Pensie de întretinere. Cerere vizând obligarea paratului la plata retroactiva a pensiei de întretinere. Lipsa de interes.

Dosar Nr. 12243 (02.12.2009)

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA

AUTOR: JUDECATORIA IASI

DOMENIU ASOCIAT: FAMILIE

Dosar nr. 15525/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 12243/02.12.2009

TITLU: Pensie de întretinere. Cerere vizând obligarea paratului la plata

retroactiva a pensiei de întretinere. Lipsa de interes.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 15525/245/2009 reclamantul

T Mi B a chemat în judecata pe pârâtul T D solicitând sa s e pronunte o hotarâre

prin care sa fie obligat acesta la plata retroactiva a pensiei de întretinere

datorata de reclamant din luna decembrie a anului 2006 si poprirea drepturilor

salariale ale acestuia .

Motivând actiunea arata reclamantul urmatoarele aspecte :

Prin sentinta civila nr.675/23.01.2007 pronuntata de Judecatoria Iasi paratul T D

a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in cota procentuala de 1/4 din

veniturile nete pe care le realizeaza acesta incepand cu data introducerii actiunii si

pana la majoratul minorului T M B .

Începând cu luna decembrie 2006 pârâtul nu si-a mai îndeplinit obligatia de

plata a pensiei de întretinere .

A depus reclamantul înscrisuri în dovedirea actiunii .

Pârâtul nu a formulat întâmpinare .

Instanta din oficiu a invocat si pus în discutie exceptia lipsei de interes în

promovarea actiunii .

Analizînd materialul probator administrat, cu privire la exceptia invocata a

carei solutionare se impune cu prioritate potrivit art. 137 c. pr. civ. instanta retine

urmatoarele:

Printre conditiile de exercitiu ale actiunii civile, se cere si conditia existentei

interesului, prin interes judiciar intelegandu-se folosul practic, imediat, pe care il are

partea pentru a justifica punerea in miscare a procedurii judiciare. Este necesar ca

interesul sa îndeplineasca cumulativ cerintele de a fi legitim, juridic, personal si

direct, nascut si actual.

Cu privire la legitimitatea interesului de a actiona in justitie, acesta implica pe

de o parte afirmarea unui drept subiectiv civil ocrotit de lege, iar pe de alta parte ca

exercitiul acestui drept sa fie facut in conformitate cu scopul sau economic si social.

Or, cu referire la cauza de fata, instanta retine ca reclamantul, prin promovarea

prezentei actiuni urmareste obtinerea impotriva paratului a unui titlu executoriu

privind obligatiile de plata a pensiei de intretinere restante in favoarea minorului

Turcuman Mihai Bogdan.

Instanta constata ca prin sentinta civila nr.675/23.01.2007 pronuntata de

Judecatoria Iasi paratul T D a fost obligat la plata unei pensii de intretinere in cota

procentuala de 1/4 din veniturile nete pe care le realizeaza acesta incepand cu data

introducerii actiunii si pana la majoratul minorului, sentinta care poarta mentiunea

irevocabil.

Aceasta sentinta este potrivit art. 278 pct. 3 c. pr. civ. executorie de drept si

constituie titlu executoriu care poate fi pusa in executare in caz de neindeplinire a

obligatiei de catre debitorul intretinerii.

Instanta retine ca pronuntarea unei noi sentinte prin care reclamantul sa fie

obligat la plata pensiei restante ar duce la existenta a doua titluri executorii care au

acelasi obiect. In aceste conditii in care reclamantul are deja titlu executoriu prin care

a fost obligat paratul la plata pensiei de intretinere in favoarea sa, nu mai justifica

nici un interes pentru promovarea prezentei actiuni si pentru obtinerea unui nou

titlu executoriu el avand posibilitatea de a solicita executarea silita a titlului

executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 675/23.01.2007 pentru sumele

reprezentand pensia de intretinere datorata de parat.

In aceste conditii instanta apreciaza ca reclamantul, desi poate justifica un

interes economic, prin aceea ca este in imposibilitate de a cuantifica restantele

paratului, aceasta imposibilitate nu este una absoluta, interesul nefiind unul juridic.

Reclamantul are posibilitatea ca, pe calea executarii silite sa poata sa-si realizeze

creanta.

Pentru aceste motive instanta va admite exceptia lipsei de interes si in

consecinta va respinge actiunea ca fiind lipsita de interes.

Cu privire la capatul doi de cerere instanta, in aplicarea principiului accesorium

sequitur principale, va respinge aceasta cerere ca neintemeiata.