Procedura concilierii prev. de art.7201 Cod procedură civilă ;

Dosar Nr. 141/Ap (25.11.2008)

Procedura concilierii prev. de art.7201 Cod procedura civila ;

Cerere reconventionala introdusa în cadrul termenului prevazut pentru depunerea întâmpinarii, devenita actiune principala ;

Prin sentinta civila nr. 1052/7.04.2008 pronuntata de Tribunalul Brasov - sectia comerciala si de contencios administrativ în dosar nr. 433/62/2008, s-a admis exceptia procedurii concilierii prevazute de art. 7201 Cod procedura civila invocata de pârâtii D.N., D.I.C. si D.M. S-a respins cererea formulata de reclamanta S.C. A S.A. în contradictoriu cu pârâtii D.N., D.I.C. si D.M., datorita neîndeplinirii procedurii susmentionate.

A retinut instanta ca prin încheierea din data de 14.01.2008, s-a dispus potrivit art. 119 alin.3 si art. 135 Cod procedura civila, înregistrarea separata si judecarea deosebita a cererii reconventionale fata de actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Brasov, constatându-se ca reconventionala nu a fost facuta înlauntrul termenului prevazut de lege.

Prin întâmpinarea depusa la data de 17.03.2008, pârâtii au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat si cea a prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune, solicitând respingerea cererii reconventionale.

S-a aratat ca prin decizia nr. 3268/23.10.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie s-au mai solutionat pretentiile reclamantei, iar termenul de prescriptie de 3 ani instituit de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 este împlinit la data formularii reconventionale.

La aceeasi data, 17.03.2008, pârâtii au invocat exceptia prematuritatii formularii cererii reconventionale datorita neîndeplinirii procedurii concilierii directe prevazute de art. 720 indice 1 si urmatoarele din Codul de procedura civila, exceptia netimbrarii si exceptia autoritatii de lucru judecat fata de sentinta civila nr. 211/C/10.03.2006 pronuntata de Tribunalul Brasov în dosarul nr. 1477/com/2006 si prin decizia nr. 3268/23.10.2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

La termenul de judecata din data de 31.03.2008 a fost respinsa de instanta exceptia netimbrarii cu motivarea aratata în încheierea de sedinta.

Analizând exceptia prematuritatii invocata de pârâti, instanta a retinut urmatoarele :

Potrivit art. 7201 alin.1 Cod procedura civila „În procesele si cererile în materie comerciala evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecata, reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte”.

Alin. 2 prevede ca „În scopul aratat la alin. (1), reclamantul va convoca partea adversa, comunicându-i în scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si conformarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin înmânarea înscrisurilor sub semnatura de primire”.

Urmatoarele alineate dispun ca data comunicarii nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate conform alin. (2), ca rezultatul solutionarii se va consemna într-un înscris cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere a fiecarei parti, iar înscrisul se va anexa la cererea de chemare în judecata.

Toate pretentiile formulate de reclamanta SC. A.C. S.A. în cererea reconventionala sunt evaluabile în bani, iar aceasta nu a facut dovada îndeplinirii procedurii prevazute de art. 720 indice 1 Cod procedura civila.

Art. 720 indice 5 alin.1 Cod procedura civila care prevede ca nu este necesara o alta încercare de conciliere în cazul litigiilor prevazute de art. 720 indice 1 Cod procedura civila daca se formuleaza cerere reconventionala trebuie interpretat în lumina dispozitiilor art. 720 indice 5 alin. 2 Cod procedura civila care prevede ca cererea reconventionala trebuie introdusa în cadrul termenului prevazut pentru depunerea întâmpinarii, ceea ce nu s-a întâmplat în speta, dispunându-se judecarea deosebita a cererii reconventionale, caz în care procedura prevazuta de art. 720 indice 1 Cod procedura civila era necesara a fi parcursa.

Având în vedere argumentele mentionate, a admis exceptia invocata de pârâti si a respins cererea reclamantei.

Împotriva acestei solutii a declarat apel reclamanta S.C. A.C. S.A., aducându-i critici pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitând admiterea apelului, desfiintarea hotarârii si trimiterea cauzei primei instante, în vederea rejudecarii.

În expunerea motivelor de apel, se arata ca, prin Încheierea din 14.01.2008, s-a dispus, potrivit art. 119 alin. 135 Cod procedura civila, înregistrarea separata si judecarea deosebita a cererii reconventionale fata de actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Brasov.

Ulterior, judecatorul cauzei, în dosar nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Brasov a fost recuzat. Astfel, toate actele judecatorului sunt nule, niciunul dintre acestea nemaitrebuind mentinute. Astfel, efectele nulitatii tuturor actelor judecatorului se extind asupra tuturor masurilor dispuse de acesta. Consecinta este ca, si masura înregistrarii separate este gresita, astfel trebuind caracterizate si toate actele si masurile judecatorului, inclusiv cele prin care s-au solutionat cererile de suspendare ori de conexare a unor dosare.

În fine, hotarârea este contrara prevederilor art. 7205 Cod procedura civila potrivit caruia, daca pârâtul are pretentii împotriva reclamantului derivând din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventionala, nemaifiind necesara o alta încercare de conciliere.

Apelul este nefondat.

Exceptia informitatii apelului fata de lipsa motivarii în drept, în contradictie cu dispozitiile art. 287 alin.2 Cod procedura civila nu se sustine, întrucât motivarea în drept nu implica necesitatea indicarii exacte a textului de lege aplicabil, fiind suficienta doar aratarea principiilor de drept. Astfel, s-a solicitat admiterea apelului, desfiintarea hotarârii si trimiterea cauzei spre rejudecare, principiu enuntat de art. 297 alin.1 Cod procedura civila, respectiv art. 297 alin.2 Cod procedura civila.

În ce priveste inadmisibilitatea, fata de dispozitiile art. 297 alin.1 cod procedura civila s-a retinut ca legea cuprinde o formula larga ce include în continutul sau toate neregularitatile procedurale, ce-au determinat pronuntarea solutiei, fara cercetarea fondului, inclusiv gresita pronuntare pe exceptia lipsei procedurii concilierii, prevazuta de art. 7201 Cod procedura civila.

Nici exceptia inadmisibilitatii, relativ la art. 297 alin.2 Cod procedura civila nu s-a sustinut, întrucât s-a invocat nulitatea sentintei apelate, în dosar nr. 433/62/2008 la Tribunalului Brasov, efect al aplicarii dispozitiilor art. 32 alin.3 Cod procedura civila, respectiv recuzarea ce a produs efecte în dosar nr. 4134/62/2007 al Tribunalului Brasov, cu consecinta nulitatii actelor îndeplinite de judecatorul recuzat.

Sub aspectul fondului, pornind de la rationamentul ca nulitatea poate fi acoperita ori actul anulabil poate fi regularizat, s-a retinut ca masurile luate de judecatorul recuzat cu privire la cererea reconventionala au fost confirmate si îndeplinite din nou de catre noua instanta, în sensul ca s-a admis exceptia tardivitatii depunerii cererii reconventionale, nefiind respectate dispozitiile art. 119 alin.3 Cod procedura civila ce impun obligativitatea depunerii cererii reconventionale odata cu întâmpinarea, ori cel târziu pâna la prima zi de înfatisare. Ori, admiterea, de catre instanta nou investita cu solutionarea dosarului a exceptiei tardivitatii, confirma necesitatea disjungerii dispusa prin Încheierea de sedinta din 14.01.2008 (dosar 4134/62/2007), aceasta fiind regularizata.

Pe de alta parte, fondul dosarului nr. 433/62/2008 s-a solutionat la 7.04.2008, iar cererea de recuzare în dosar nr. 4134/62/2007 s-a admis ulterior, prin încheierea de sedinta din 18.04.2008, astfel ca nu se mai putea practic dispune reîntoarcerea cererii reconventionale, devenita actiune principala, întrucât cauza s-a solutionat anterior admiterii cererii de recuzare. Totodata, dosarul nr. 4134/62/2007, din care s-a disjuns cererea reconventionala s-a solutionat în data de 6.06.2008 prin sentinta civila nr. 1191, astfel ca nu se mai putea dispune reîntoarcerea cererii reconventionale la dosarul principal.

Nu s-au sustinut criticile privitoare la încalcarea dispozitiilor art. 7205 Cod procedura civila, respectiv gresita admitere a exceptiei lipsei procedurii concilierii prevazute de art. 7201 Cod procedura civila, întrucât, consecinta a disjungerii, cererea reconventionala si-a pierdut caracterul ei juridic, devenind actiune principala, nemaifiindu-i aplicabil art.7205 alin.1 Cod procedura civila. Aceasta cu atât mai mult cu cât art. 7205 alin.2 prevede obligativitatea introducerii cererii reconventionale „în cadrul termenului prevazut pentru depunerea întâmpinarii”, respectiv cu 5 zile înainte de termenul acordat, neexistând corelarea termenului pentru depunerea reconventionalei cu prima zi de înfatisare. Ori, momentul la care trebuia depusa reconventionala se raporteaza la data de 18.06.2007 când s-a depus întâmpinarea în dosar nr. 4134/62/2007 de catre apelanta reclamanta, ea fiind depusa ulterior, la 3.12.2007.

În consecinta, devenind actiune principala, cu obiect vizând obligarea pârâtilor D.N., D.I.C., D.M., la predarea unor utilaje si la plata sumei de 100.000 lei, cerere evaluabila în bani, formulata într-o cauza comerciala, trebuiau respectate dispozitiile art. 720 Cod procedura civila. Ori, întrucât reclamanta apelanta S.C. A.C. S.A., n-a îndeplinit obligatia legala imperativa ce-i revenea, corect a respins instanta fondului actiunea ca prematur introdusa, în lipsa efectuarii concilierii directe.

Pentru ratiunile de fapt si de drept sus amintite, conform art. 296 Cod procedura civila, Curtea a respins apelul declarat de reclamanta S.C. A.C. S.A. Brasov împotriva sentintei civile nr. 1052/7.04.2004, pronuntata de Tribunalul Brasov - Sectia comerciala si de contencios administrativ în dosar nr. 433/62/2008, pe care o va pastra ca temeinica si legala.

Decizia nr. 141/ Ap / 25 noiembrie 2008