Reabilitarea

Dosar Nr. 326 (17.02.2009)

Dosar nr. 589/302/2009

SENTINTA PENALA Nr. 326/17.02.2009

Ministerul Public- Parchetul de pe lânga Judecatoria sectorului 5 este reprezentat de procuror I P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul SM, având ca obiect cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.)

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul, personal.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza instantei faptul ca s-a atasat la dosar, fisa de cazier judiciar a petentului.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în dezbateri.

Reprezentatul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de admitere a cererii de reabilitare, asa cum a fost formulata.

Petentul, personal solicita admiterea cererii de reabilitare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul J s5 B, la data de 22.01.2009, sub nr. 589/302/2009, petentul SMa solicitat sa se constate intervenita reabilitarea sa.

În motivarea cererii, s-a aratat de petent ca a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare prin sentinta penala nr. 1854/1994 a Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 798/1994 a T.M.B., ca au trecut de 7 ani de când a terminat aceasta pedeapsa si ca întâmpina greutati din cauza acestei pedepse.

In dovedirea cererii sale, petentul-condamnat a depus la dosarul cauzei:

copie a Sentintei penale nr.1854 din data de 3 august 1994 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin Decizia penala nr. 798/19.09.1994 a Tribunalului Bucuresti (fila 4), Referatul de Biroul Executari Penale din cadrul instantei (fila 5), copie CI a petentului (fila 9), copie CI a sotiei penentului (fila 10), copie certificat de casatorie (fila 11), copie certificat de nastere a minorului S N-A(fila 12), Caracterizare (fila 13), Adeverinta de salariu (fila 14).

Instanta din oficiu a solicitat efectuarea unei adrese la I.G.P., în vederea comunicarii fisei de cazier judiciar si a dispus întocmirea unui referat de catre Biroul Executari Penale din cadrul instantei, cu privire la achitarea cheltuielilor judiciare de catre petent si a situatiei executarii pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 1854/1994.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin sentinta penala 1854/03.08.1994 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin Decizia penala nr. 798/19.09.1994 a Tribunalului Bucuresti, petentul a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de tâlharie prevazuta de art. 211 alin. 1 C. pen.

Prin sentinta penala nr. 1095/24.04.1996 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin Decizia penala 326/1997 a Tribunalului Bucuresti, a fost condamnat la 2 ani si 6 luni pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta art. 208-209 lit.g C. pen..

Prin sentinta penala nr. 4072/15.12.1999 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin neapelare a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art.208-209 lit.e C.pen..

Prin sentinta penala 21/09.01.2001, definiva prin Decizia penala 386/09.03.2001 a Tribunalului Bucuresti, petentul a fost condamnat la 4 ani închisoare.

În conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. 1 lit.a C. pen., condamnatul poate fi reabiitat, la cerere, de instanta judecatoreasca, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani , la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Potrivit art. 136 C. pen., termenele prevazute de art. 135 C. pen., se socotesc de la data când a luat sfârsit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.

În cazul condamnarilor succesive termenul de reabilitare se calculeaza în functie de pedeapsa cea mai grea, care atrage deci cel mai lung de reabilitare si care va curge de la data când a luat sfârsit executarea ultimei pedepse.

Astfel, în prezenta cauza, termenul de reabilitare se calculeaza în functie de pedeapsa de 4 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 4072/15.12.1999 a Judecatoriei sectorului 5 definitiva prin neapelare, pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art.208-209 lit.e C.pen.si care va curge de la data de 04.02.2004. Prin urmare termenul de reabilitare se împlineste la 04.02.2010.

Potrivit art. 497 alin.1 lit a C. proc. pen., cererea de reabilitare se respinge pentru neîndeplinirea conditiilor de forma când a fost introdusa înainte de termenul legal.

Având în vedere ca petentul a introdus cererea de reabilitare înainte de termenul legal, 04.02.2010, instanta o va respinge ca neîntemeiata.

În baza art. 192 al.2 C.proc.pen., va obliga petentul la 20 lei cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE

Respinge cererea de reabilitare formulata de petentul SM – fiul lui N si G, ns. ----- în B, domiciliat în B, sector 5, SOS.--, nr. -, bl.--, sc.--, et. --, ap. ---1, CNP- ----, ca neîntemeiata.

În baza art. 192 al.2 C.proc.pen. obliga petentul la 20 lei cheltuieli judiciare catre stat, ( care se vor achita la oficiile postale în contul RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323, deschis la Trezoreria sectorului 3).

Cu apel în 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica de la 17 Februarie 2009.