Punere sub interdictie

Dosar Nr. 742 (10.04.2009)

Dosar nr. …/205/2009 (Numar în format vechi …/2009)

R O M Â N I A

JUDECATORIA CÂMPULUNG

SENTINTA CIVILA Nr….

Sedinta publica de la 10 Aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE : …..

Grefier : …..

Cu participarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Câmpulung

Procuror : …… ?????

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta C.M. , domiciliata în Câmpulung , …. , jud. Arges si pe intimatul C. I. , domiciliata în com. …. , jud. Arges, având ca obiect punere sub interdictie.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petenta asistata de catre av. D. P., lipsind intimatul si reprezentantul Serviciului Autoritate Tutelara din cadrul Primariei M. .

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , dupa care ;

În autoturismul parcat în fata judecatoriei a fost audiat intimatul care nu a putut fi deplasat în sala de judecata din cauza problemelor de sanatate . La audiere a participat reprezentantul Parchetului , petenta si av. D. P. . Cu aceasta ocazie a fost întocmit un proces - verbal care a fost atasat la dosarul cauzei .

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat , instanta a constatat cauza în stare de judecata si a acordat cuvântul pentru concluzii pe fond .

Petenta a solicitat admiterea cererii asa cum a fost formulata .

Reprezentantul Parchetului de pe lânga Judecatoria Câmpulung a pus concluzii de admitere a cererii si dispunerea punerii sub interdictie a numitului C. I. , nascut la data de …., întrucât , din probele administrate la dosarul cauzei reiese ca sus-numitul are discernamântul abolit si nu are capacitatea psihica de a aprecia în mod critic continutul si consecintele faptelor sale fiind diagnosticat în mai multe unitati medicale .

?????

INSTANTA

Asupra cauzei de fata, deliberând, constata urmatoarele:

La 13.01.2009 petitionara C. M. s-a adresat acestei instante solicitând punerea sub interdictie a tatalui sau C. I. , nascut la data de …. 1934 motivat de faptul ca aceasta este bolnav de 6 ani, fiind diagnosticata cu henipareza , dementa mixta pe fond vascular , precum si boala Parkinson .

Se precizeaza ca intimatul , din cauza afectiunilor de care sufera , nu se poate îngriji singur , având nevoie de o persoana care sa-l supravegheze permanent .

La domiciliul bolnavei s-a întocmit si o ancheta sociala.

Cererea nu a fost motivata în drept .

Cererea împreuna cu actele doveditoare au fost înaintate Parchetului de pe lânga Judecatoria Câmpulung, care a dispus organelor de politie, efectuarea de cercetari.

Rezultatul acestor cercetari a fost înaintat instantei la data de 10.03.2009 , când cauza a fost înregistrata sub nr. …/2009 ( …../205/3009 )

În concluziile sale, Parchetul de pe lânga Judecatoria Câmpulung a aratat ca din verificarile efectuate s-a constatat ca numitul C. I. , în vârsta de 74 ani prezinta dementa vasculara si boala Parkinson , având discernamântul abolit si fara capacitatea psihica de a aprecia în mod critic continutul si consecinta faptelor sale, fiind diagnosticat în mai multe unitati medicale, aspecte retinute prin raportul de expertiza medico-legala nr. …/A1 din 12.02. 2009 întocmit de Serviciul Medico-legal Arges, Pitesti.

Se precizeaza ca situatia de fapt a fost confirmata si din declaratiile unor persoane apropiate familiei, care cunosc situatia din familie .

Au fost depuse la dosarul cauzei mai multe acte medicale: raportul de expertiza medico-legala nr. 73/A1 din 12.Ii . 2009 întocmit de Serviciul Medico-legal Arges, Pitesti., ancheta sociala si declaratii iar la data de 10.04.2009 a fost audiat intimatul , fiind întocmit procesul – verbal depus la dosar .

Analizând actele si probele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea de fata se solicita punerea sub interdictie a numitului C. I. , nascut la data de 28 sept. 1934, domiciliat în com. M. … , jud. Arges. Din actele medicale, dar si din cuprinsul raportului de expertiza medico-legala nr. …./A1 din 12.Ii . 2009 întocmit de Serviciul Medico-legal Arges, Pitesti. aflat la dosarul cauzei, reiese faptul ca numitul C.I. prezinta dementa vasculara si boala Parkinson si are discernamântul abolit .

Fata de toate cele aratate, vazând si dispozitiile art. 30 din Decretul nr. 32/1954, instanta urmeaza a admite cererea si a dispune punerea sub interdictie a numitului C. I. , nascut la data de …., domiciliat în com. M , jud. Arges., întrucât aceasta nu mai are capacitatea psihica de a se îngriji de interesele sale.

În conformitate cu dispozitiile art. 34 din acelasi act normativ, instanta urmeaza a dispune publicarea unui extras din prezenta sentinta ramasa irevocabila, într-un cotidian local, prin grija petentei si comunicarea prezentei sentinte Autoritatii Tutelare, în vederea numirii unui tutore .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea privind pe petenta C. M. , domiciliata în ….. , jud. Arges si pe intimatul C.I. , domiciliata în com. M… , jud. Arges, si în consecinta:

Dispune punerea sub interdictie a numitului C. I. nascuta la data de …. în com. … , jud. Arges .

Dispune publicarea unui extras din prezenta sentinta ramasa irevocabila într-un cotidian local , prin grija petentei .

Dispune comunicarea prezentei sentinte Autoritatii Tutelare , în vederea numirii unui tutore .

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica de la 10 Aprilie 2009.

Presedinte, Grefier,