PENAL.Art.211 cod penal Contopire pedepse

Dosar Nr. (22.04.2010)

T R I B U N A L U L :

Asupra prezentelor apeluri penale :

Prin sentinta penala nr.735/6.10.2009, Judecatoria … a dispus urmatoarele :

În baza art.208 al.1, 4, art.209 al.1 lit.a, e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. si art.99 si urmatoarele C.pen., condamna pe inculpatul minor S M, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata, în perioada 07.06.2007-05.10.2007, în dauna partilor vatamate SC … SRL-reprez.S T, cu sediul în …., T. I D, domiciliat in … U V, domiciliat în …, A S, domiciliata în …, S M, domiciliata în …, G I, domiciliat în …, J C I, domiciliat în …, M G, domiciliat în … I C, domiciliat în …, C V, domiciliat în …, E D, …, A N, domiciliat în …, S L G, domiciliata în …, E E, domiciliata în …, Z V, domiciliat în …, R C, domiciliat în …, SC … SA – reprez.D. M., cu sediul în …, S.C. … SRL – reprez.D. C., cu sediul în … si C. A. N., domiciliat în … .

În baza art.211 al.2 lit.b, c, al.21 lit.a C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. si art.99 si urmatoarele C.pen., condamna pe inculpatul minor S M la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de tâlharie în forma continuata, în perioada 13.08.2007-05.10.2007, în dauna partilor vatamate I F, domiciliat în …, H A, domiciliat în …, S. M A, domiciliat în …, S G M, domiciliat în …, P A, domiciliata în … si D V, domiciliat în ….

În baza art.86 al.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata, cu aplicarea art.99 si urmatoarele C.pen., condamna pe inculpatul minor S M la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, la data de 31.07/01.08.2007.

Constata ca aceste infractiuni sunt concurente cu cele pentru care inculpatul minor a fost condamnat prin sentintele penale nr.49/21.01.2009, 52/21.01.2009, 113/05.02.2009, 238/10.03.2009, 239/10.03.2009, 333/09.04.2009 si 353/23.04.2009 ale Judecatoriei ….

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.49/21.01.2009 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.364/22.05.2009 a Curtii de Apel …, în pedepsele componente: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.315/15.04.2008 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.969/12.12.2008 a Curtii de Apel …, 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.1002/22.10.2007 a Judecatoriei …, definitiva prin neapelare la data de 06.11.2007.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.52/21.01.2009 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.149/18.06.2009 a Tribunalului … la data de 18.08.2009, în pedepsele componente: 3 ani si 6 luni închisoare, 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.315/15.04.2008 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.969/12.12.2008 a Curtii de Apel …, 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.1002/22.10.2007 a Judecatoriei …, definitiva prin neapelare la data de 06.11.2007.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.113/05.02.2009 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.59/12.03.2009 a Tribunalului … la data de 31.03.2009, în pedepsele componente: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.315/15.04.2008 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.969/12.12.2008 a Curtii de Apel …, 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr.1002/22.10.2007 a Judecatoriei …, definitiva prin neapelare la data de 06.11.2007.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.238/10.03.2009 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.128/28.05.2009 a Tribunalului … la data de 06.07.2009, în pedepsele componente: 2 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.315/15.04.2008 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.969/12.12.2008 a Curtii de Apel …, 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.748/20.10.2008 a Judecatoriei … definitiva prin decizia penala nr.30/29.01.2009 a Tribunalului ….

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.239/10.03.2009 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.475/29.06.2009 a Curtii de Apel …, în pedepsele componente: 2 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.315/15.04.2008 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.969/12.12.2008 a Curtii de Apel …, 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 748/20.10.2008 a Judecatoriei … definitiva prin decizia penala nr.30/29.01.2009 a Tribunalului ….

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.333/09.04.2009 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.148/18.06.2009 a Tribunalului … la data de 07.07.2009, în pedepsele componente: 4 ani închisoare, 3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.315/15.04.2008 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.969/12.12.2008 a Curtii de Apel … 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 748/20.10.2008 a Judecatoriei … definitiva prin decizia penala nr.30/29.01.2009 a Tribunalului … si 1 an închisoare spor.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.353/23.04.2009 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.156/18.06.2009 a Tribunalului … la data de 04.08.2009, în pedepsele componente: 3 ani închisoare, 3 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.315/15.04.2008 a Judecatoriei …, definitiva prin decizia penala nr.969/12.12.2008 a Curtii de Apel …, 2 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 748/20.10.2008 a Judecatoriei … definitiva prin decizia penala nr.30/29.01.2009 a Tribunalului ….

În baza art.36 C.pen. contopeste pedepsele mentionate mai sus cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinta, inculpatul minor având de executat pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 4 ani închisoare alaturi de sporul de 1 an închisoare aplicat prin sentinta penala nr.333/09.04.2009, rezultând în final pedeapsa de 5 ani închisoare.

În baza art.88 C.pen. computa din pedeapsa de executat duratele retinerilor din datele de 23.07.2007, 27.10.2008, durata arestarii preventive din perioada 29.01.2008-21.05.2008 precum si perioada executata începând cu data de 28.10.2008, la zi.

În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) si b C.pen. începând cu data ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

Constata ca inculpatul este arestat în alta cauza.

Retrage mandatele de executare a pedepselor emise în baza sentintelor penale nr.315/15.04.2008, 748/20.10.2008, 49/21.01.2009, 52/21.01.2009, 113/05.02.2009, 238/10.03.2009, 239/10.03.2009, 333/09.04.2009 si 353/23.04.2009 ale Judecatoriei … si dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzator prezentei sentinte.

În baza art.208 al.1, art.209 al.1 lit.a, e, g, i C.pen. cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. si art.99 si urmatoarele C.pen., condamna pe inculpatul minor T. C D, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat în forma continuata, în perioada 07.06.2007-15.08.2007, în dauna partilor vatamate S.C. … S.R.L., U V, A S, Si M, G I, J I-C, Z V si R C.

Constata ca aceasta infractiune este concurenta cu cea pentru care inculpatul minor a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentinta penala nr.416/16.05.2008 a Judecatoriei … definitiva prin neapelare la data de 03.06.2008.

În baza art.36 C.pen. contopeste pedeapsa mentionata mai sus cu pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul minor având de executat în final pedeapsa cea mai grea si anume aceea de 2 ani închisoare.

În baza art.88 C.pen. computa din pedeapsa de executat perioada executata începând cu data de 14.09.2008, la zi.

În baza art.71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a) si b C.pen. începând cu data ramânerii definitive a sentintei si pâna la terminarea executarii pedepsei.

Constata ca inculpatul este arestat în alta cauza.

Retrage mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.505/03.06.2008 emis în baza sentintei penale nr.416/16.05.2008 si dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzator prezentei sentinte.

În baza art.14 C.pr.pen. raportat la art.998, 1000 al.2 si 1003 C.civ. obliga, în solidar, pe inculpatul minor S M, în solidar cu partea responsabila civilmente S Z, domiciliata în … si pe inculpatul minor T C-D, în solidar cu partile responsabile civilmente T D si T EA, ambii domiciliati în …., sa plateasca partilor civile G I suma de 200 lei, J I-C suma de 350 lei, ambele sume cu titlu de despagubiri civile.

În baza art.14 C.pr.pen. raportat la art.998 si 1000 al.2 C.civ. obliga, pe inculpatul minor S M, în solidar cu partea responsabila civilmente S Z sa plateasca partii civile I F suma de 620 lei.

Ia act ca partile vatamate U V, A S, S M, M G, I C, C V prin mostenitorii C M, domiciliata în … si C L A, domiciliata în …, E D, A N, S L G, E E, S.C. …o S.A., S.C. … S.R.L., Cu A-N, H A, S G-M si D V nu s-au constituit parti civile.

Constata acoperite prejudiciile produse partilor vatamate S.C. … S.R.L., T ID, Z V, R C, S MA si P A.

În baza art.118 al.4 C.pen. confisca de la inculpatul minor S M suma de 4.708 lei obtinuta prin savârsirea infractiunilor.

În baza art.118 al.4 C.pen. confisca de la inculpatul minor T C-D suma de 935 lei obtinuta prin savârsirea infractiunii.

În baza art.191 al.2, 3 C.pr.pen. obliga pe inculpatul minor S M, în solidar cu partea responsabila civilmente S Z, la plata sumei de 1.550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în care este inclusa si suma de 525 lei onorariu aparatori din oficiu avansata Baroului de avocati … din fondul special al Ministerului Justitiei, iar pe inculpatul minor T C-D, în solidar cu partile responsabile civilmente T D si T E A, la plata sumei de 1.450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în care este inclusa si suma de 425 lei onorariu aparatori din oficiu avansata Baroului de avocati … din fondul special al Ministerului Justitiei

Pentru a hotarî astfel ,prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt :

În seara zilei de 07.06.2007, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitii C C M, P G P si G V au parasit incinta Spitalului de neuropsihiatrie … unde erau internati, au venit în mun…. iar aici inculpatul S M si G V au intrat în incinta magazinului apartinând S.C. …. S.R.L. a carui usa a fost fortata de numitul P G P de unde au sustras 60-70 pachete de tigari în timp ce inculpatul T C-D si C C M au asigurat paza.

La data de 13.07.2007, inculpatul minor S M în timp ce se afla pe str…. din mun…. împreuna cu martorii D V M, A A B si D C A, a fost depistat de organele de politie imediat dupa ce sustrasese suma de 3 lei din buzunarul de la spatele pantalonilor partii vatamate T I-D.

În perioada 16.07-19.07.2007, pe timp de seara, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitul N A, au sarit gardul imobilului de pe str…., apartinând partii vatamate U V si dupa ce inculpatul S M împreuna cu numitul N A au patruns prin efractie în garaj, au sustras mai multe obiecte metalice, piese auto, un aparat de sudura, un flex, o bormasina, chei fixe si inelare, inculpatul T C-D fiind nevoit sa paraseasca locul savârsirii infractiunii întrucât s-a taiat la piciorul stâng în momentul în care a sarit gardul.

O parte din bunurile sustrase au fost vândute cumparatorilor de buna credinta M GC, D N si N V.

În perioada 19.07-26.07.2007, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitul R L au sarit gardul imobilului de pe str…., apartinând partii vatamate A S si dupa ce inculpatul S M a fortat un geam, a sustras din interiorul imobilului împreuna cu inculpatul T CD mai multe plase sudate pe care le-a dat peste gard numitului R L.

În noaptea de 25/26.07.2007, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitul N A au sarit gardul imobilului apartinând partii vatamate S M, au fortat usa magaziei si din interior au sustras mai multe bucati de cornier, tevi, bucati de aluminiu si un sifon din inox, o parte din bunuri fiind vândute cumparatorilor de buna credinta L I si D N.

În noaptea de 31.07/01.08.2007, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitii S D si N A au sustras din interiorul garajului apartinând partii vatamate G I, a carui usa a fost fortata de inculpatul S M, un aparat de sudura si un calorifer, sârma de cupru de la aparatul de sudura fiind vânduta cumparatorului de buna credinta D N.

În aceeasi noapte, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitul M Rf s-au urcat în autoturismul cu nr. de înmatriculare BZ-03- apartinând partii vatamate J I-C, dupa ce inculpatul S M a deschis portiera cu o cheie potrivita, l-au pornit si s-au deplasat cu acesta aproximativ 40-50 m., l-a volan fiind inculpatul S M care nu poseda permis de conducere, dupa care l-au abandonat dupa ce au lovit un bolovan si autoturismul a ramas suspendat.

În noaptea de 01.08/02.08.2007, inculpatul minor S M a descuiat portiera autoturismul cu nr. de înmatriculare BZ-38- apartinând partii vatamate M G, în timp ce numitii C I si M R i-au asigurat paza si din interior a sustras suma de 70 lei si un levier.

În aceeasi noapte, folosind acelasi mod de operare si împreuna cu aceleasi persoane, inculpatul minor S M a descuiat portierele autoturismelor cu nr. de înmatriculare BZ-03-, BZ-99-, BZ-94-, BZ-03-, BZ-04- apartinând partilor vatamate I C, CV, ED, A N si SL G, pe care a încercat sa le porneasca dar nu a reusit.

La data de 07.08.2007 inculpatul S M împreuna cu numitii S G si N A au sarit gardul imobilului apartinând partii vatamate E E si din curte au sustras un butoi de zinc prevazut cu o serpentina din cupru si robinet, serpentina ce a fost vânduta cumparatorului de buna credinta D N iar butoiul cumparatorului de buna credinta L I.

În noaptea de 09/10.08.2007, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitii S D si N A au sustras din curtea imobilului apartinând partii vatamate Z V în care au intrat pe poarta deschisa de N A dupa ce acesta a sarit gardul, patru bare din fier striat în timp ce inculpatul T C-D le-a asigurat paza, bare ce au fost vândute cumparatorului de buna credinta C B.

La data de 13.08.2007, inculpatul S M, în timp ce se afla pe str…. din cartierul …, a smuls din mâna partii vatamate I F un portofel care continea suma de 620 lei, buletinul de identitate si un card B.C.R. .

La data de 15.08.2007, inculpatii minori S M si T C-D împreuna cu numitul P V au patruns în interiorul boxei apartinând partii vatamate R C dupa ce inculpatul S M a spart lacatul cu un levier si din interior au sustras o bicicleta pe care inculpatul T C-D a vândut-o cumparatorului de buna credinta R R iar acesta cumparatorului de buna credinta S M.

În noaptea de 19/20.08.2009 inculpatul S M împreuna cu numitul S D, prin fortarea sistemului de închidere, au patruns în doua baraci apartinând S.C. … S.A. si S.C. … S.R.L. sustragând din interior din prima un flex, doua anvelope, doua arcuri, un amortizor iar din a doua un aparat de sudura cu 30 ml. de cablu, arcurile si amortizorul fiind vândute de inculpatul S M cumparatorului de buna credinta B M.

La data de 11.09.2007, inculpatul S M, în timp ce se afla în zona rondului 23 August, s-a apropiat de partea vatamata C A-N si i-a sustras din ambele buzunare suma de 13 lei si un telefon mobil în valoare de 1.500 lei, telefon pe care l-a vândut cumparatorului de buna credinta C O.

În seara zilei de 16.09.2007 inculpatul S M împreuna cu numitul N A, au acostat-o pe partea vatamata H A pe care inculpatul S M a lovit-o cu pumnul în umar, trântind-o iar numitul N A i-a sustras telefonul mobil din buzunarul stâng al pantalonilor, telefon pe care inculpatul S M l-a vândut cumparatorului de buna credinta C O.

În seara zilei de 24.09.2007 inculpatul S M împreuna cu numitul S D l-au acostat pe S M-A caruia i-au sustras telefonul mobil, inculpatul S M amenintându-l cu acte de violenta pentru a-si asigura pastrarea bunului sustras.

La data de 24.09.2007 inculpatul S M împreuna cu numitul S D l-au acostat pe S G-M care era însotit de martorul C P si în timp ce S D l-a imobilizat pe S G-M, tinându-l de mâini, inculpatul S M i-a sustras telefonul mobil în valoare de 200 lei.

În seara zilei de 03.10.2007 inculpatul S M, la iesirea din magazinul apartinând S.C. … S.R.L. în care intrase împreuna cu martorii S M, P V, M M si Ba E, a întrebat-o pe partea vatamata P A cât e ceasul, în acest timp smulgându-i de la gât un lantisor din aur.

În seara zilei de 05.10.2007 inculpatul S M împreuna cu numitii S M, R A-M, B C si B E au acostat-o pe partea vatamata D V pe care inculpatul S M a lovit-o cu pumnul în zona fetei si dupa ce a cazut i-a sustras telefonul mobil, suma de 15 lei si un pachet de tigari.

În drept,instanta a stabilit ca faptele celor doi inculpati retinute anterior ( de a sustrage împreuna cu alte persoane în locuri publice pe timp de noapte,prin efractie sau escaladare,în realizarea aceleiasi rezolutii infractionale,bunuri apartinând persoanelor fizice sau juridice întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,e,g,i cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal si art.99 si urmatoarele cod penal.

În ceea ce-l prveste pe S M,s-a stabilit ca el se face vinovat si de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fara a poseda permis de conducere,furt de folosinta si tâlharie,fapte prevazute de art.208 alin.4 cod penal,art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 si art.211 lin.2 lit.b,c cod penal si alin.21 lit.a cod penal ,aceasta din urma cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

Împotriva acestei hotarâri judecatoresti au declarat apel inculpatii criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

Astfel,inculpatul S M a declarat în fata instantei de control judiciar ca a apelat sentinta deoarece nu cunoaste daca i s-a facut în mod corect si complet contopirea pedepselor,daca i s-a dedus ceea ce a executat pîna în prezent,în timp ce inculpatul T C D solicita o reducere a pedepsei rezultante pe care o are de executat.

Niciunul din cei doi inculpati nu au fost de acord sa dea declaratii în fata instantei de control judiciar.

Tribunalul,analizând apelurile declarate, constata ca acestea sunt nefondate în ceea ce priveste motivele invocate.

Astfel, pentru infractiunea de furt calificat textul de lege prevede sanctiunea închisorii de la un an si 6 luni la 7 ani si 6 luni;pentru infractiunea de talharie- inchisoarea de la 3 ani si 6 luni pana la 10 ani, iar pentru infractiunea de conducere pe drumurile publice textul prevede inchisoarea de la 6 luni la 2 ani si 6 luni ( pedepse pentru minori).

In aceasta situatie, fata de limitele de pedeapsa aratate mai sus, pedepsele ce le-au fost aplicate celor doi inculpati sunt bine individualizate, fiind orientate catre minimele prevazute de textele de lege.In nici un caz nu se impune o reducere a acestora, avand in vedere numeroasele fapte pe care le-au savarsit dar si imprejurarea ca nu sunt la prima incalcare a legii penale.În ceea ce îl priveste pe inculpatul Serban Marius instanta a procedat la contopirea tuturor pedepselor pe care acesta le avea de executat si i-a dedus în mod corect perioada arestului preventiv.

Este însa admisibil apelul declarat apelul declarat de T C D întrucât acesta a executat din pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare (în executarea careia s-a aflat în baza sentintei penale nr.416/2008 perioada cuprinsa între 14 septembrie 2008-23 decembrie 2009 când s-a liberat –conform datelor furnizate de Biroul de Executari Penale din cadrul judecatoriei …).

În aceasta situatie nu se mai impune emiterea unui nou mandat de executare întrucât pedeapsa de 2 ani închisoare aplicata prin prezenta sentinta a fost contopita cu cea de doi ani ce i-a fost aplicata prin sentinta penala nr.416/2008,fara nici un spor care sa determine emiterea unui nou mandat.

În concluzie,pentru cele aratate,în baza art.379 pct.1 b cod pr.penala va respinge ca nefundat apelul declarat de inculpatul S M iar în baza art.379 pct.2 lit.a cod pr.penala va admite apelul declarat de inculpatul T C D doar în sensul înlaturarii mentiunii privind emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei ,mentinându-se celelalte dispozitii.

Vazând si disp.art.192 alin.2 cod pr.penala.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul S M ,împotriva sentintei penale nr.735/6.10.2009 pronuntata de Judecatoria … în dosarul penal nr.1423/200/2009.

Admite apelul declarat de inculpatul T C D, împotriva sentintei penale nr.735/6.10.2009 pronuntata de Judecatoria … în dosarul penal nr.1423/200/2009.

Modifica în parte,în latura penala sentinta în sensul ca înlatura mentiunea privind emiterea unui nou mandat de executare,acesta liberându-se conditionat din executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare la 23.12.2009 conform sentintei penale nr.2065/2009 a Judecatoriei Braila.

Mentine celelalte dispozitii.

Obliga pe apelantul S M în solidar cu S Z la 400 lei cheltuieli judiciare catre stat din care 300 lei onorariu aparator din oficiu.

Cheltuielile judiciare privind pe T C D ramân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa .

Pronuntata în sedinta publica astazi …