Suspendarea judecăţii întemeiată pe dispoziţiile art. 155 indice 1 – cod procedură civilă. cerinţe.

Dosar Nr. 938 (19.05.2009)

MATERIE: DREPT PROCESUAL CIVIL

SUSPENDAREA JUDECATII ÎNTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.

155 INDICE 1 – COD PROCEDURA CIVILA. CERINTE.

Potrivit art. 155 indice 1 Cod procedura civila, instanta poate suspenda judecata atunci când constata ca desfasurarea normala a procesului este împiedicata din vina partii reclamante, prin neîndeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite în cursul judecatii.

Nedepunerea de catre reclamant a înscrisurilor doveditoare privind gradul de rudenie cu proprietarii initiali ai imobilului în litigiu, nu este de natura sa împiedice desfasurarea normala a judecatii, sarcina probei în ceea ce priveste calitatea de persoana îndreptatita conform Legii nr. 10/2001 incumbându-i acesteia, nicidecum instantei.

Sursa primara.

Decizia civila nr. 938 din 19 mai 2009 pronuntata de Curtea de Apel Oradea în dosar nr. 1665/83/2007.

Prin încheierea data în sedinta publica din 13 februarie 2009 pronuntata de Tribunalul Satu Mare, în dosar nr. 1665/83/2007, în baza art.155 ind.1 Cod procedura civila, s-a suspendat solutionarea judecarii cauzei civile privind pe reclamantul S.E., în contradictoriu cu pârâtul P.M.SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, jud. Satu Mare, având ca obiect Legea 10/2001.

S-au învederat partilor disp. art. 248 Cod procedura civila privind perimarea cauzei, daca pricina ramâne în nelucrare din vina partilor timp de 1 an de la data suspendarii.

Judecata urmând a fi reluata daca obligatiile au fost îndeplinite, prin cererea de repunere pe rol a cauzei, la cererea uneia dintre parti, înaintea împlinirii termenului de perimare.

Pentru a pronunta în acest mod, tribunalul a retinut urmatoarele:

Reclamantul nu a facut dovada gradului de rudenie cu persoanele din coala CF 4214 Satu Mare si raportat la cele învederate de reprezentanta reclamantului, ca clientul sau locuieste în Statele Unite ale Americii, existând la dosar o dovada în acest sens, în baza art.155 ind. 1 Cod procedura civila, a suspendat judecarea cauzei.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâtul – recurent P. M. Satu Mare, solicitând casarea acesteia si în consecinta, continuarea judecatii, în cauza.

În motivarea recursului se arata ca reclamantului i s-au acordat 15 termene de judecata în vederea depunerii la dosar a înscrisurilor prin care sa faca dovada calitatii de mostenitor dupa titularii initiali ai dreptului de proprietate, cu alte cuvinte pentru a face dovada calitatii de persoana îndreptatita la beneficiul masurilor reparatorii în temeiul Legii 10/2001, însa nu s-a conformat acestor solicitari.

În drept, invoca dispozitiile art. 244 indice 1, art. 304 pct. 5 si 9 Cod procedura civila.

Intimatul, desi legal citat nu s-a prezentat în instanta.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea retine urmatoarele:

Potrivit art. 155 indice 1 Cod procedura civila, instanta poate suspenda judecata atunci când constata ca desfasurarea normala a procesului este împiedicata din vina partii reclamante, prin neîndeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite în cursul judecatii.

În speta, nedepunerea de catre reclamant a înscrisurilor doveditoare privind gradul de rudenie cu proprietarii initiali ai imobilului în litigiu nu este de natura sa împiedice desfasurarea normala a procesului, sarcina probei – respectiv a calitatii de persoana îndreptatita conform Legii 10/2001 – incumbându-i acestuia, nicidecum instantei de judecata.

Fata de considerentele mai sus retinute, Curtea urmeaza potrivit art. 312 alin. 1 Cod procedura civila , sa admita recursul si sa caseze încheierea atacata, dispunând continuarea judecatii cauzei.