Partaj bunuri comune

Dosar Nr. 455 (10.02.2009)

Sen.civ.nr.455/2009

Partaj bunuri comune

Sub nr...... din ...... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta ..............., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtul .........................., sa se dispuna partajul bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei, cu retinerea unei cote de contributie de 1/2 pentru fiecare.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a fost casatorita cu pârâtul, casatoria fiind desfacuta prin ......... a mai aratat reclamanta ca în timpul casatoriei cu pârâtul, cei doi au dobândit un apartament, situat la adresa de domiciliu a pârâtului, precum si o serie de bunuri mobile, constând atât în aparate electrocasnice, cât si în mobila.

În drept, au fost invocate disp.art.728 Cod civil si ale art.274 Cod proc.civ.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei ..... ..... De asemenea, prin intermediul avocatului ales, reclamanta a solicitat audierea în calitate de martor a numitei ......., proba ce a fost admisa, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la fila ....... Tot la cererea reclamantei pârâtul a fost citat cu mentiunea "la interogatoriu", însa nu s-a prezentat, astfel încât aceasta proba nu a putut fi administrata, desi interogatoriul a fost depus si atasat la fila .....

Tot la cererea reclamantei, în cauza a fost efectuata o expertiza tehnica imobiliara si una merceologica, de catre experti ......., desemnati prin tragere la sorti, rapoartele fiind întocmite si atasate la filele ......

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 20 de lei, potrivit chitantei atasata la fila 4 si 0.30 lei timbru judiciar.

La termenul din ....... reclamanta si-a precizat actiunea în sensul ca a solicitat introducerea în masa de partaj si a unei masini de spalat automata.

Pârâtul ......, legal citat, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe. La termenul de judecata din ...... pârâtul a depus o cerere scrisa prin care solicita acordarea unui nou termen pentru angajarea unui avocat, cerere ce a fost respinsa, întrucât a fost formulata la al treilea termen de judecata, în conditiile în care la fiecare termen pârâtul a fost legal citat, admiterea acestei cereri conducând astfel la tergiversarea nejustificata a solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea formulata de catre reclamanta ......., astfel cum a fost precizata, este fondata. Astfel, din copia ...... rezulta ca partile au fost casatorite din anul ....... iar din contractul de vânzare-cumparare nr........ rezulta ca în acest interval au dobândit un apartament compus din doua camere, situat în ......... Tot în perioada casatoriei partile au dobândit si o serie de bunuri mobile, si anume : un frigider gen combina, un aragaz inox cu patru ochiuri, doua corpuri suspendate, de bucatarie, canapea coltar cu un fotoliu, o biblioteca din trei corpuri, un televizor Goldstar, doua lustre, o masuta mica, mobila de dormitor formata din pat, doua noptiere, doua corpuri si sifonier cu doua canate, un birou si o masina de spalat automata.

Faptul dobândirii acestor bunuri mobile de catre parti în timpul casatoriei rezulta din coroborarea declaratiei martorului audiat în cauza cu atitudinea procesuala a pârâtului care nu s-a prezentat pentru a i se lua interogatoriu situatie în care instanta va face aplicatia art.225 Cod proc.civ.

Valoarea de circulatie a imobilului mentionat anterior este de ......., potrivit expertizei tehnice imobiliare, întocmite de catre expert ......, în timp ce valoarea de circulatie a bunurilor mobile este de ......de lei, potrivit raportului de expertiza merceologica, întocmit de catre expert ........

În ceea ce priveste valoarea de circulatie pe care expertul a stabilit-o pentru imobil, trebuie observat ca, desi aceasta este inferioara preturilor practicate pe piata imobiliara pentru imobile cu aceleasi caracteristici, pârâtul nu a formulat obiectiuni la raportul de expertiza, desi acesta i-a fost comunicat.

Relativ la cota de contributie a partilor la dobândirea acestor bunuri trebuie observat ca în cauza nu a fost înlaturata prezumtia relativa potrivit careia contributia sotilor este egala la dobândirea bunurilor în timpul casatoriei. Astfel, prin cererea de chemare în judecata reclamanta a precizat ca are o cota de contributie de 50%, aceasta sustinere nefiind în nici un fel contestata de catre pârât, care, asa cum s-a precizat anterior, nu s-a prezentat în instanta pentru a propune probe.

Potrivit art.728 C.proc.civ., nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune si oricare dintre coindivizari poate cere oricând sistarea acestei stari. În prezenta cauza, modalitatea optima de a pune capat starii de indiviziune consta, în ceea ce priveste imobilul-apartament, în atribuirea lui catre reclamanta ......., argumentul decisiv în acest sens constând în faptul ca reclamanta are în îngrijire cei patru minori rezultati din casatoria partilor, asa cum rezulta din .......

Prin urmare, necesitatile locative ale reclamantei sunt mult mai mari decât ale pârâtului.

În ceea ce priveste bunurile mobile, instanta apreciaza ca acestea pot fi partajate în natura, sens în care reclamantei i se vor atribui bunurile pe care le-a solicitat la ultimul termen de judecata iar pârâtului celelalte bunuri mobile. În acest sens, trebuie observat ca pârâtul nu a manifestat nici un fel de opozitie la solicitarile reclamantei si ca, desi legal citat, nu s-a prezentat la nici un termen de judecata.

Bineînteles ca, pentru egalizarea loturilor, este necesar ca reclamanta sa plateasca o sulta în favoarea pârâtului în suma de .......

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita actiunea formulata de catre reclamanta ........ având ca obiect partaj bunuri comune si va constata ca partile au dobândit în timpul casatoriei, cu o cota de contributie de câte 50% fiecare, urmatoarele bunuri:

- un imobil-apartament ...... cu o valoare de circulatie de ......, potrivit raportului de expertiza imobiliara întocmit de catre expert .......

- bunuri mobile: un frigider gen combina, un aragaz inox cu patru ochiuri,; doua corpuri suspendate de bucatarie; o canapea coltar cu un fotoliu,; o biblioteca din trei corpuri,; un televizor Goldstar,; doua lustre, în valoare de; o masuta mica,; mobila de dormitor formata din pat, doua noptiere, doua corpuri si sifonier cu doua canate,; un birou si o masina de spalat automata, în valoare de potrivit raportului de expertiza merceologica întocmita de catre expert Total valoare masa partajabila :

Va dispune iesirea din indiviziune a partilor.

Va atribui reclamantei în proprietate exclusiva imobilul-apartament precum si urmatoarele bunuri mobile : un frigider gen combina, un aragaz inox ; canapea coltar cu un fotoliu, o biblioteca cu trei corpuri si o masina de spalat automata.

Total valoare bunuri atribuite

I se vor atribui pârâtului în proprietate exclusiva, urmatoarele bunuri mobile: doua corpuri suspendate, de bucatarie, un televizor Goldstar, doua lustre, o masuta mica, mobila de dormitor formata din pat, doua noptiere, doua corpuri si sifonier cu doua canate, un birou.

Total valoare bunuri atribuite pârâtului.

Va fi obligata reclamanta la plata sumei de catre pârât, cu titlul de sulta, pentru egalizarea loturilor.

Va obliga pârâtul la plata sumei de, catre reclamanta, reprezentând 1/2 din cheltuielile de judecata constând în onorariu avocat, onorarii experti si taxa de timbru