PENAL.Art.278/1 cod proc.penală

Dosar Nr. (22.04.2010)

INSTANTA

Prin sentinta penala nr. 792 pronuntata la data de 13.10.2009, Judecatoria … , în baza art. 2781 alin.8 lit. a Cod procedura penala a respins plângerea formulata de petentii N. S. si C. I. împotriva rezolutiei nr. 4040/P/2008 din data de 02.04.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria … , a mentinut rezolutia atacata si în baza art. 192 alin.2 Cod procedura penala a obligat petentii la câte 150 lei cheltuieli judiciare catre stat.

În recursurile declarate in termen petentii N. S.si C.I. critica sentinta penala mentionata sub aspectul nelegalitatii si netemeiniciei.

Acestia solicita casarea acestei sentinte penale si în esenta desfiintarea rezolutiei nr. 4040/P/2008 din 2.04.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria … privind pe faptuitoarele B. A.si J. L. .

Petentii recurenti evidentiaza ca faptele penale comise de aceste doua faptuitoare au fost constatate de catre organele de urmarire penala având consecinte grave.

Tribunalul, examinând rezolutia nr. 4040/P/2008 din 2.04.2009 , considerentele sentintei penale recurate , constata în fapt si în drept urmatoarele :

Persoanele vatamate recurente N. S. si C. I. ( concubini) au formulat plângeri penale împotriva faptuitoarei B. A. (primarul comunei S. judetul …) sub aspectul savârsirii infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor , constând în aceea ca refuza sa le elibereze copii dupa pozitiile lor de rol agricol si fiscal si sub aspectul savârsirii infractiunii de fals material în înscrisuri oficiale , constând în aceea ca a prezentat în mod nereal data construirii unui imobil pe raza satului … , comuna … , judetul … , în mai multe adrese pe care le-a înaintat la instanta civila de judecata în procesul de partaj dintre C. I.si J. L. (fosti soti) , iar împotriva faptuitoarei J. L. sub aspectul savârsirii infractiunii de fals în declaratii , constând în aceea ca , în cererea de chemare in judecata pentru partaj a numitului C. I.a aratat în mod mincinos ca a contribuit la construirea unei case si a avut pretentii materiale asupra acesteia.

Din actele premergatoare efectuate în cauza , a rezultat urmatoarea situatie de fapt :

La data de 15.09.1989, numitii C. I.si C. L in prezent J. . la acea data soti si sotie ) , au primit prin „act de dare in plata „ de la fostul C.A.P. … judetul … un teren în suprafata de 250 m.p. pe raza satului … , comuna … , judetul … , atribuit în vederea construirii unei case.

La data de 15.06.1990 , C.I.si C. L. divorteaza , în acest sens , Judecatoria … – Sectia civila pronuntând sentinta civila 1823/15.06.1990 , in dosarul nr. 1485/1990 , ramasa definitiva prin nerecurare.

Cu ocazia desfasurarii procesului civil de divort cei doi fosti soti nu au înaintat si actiune de partaj privind bunurile comune , , acest aspect ramânând neclarificat.

Dupa pronuntarea divortului , numitul C. I. a început o relatie de concubinaj cu numita N. S. , care s-a mutat in locuinta acestuia din satul … comuna … judetul … , aducând în gospodarie diferite bunuri si animale , de asemenea , a contribuit la extinderea locuintei si construirea unor anexe.

De mentionat este faptul ca numitul C. I. a construit în perioada anilor 1990-1992 o casa pe terenul atribuit de fostul C.A.P. , fara a detine autorizatie de construire , cu toate ca a întocmit memoriu tehnic si a platit ulterior o suma de bani pentru eliberarea autorizatiei de construire fiindu-i eliberata si chitanta , motiv pentru care la pozitia sa de rol din registrul agricol al comunei … , judetul … , casa respectiva nu a fost înscrisa la categoria de folosinta „curti sau constructii”.

Un alt aspect este reprezentat de faptul ca numitul C. I. a construit respectiva casa ulterior pronuntarii divortului fata de J. L. , aceasta din urma neavând nici un fel de aport la construirea casei. Aceste aspecte rezulta din actele depuse la dosarul cauzei , respectiv sentinta prin care a fost pronuntat divortul ( si aspectele retinute de instanta în cuprinsul acesteia - printre altele s-a retinut ca cei doi erau separati in fapt din luna iunie 1989 si faptul ca pârâta este de acord cu desfacerea casatoriei , confirmând ca de aproximativ 6 luni de zile era angajata într-un concubinaj de notorietate publica cu un alt partener) si memoriul tehnic întocmit pentru edificarea casei din data de 23.08.1990.

Cu toate acestea , la data de 10.02.2000, numita J. L. a înaintat la Judecatoria … – Sectia Civila o actiune civila de chemare în judecata a fostului sot , C. I. , pentru partajarea bunurilor comune obtinute în timpul casatoriei fiind întocmit dosarul civil nr. 1393/2000. Pe timpul judecatii , instanta a dispus efectuarea unui raport tehnic de expertiza privind bunurile supuse partajarii , care a fost întocmit si depus la dosarul cauzei civile, raport care a avut o singura varianta de partajare cu 2 loturi. Astfel, prin sentinta civila nr. 5120 din data de 7.06.2001 , lotul nr. 1 reprezentat de o sulta în valoare de 32.138.500 lei (la valoarea de la acea data ) i-a revenit lui J. L. , iar lotul nr. 2 reprezentat de locuinta, curte, anexe si teren aferent i-a revenit lui C. I.. Sentinta nr. 5120/07.06.2001 a fost atacata de numitul C. I. cu apel si recurs , dar aceste cai de atac ordinare i-au fost respinse ca nefondate , astfel ca aceasta a ramas definita si revocabila.

Întrucât C. I. nu i-a platit numitei J. L. sulta datorata, acesta din urma a apelat la executorul judecatoresc P. A. – G. , care în cadrul dosarului de executare silita nr. 383/2002 , a încheiat actul de adjudecare din data de 08.07.2004 catre dobânditoarea I. E. , care a cumparat respectiva casa , cu anexe si teren aferent în cadrul licitatiei publice din data de 5.07.2004.

Ulterior , în baza actului de adjudecare , dobânditoarei I. E. i-a fost deschisa pozitie de rol în registrul agricol al comunei .. , judetul …, unde a fost înscrisa casa dobândita si terenul aferent.

Persoanele vatamate arata ca faptul ca primarul comunei … , judetul …a savârsit infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale prin aceea ca , în cadrul procesului civil de partaj a înaintat mai multe adrese catre instante prin care a aratat ca imobilul casa de locuit apartinând lui C. I., a fost edificat anterior anului 1990 , deci pe timpul când acesta nu divortase de drept de J. L. si astfel aceasta din urma a beneficiat pe nedrept de sulta acordata de instanta.

Având in vedere ca adresa nr. 844 a fost emisa la data de 13.04.2000 , adresa nr. 1314 a fost emisa la data de 04.07.2000, adresa nr. 1405 a fost emisa la data de 07.08.2000, adresa nr. 2821 a fost emisa la data de 08.09.2002 si referatul nr. 579 a fost emis la data de 24.02.1999 se constata ca s-a împlinit termenul de prescriptie a raspunderii penale de 5 ani prevazut de art. 122 alin.1 lit d Cod penal, iar cu privire la adrese nr. 527 din 14.02.2005 si nr. 1697 din 09.05.2005 se constata ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii sub aspectul laturii obiective , urmând a se dispune neînceperea urmaririi penale împotriva faptuitoarei B. A.pentru savârsirea infractiunii de fals intelectual prevazuta de art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 41 lin. 2 Cod penal , fiind incidente cazurile prevazute de art. 10 lit g si d Cod procedura penala.

Totodata , persoanele vatamate arata ca faptuitoarea B. A. a savârsit infractiunea de abuz in serviciu prin aceea ca a refuzat sa le comunice copii de pe pozitiile lor de rol din registrul agricol al comunei … , judetul … . In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca , urmare a cererilor depuse, petentilor le-au fost comunicate copii de pe pozitiile lor de rol agricol si fiscal. În consecinta, s-a confirmat propunerea organelor de politie de a nu se începe urmarirea penala împotriva faptuitoarei B. A. pentru savârsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art. 246 Cod penal, in baza art. 10 alin.1 lit a Cod procedura penala.

În ceea ce o priveste pe faptuitoarea J. L. , s-a stabilit, pe baza probelor administrate in cauza , ca aceasta era despartita si în fapt si în drept de numitul C. I. la momentul in care acesta a edificat casa de locuit , sens in care se constata ca aspectele învederate în cuprinsul cererii de chemare în judecata si apoi pe parcursul procesului civil de partaj nu sunt in totalitate conforme cu realitatea in ceea ce priveste contributia la edificarea casei de locuit si a anexelor.

Având în vedere data savârsirii de fals în declaratii se constata ca s-a împlinit termenul de prescriptie a raspunderii penale de 5 ani prev.de art.122 alin.1 lit.d c.pen. astfel ca s-a confirmat în mod just propunerea organelor de politie de a nu se începe urmarirea penala împotriva faptuitoarei J. L. pentru savârsirea infractiunii de fals în declaratii prev.de art.292 c.pen., fiind incident cazul prev.de art.10 lit.g c.proc.pen.

Raportat la cele expuse, tribunalul constata ca sentinta penala este dreapta si conforma dispozitiilor legale.

Tribunalul, va respinge recursurile ca nefondate si va obliga recurentii la câte 50 lei cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge ca nefondate recursurile declarate de catre petentii C. I. si N. S., domiciliati în comuna …, sat …, judetul … împotriva sentintei penale nr.792 pronuntata la data de 13.10.2009 de Judecatoria … .

Obliga recurentii la câte 50 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Definitiva.

Pronuntata în sedinta publica, azi …