Recurs. repunerea în termenul de RECURS. Art. 385/3 cu referire la art. 364 Cod procedură penală

Dosar Nr. 594 (20.11.2008)

CURTEA DE APEL ORADEA

SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI

RECURS. REPUNEREA ÎN TERMENUL DE RECURS.

Art. 385/3 cu referire la art. 364 Cod procedura penala

Decizia penala nr. 594/R/20.11.2008

(Dosar nr.1032/35/2008)

Prin sentinta penala nr. 2197/2006 pronuntata de Judecatoria Oradea, în baza art. 215 al.1 si 4 Cod penal cu aplic. art.37 lit. a Cod penal s-a dispus condamnarea, printre altii, a inculpatului R.A.D., la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de înselaciune.

In baza art. 61 Cod penal s-a revocat beneficiul liberarii conditionate privind restul de pedeapsa de 484 de zile ramas neexecutat din pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.147/2000 a Tribunalului Bihor definitiva prin decizia penala nr. 3/A/2000 a Curtii de Apel Oradea pe care l-a contopit cu pedeapsa de 3 ani închisoare si s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.

II.In baza art.215 al.1,2 si 4 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal a fost condamnat inculpatul R.A.D. la o pedeapsa de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.

In baza art.61 Cod penal restul de pedeapsa de 484 de zile ramas neexecutat din pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.147/2000 a Tribunalului Bihor definitiva prin decizia penala nr.3/A/2000 a Curtii de Apel Oradea a fost contopit cu pedeapsa de 3 ani închisoare si s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare.

In baza art.12 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art.13 si art.37 lit.a Cod penal a fost condamnat inculpatul la o pedeapsa de 2 ani inchisoare.

In baza art.61 Cod penal, restul de pedeapsa de 484 de zile ramas neexecutat din pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.147/2000 a Tribunalului Bihor definitiva prin decizia penala nr.3/A/2000 a Curtii de Apel Oradea a fost contopit cu pedeapsa de 2 ani închisoare si s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare.

In baza art.33 lit.a, 34 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea pe care a sporit-o cu 6 luni inchisoare, urmand sa execute 3 ani si 6 luni inchisoare.

In baza art.71 Cod penal s-a interzis drepturile prev.de art.64 lit.a-c Cod penal pana la terminarea executarii pedepsei.

In baza art.65 al.2 Cod penal s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a-c Cod penal pe o durata de 5 ani.

In baza art.14, 346 Cod procedura penala s-a admis actiunea civila formulata de SC G.N. SRL si a fost obligat inculpatul R.A. in solidar cu partea responsabila civilmente SC I.I.E. SRL la plata sumei de 23.344. RON.

In baza art.14,346 Cod procedura penala s-a admis actiunea civila formulata de SC A.I.E. SRL si a fost obligat inculpatul R.A.in solidar cu partea responsabila civilmente SC I.I.E. SRL la plata sumei de 2.370.RON .

In baza art.21 lit.g din Legea nr.26/1990 cu modificarile si completarile ulterioare s-a dispus inscrierea la ORC Bihor a mentiunii referitoare la hotararea de condamnare a inculpatului R.A..

Pentru a pronunta astfel instanta de fond a retinut urmatoarele :

1.La data de 5.02.2003, inculpatul T.V. in calitate de delegat al SC I.I.E. SRL s-a prezentat la sediul SC G.N. SRL Bucuresti unde urma sa ridice o cantitate de piper comandata in baza unei comenzi telefonice si prin fax. In acest sens SC G.N. SRL Bucuresti a livrat catre SC I.I.E. SRL piper boabe in valoare de 233.430.400.lei . S-a întocmit o factura fiscala, întelegerea fiind ca plata sa se faca cu o fila CEC care a fost completata la rubrica „Emis” cu data de 20.02.2003 de catre inculpatul T.V. Fila CEC era semnata la rubrica „tragator” de inculpatul Rob Adrian. Celelalte elemente esentiale au fost înscrise in cuprinsul CEC-ului de catre reprezentantii SC G.N. SRL Bucuresti in prezenta inculpatului T.V,. Produsele achizitionate au fost transportate si ulterior descarcate tot in Municipiului Bucuresti, toate operatiunile fiind realizate sub supravegherea si la indicatiile inculpatului T.V. La data de 26.02.2003 fila CEC a fost refuzata la plata de catre unitatea bancara trasa pe considerentul „lipsa totala disponibil”.

Prejudiciul cauzat in cuantum de 233.430.400.lei nu a fost recuperat.

2. La 21.03.2003, inculpatul R.A. s-a deplasat la sediul SC A.I.E. SRL unde prezentându-se in mod mincinos sub numele de T.V., delegat al SC I.I.E. SRL si si-a manifestat dorinta de a achizitiona marfuri. In aceste împrejurari SC A.I.E. SRL a livrat catre SC I.I.E. SRL produse in valoare totala de 23.695.000.lei. Pentru plata, inculpatul a emis o fila CEC pe care nu a completat-o cu toate elementele esentiale deoarece s-a înteles cu reprezentantii SC A.I.E. SRL ca aceasta sa fie introdusa in circuitul bancar la data de 10.04.2003, aspect mentionat si in cuprinsul facturii întocmite.

La data de 10.04.2003 BRD – Sucursala Bihor a refuzat plata filei CEC mentionata pe considerentul „lipsa disponibil, CEC prezentat in termen, lipsa mandat, unitate in interdictie bancara”. Administratorul SC A.I.E. SRL a indicat fara ezitare fotografia inculpatul R.A.ca fiind persoana care a sustinut ca se numeste T.V. si a achizitionat produsele in numele SC I.I.E. SRL. Semnatura de pe Cec nu este identica cu semnatura inculpatului R.A. din fisa cu specimen de semnatura existenta la BRD. Inculpatul a executat in acest fel semnatura, întrucât la momentul refuzului sa se creeze convingerea ca o alta persoana a folosit fila CEC.

Prejudiciul cauzat la SC A.I.E. nu a fost recuperat.

La solicitarea organelor de politie , Garda Financiara Bihor a efectuat un control privind aprovizionarile si lucrarile de produse realizate de SC I.I.E. SRL în perioada februarie-martie 2003. S-a stabilit ca aceasta societate s-a aprovizionat cu marfa de la diversi furnizori in valoare totala de 715.925.001.lei. Marfa mentionata a fost valorificata integral fara ca veniturile realizate sa fie înregistrate in evidentele contabile ale societatii. Nu au fost identificate documente care sa ateste iesirea marfii din gestiune, evidenta contabila fiind practic inexistenta. Pentru activitatea desfasurata in perioada februarie-martie 2003, inculpatul R.A. prin nedeclararea veniturilor impozabile, prin ascunderea obiectului si a sursei taxabile s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat cu suma de 79.413.597.lei.

Prin decizia penala nr.13/A din 16 ianuarie 2008 pronuntata de Tribunalul Bihor, s-a admis apelul Parchetului de pe lânga Judecatoria Oradea si Directia Generala a Finantelor Publice Bihor în reprezentarea A.N.A.F. împotriva sentintei penale nr.2197 din 24.11.2006 pronuntata de Judecatoria Oradea care a fost desfiintata în sensul ca s-a descontopit pedeapsa de 3 ani 6 luni închisoare aplicata inculpatului R.A.D., în pedepsele individuale si restul de pedeapsa de 484 zile închisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 3 ani 6 luni închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.147/2000 a Tribunalului Bihor, definitiva prin decizia penala nr.3/A/2000 a Curtii de Apel Oradea si sporul de 6 luni închisoare.

A aplicat inculpatului R.A.D. si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II, b si c Cod penal pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale de 2 ani închisoare ce i-a fost aplicata acestuia pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 12 din L. 87/94 cu aplicarea art. 13 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal.

În baza art. 33, 34 Cod penal s-au contopit cele doua pedepse de 3 ani închisoare aplicate de prima instanta inculpatului R.A.D. pentru savârsirea a câte unei infractiuni prevazute de art. 215 al.1 si 4 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, cu pedeapsa de 2 ani închisoare si interzicerea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza II, b si c Cod penal pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale aplicata de prima instanta aceluiasi inculpat pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 12 din L 87/1994 cu aplicarea art. 13 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal, i-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care a adaugat un spor de 6 luni închisoare, si s-a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 3 ani 6 luni închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza II, b si c Cod penal pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

În baza art. 61 Cod penal s-a contopit pedeapsa rezultanta cu restul de pedeapsa de 484 zile închisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 3 ani 6 luni închisoare aplicata acestuia prin sentinta penala nr.147/2000 a Tribunalului Bihor, definitiva prin decizia penala nr.3/A/2000 a Curtii de Apel Oradea, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani 6 luni închisoare cu art. 71,64 lit.a teza II, b si c Cod penal si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, b si c Cod penal pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale.

A obligat inculpatul R.A.D. în solidar cu partea responsabila civilmente SC I.I.E. SRL la plata sumei de 7.942 RON obligatii catre bugetul de stat, cu majorari de întârziere aferente, calculate la data achitarii prejudiciului, conform Codului de procedura fiscala.

A mentinut restul dispozitiunilor sentintei recurate.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul R.A.D. solicitând repunerea în termenul de recurs, întrucât nu a avut cunostinta de hotarârile pronuntate în cauza, fiind plecat din tara de la sfârsitul anului 2002, iar, dupa admiterea cererii sa se procedeze la solutionarea recursului dispunându-se admiterea acestuia, casarea deciziei recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Bihor, unde s-a solutionat apelul în lipsa sa si cu nerespectarea dispozitiilor legale care guverneaza materia citarii partilor în cadrul procesului penal.

Examinând decizia recurata prin prisma motivelor invocate cât si din oficiu, conform prevederilor art.385/6 alin.2 Cod procedura penala si art.385/14 Cod procedura penala, curtea a constatat ca recursul declarat de inculpatul R.A.D. este tardiv.

Solicitarea inculpatului de la dispune repunerea în termenul de recurs este neîntemeiata.

Din actele si lucrarile aflate la dosar, rezulta ca împotriva deciziei penale nr.13/A/16.01.2008 a Tribunalului Bihor, prin care s-a reformat sentinta penala nr.2197/2006 a Judecatoriei Oradea, a formulat recurs inculpatul R.A.D. la data de 10.10.2008 (f.2).

Hotarârea instantei de apel fusese comunicata cu inculpatul la domiciliul acestuia – Oradea, str. O.D., (f.115, 116), de unde filele de comunicare s-au întors cu mentiunea „destinatar mutat iar noul locatar nu permite afisarea”, precum si la Consiliul Local Oradea (f.108) si Bucuresti (f.109), inclusiv la sediul firmei SC I. E.SRL Oradea (f.114) al carei administrator fusese inculpatul.

Potrivit dispozitiilor art.182 Cod procedura penala combinat cu art.177 alin. 1,4 Cod procedura penala, comunicarea actelor de procedura catre inculpat, precum hotarârea pronuntata într-o cauza penala, se realizeaza la adresa unde inculpatul locuieste, iar daca aceasta nu este cunoscuta, la adresa locului sau de munca si în situatia în care acestea nu sunt cunoscute, se afiseaza la sediul consiliului local în a carei raza teritoriala s-a savârsit infractiunea sau daca activitatea infractionala s-a desfasurat în mai multe locuri, la sediul consiliului local în a carei raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala.

În speta, dispozitiile legale susmentionate au fost respectate întocmai, respectiv inculpatului i s-a comunicat decizia penala nr.13/A/2008 pronuntata de Tribunalul Bihor la domiciliu (f.115, 116), la locul de munca (f.114), precum si la Consiliul Local Oradea (f.108), având în vedere ca activitatea infractionala s-a derulat în Oradea si Bucuresti, iar sediul organului de urmarire penala care a efectuat cercetarea penala se afla în Oradea – Inspectoratul de Politie al Judetului Bihor, respectiv Parchetul de pe lânga Judecatoria Oradea.

Inculpatul, prin motivele de recurs sustinute oral în fata instantei de recurs a invocat ca, comunicarile nu respecta dispozitiile legale în materie întrucât la rubrica numele si prenumele celui citat s-a inserat „R.A.D.” ori pe el în cheama „R.A.D.”.

În conformitate cu dispozitiile art.182 Cod procedura penala combinat cu art.176 Cod procedura penala, comunicarea trebuie sa cuprinda, printre mentiuni si numele si prenumele celui citat, ori, în speta, comunicarea actului de procedura s-a realizat cu respectarea exigentelor impuse de textul legal în discutie, neputându-se contesta ca numele inculpatului este R. iar prenumele A. De altfel, daca instanta de control judiciar are în vedere sustinerea inculpatului ca nu a fost în tara din anul 2002 si pentru acest motiv nu a uzat de termenul legal prevazut de art.385/3 alin.1 combinat cu art.363 Cod procedura penala de calea de atac ordinara a recursului, nu exista temei pentru sustinerea ca, întrucât instanta de apel a comunicat decizia pronuntata lui R.A.D. si nu lui R.A.D., nu a putut formula recursul în termen de 10 zile de la comunicarea hotarârii.

Din actele depuse de inculpat la dosar pentru sustinerea afirmatiilor sale ca a fost plecat din tara din 2002, în urma examinarii mentiunilor de pe pasaportul inculpatului, curtea constata ca ultima mentiune este din data de 27.12.2002, când inculpatul s-a întors în tara prin vama „H.” Ungaria, dupa ce plecase din România în Austria prin vamile B. – Ungaria si N. – Austria. Dupa aceasta data nu s-a inserat vreo iesire din România a inculpatului, iar dupa 01.01.2007 România devenind un spatiu fara frontiere pe zona Schengen, este firesc ca sa nu existe nici o mentiune în pasaportul inculpatului.

Celelalte acte depuse de inculpat atesta ca la 19.11.2007 inculpatul a primit un permis de rezidenta în Italia, cerere formulata la data de 17.10.2007, însa nu si împrejurarea sustinuta de inculpat ca nu a mai venit în România în perioada la care face referire. (2002-2008).

La solicitarea instantei de control judiciar de a preciza inculpatul când a aflat de existenta mandatului de executare a pedepsei de 3 ani si 6 luni închisoare cu aplicarea art.71 si 64 lit. a teza II, b si c Cod penal si 5 ani interzicerea drepturilor prevazute de art.64 lit. a teza II, b si c Cod penal, acesta a sustinut ca la data de 05.09.2008 a fost arestat în Slovenia de catre judecatorul de instructie de la Tribunalul Districtual din orasul M. în vederea extradarii catre autoritatile judiciare române, ocazia cu care a fost încunostintat cu privire la existenta a doua mandate de executare a pedepsei privative de libertate emise în România pe seama sa, iar în data de 19.09.2008 a fost adus în tara si încarcerat în Penitenciarul Rahova Bucuresti. Recursul a fost declarat în cauza la data de 10.10.2008.

Potrivit dispozitiilor art.364 Cod procedura penala aplicabil si pentru recurs, este considerata ca facuta în termen declaratia de recurs introdusa dupa expirarea termenului legal, daca instanta de recurs constata ca întârzierea a fost determinata de o cauza temeinica de împiedicare iar cererea de recurs a fost facuta în cel mult 10 zile de la începerea executarii pedepsei.

Din economia textului legal rezulta ca, repunerea în termen este un remediu procesual care opereaza când instanta constata ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege si, ca urmare, se considera ca fiind facut în termen recursul introdus dupa expirarea termenului de recurs.

Prima conditie de fond care poate face admisibila cererea de repunere în termen – existenta unei cauze temeinice de împiedicare - , în speta nu este îndeplinita, întrucât aspectele reliefate de inculpat ca nu a fost în tara nu pot fi apreciate, potrivit practicii judiciare si doctrinei, ca fiind cauze temeinice de împiedicare a declararii recursului în termen, atâta timp cât inculpatul nu a facut dovada ca exista o împrejurare obiectiva care l-a împiedicat sa se întoarca în tara în vederea uzarii de calea de atac legala a recursului.

Cea de-a doua conditie referitoare la data pâna la care trebuie facuta cererea de recurs, în legatura cu care solicita repunerea în termen, de asemenea nu este îndeplinita în cauza dedusa judecatii. Art.364 Cod procedura penala stabileste un termen maxim de 10 zile pentru declararea recursului pentru care se cere repunerea în termen, care a expirat în cauza având în vedere ca de la data de 09.09.2008, data încarcerarii în Penitenciarul Rahova în vederea executarii pedepsei dispusa prin decizia penala recurata, nu a existat nici un impediment pentru inculpat de a declara recursul. De la aceasta data instanta de control judiciar are obligatia de a calcula cele 10 zile, si acestea s-au împlinit la 30.09.2008 si, cu toate acestea, inculpatul nu a declarat recursul în prezenta cauza decât la 10.10.2008. Culpa inculpatului în exercitarea recursului peste termen cu nerespectarea dispozitiilor art.364 Cod procedura penala îndrituiesc instanta de recurs sa constate ca cele doua conditii de fond nu sunt îndeplinite si, prin urmare, cererea de repunere în termen se va respinge ca neîntemeiata.

Recursul declarat de inculpat este tardiv.

Introducerea recursului are efectul de a investi instanta de control judiciar cu verificarea hotarârilor atacate în recurs. Procedura unui astfel de efect depinde însa de valabilitatea recursului declarat, de introducerea lui în conditiile legii. Daca au fost încalcate dispozitiile legale de care depinde valabilitatea recursului, instanta de control judiciar nu mai poate proceda la verificarea legalitatii si, în anumite limite, si a temeiniciei hotarârilor atacate, si, în consecinta, îl va respinge ca fiind introdus cu încalcarea legii.

În speta, recursul fiind declarat dupa expirarea termenului legal de recurs de 10 zile, inculpatul este decazut din exercitiul dreptului sau conform prevederilor art.185 alin.1 Cod procedura penala, iar recursul peste termen este nul.

În consecinta, recursul declarat de inculpatul R.A.D. neproducând efecte juridice, a fost respins ca tardiv conform art. 385/15 pct.1 lit.a Cod procedura penala combinat cu art. 416 pct. 4 lit. a si art.416/1 pct.1 lit.a Cod procedura penala.

S-a constatat ca inculpatul se afla în stare de detinere din data de 05.09.2008.