Plângere contravenţională. Lipsa indicării actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează fapta prin procesul verbal de contravenţie se sancţionează cu nulitatea relativă a acestuia.

Dosar Nr. 812 (10.04.2008)

MATERIE CIVILA

Dosar nr. 672/324/2008

Sentinta civila nr. 812/10.04.2008

Plângere contraventionala. Lipsa indicarii actului normativ prin care

se stabileste si se sanctioneaza fapta prin procesul verbal de contraventie

se sanctioneaza cu nulitatea relativa a acestuia.

Prin actiunea înregistrata sub nr.672/324/2008 la Judecatoria

Tecuci, petentul I.N.C. a solicitat în contradictoriu cu intimata X anularea

procesului verbal de contraventie seria PCA nr.3077471 din 21.02.2008 prin

care i s-a aplicat amenda contraventionala în cuantum de 100 lei pentru

savârsirea contraventiei prev. de art.99 alin.1 pct.18 din OUG nr.195/2002,

constând în aceea ca în data de 21.02.2008 acesta a condus autoturismul cu

numarul de înmatriculare GL-06-AAI având caroseria deteriorata vizibil.

Prin sentinta civila nr.812/10.04.2008 a Judecatoriei Tecuci s-a

admis plângerea si s-a anulat procesul verbal de contraventie.

S-a retinut în motivarea hotarârii ca instanta a constatat ca

procesul verbal seria PCA nr.3077471 din data de 21.02.2008 este lovit de

nulitate absoluta pentru urmatoarele motive:

Un motiv de nulitate îl constituie indicarea gresita a actului

normativ de sanctionare, în cuprinsul procesului verbal fiind mentionat numai

OUG nrt.195/2002, fara a fi mentionat faptul ca este vorba de forma republicata

a acestui act normativ.

Acest fapt prezinta importanta juridica deosebita deoarece forma

veche a OUG nr.195/2002 nu continea faptele contraventionale si nici sanctiunile

la legea circulatiei, acestea fiind prevazute în Regulamentul de aplicare a OUG

nr.19572002 aprobat prin HG nr.85/2003.

Un alt motiv de nulitate îl reprezinta faptul ca procesul verbal a

fost întocmit cu încalcarea disp.art.109 din OUG nr.195/2002 R. Potrivit acestor

dispozitii, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor în materia

circulatiei pe drumurile publice se face de catre politistul rutier. In speta, se

observa ca, desi în sarcina petentului s-a retinut savârsirea unei contraventii

prevazute de OUG nr.195/2002, procesul verbal precum si aplicarea sanctiunii

nu s-au realizat de catre politistul rutier, ci de un alt agent constatator care nu

avea competenta potrivit legii.

Având în vedere cele expuse cu privire la legalitatea procesului

verbal de contraventie, instanta a considerat ca nu mai este necesara analizarea

temeiniciei acestuia.

Impotriva acestei hotarâri a declarat recurs organul constatator X.

aratând ca aceasta este netemeinica si nelegala, încalcându-se disp.art.304 pct.7-9

C.p.c. deoarece prin hotarârea instantei de fond în mod gresit a fost anulat

procesul verbal de contraventie. Recurenta a aratat ca motivul de nulitate retinut

de instanta de fond nu subzista, depunând la dosarul cauzei Dispozitia Sefului

Inspectoratului nr.603181/13.04.2007 din care rezulta ca procesul verbal de

contraventie a fost întocmit de o persoana competenta material.

Prin decizia civila nr.658/2008 a Tribunalului Galati, s-a admis

recursul, s-a casat sentinta instantei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei

spre rejudecare la aceeasi instanta.

Instanta de recurs a retinut urmatoarele:

Hotarârea instantei de fond a fost data cu încalcarea dispozitiilor

legale în ceea ce priveste nulitatile prevazute de art.16, 17 din OG nr.2/2001.

Astfel este sanctionata ca nulitatea relative lipsa indicarii actului normativ prin

care se stabileste si se sanctioneaza fapta. In cazul de speta organul constatator

a indicat actul normativ, însa nu a aratat ca este vorba de forma modificata,

acest fapt neatragând nulitatea procesului verbal de contraventie data fiind data

savârsirii contraventiei. Pe de alta parte organul constatator a facut dovada prin

actele depuse la dosarul cauzei ca agentul constatator V D avea competenta sa

aplice sanctiuni la contraventii prevazute de OUG 195/2002. Instanta va trimite

cauza spre rejudecare la Judecatoria Tecuci pentru a se relua dezbaterile pe

fondul cauzei în ceea ce priveste legalitatea si temeinicia procesului verbal de

contraventie.