Uzucapiune de la 10-20 de ani respinsa. Lipsa just titlu.

Dosar Nr. 1642 (04.06.2008)

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.04.2008 sub nr.1638/202/2008 , reclamantii P. G ,V.C si V . P, au solicitat ca în contradictoriu cu pârâtii I. F si I .S sa se constate ca au dobândit proprietatea imobilului teren intravilan în suprafata de 177 m.p. situat în Calarasi, prin uzucapiunea de 10 ani.

In motivarea actiunii au aratat ca prin actul autentificat sub numarul 4883/14.04.1993 au dobândit în cote de 1 proprietatea imobilului situat in str. Crângului ,nr.9, compus din casa de locuit si teren in suprafata de 800 m.p. cu urmatorii vecini; E- str. Crângului,V –D. V,S- A . M si N-C. G .

Mai arata ca in realitate terenul aferent casei de locuit cu vecinatatile mentionate este mai mare cu 177 m. p. asa cum rezulta din masuratori.

Având în vedere ca din anul 1993 si pâna în prezent au figurat in evidentele Primariei Calarasi cu suprafata de 1000 m.p. ,asupra caruia au exercitat o posesie utila, pasnica si continua ,netulburati de nimeni ,au achitat taxele si impozitele la zi ,solicita admiterea actiunii .

În drept,se invoca dispozitiile art.1847,1895,1897,c.pr.civ.

In dovedirea cererii au fost anexate urmatoarele înscrisuri: adresa nr.3911/1970 ,act de vânzare –cumparare nr.14/22.feb.1968,act de vânzare cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr.4883/14.apr.1993 ,certificat de atestare fiscala ,plan de situatie.

În cauza instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri,proba testimoniala cu 2 martori,declaratiile acestora fiind atasate la dosarul cauzei,proba cu expertiza tehnica-imobiliara,raportul de expertiza fiind depus la dosarul cauzei (f.25-32).

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 14.04.1993 reclamantii, au dobândit printr-un act de vânzare cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr.4883/14.04.1993 la Notariatul de Stat Judetean Calarasi de la pârâti ,în cote de câte 1 fiecare, suprafata de 800p teren loc de casa împreuna cu casa aflatoare pe acest teren construita din chirpici,învelita cu tabla , formata din 6 camere si o veranda totul situat între vecinii E- str. Crângului,V - D V,S- A M i N-C.

Acest imobil fusese dobândit de pârâti în baza certificatului de mostenitor 259/1967/D.S.259/1967 si în baza actului de vânzare cumparare autentificat sub numarul 14/1968 si transcris sub numarul 7/1968 la Notariatul de Stat Calarasi,act de vânzare –cumparare prin care numitii A T, AT. Nicolae,au vândut pârâtilor drepturile acestora de proprietate din suprafata totala de 1000mp situata în orasul Calarasi,

În drept, instanta retine faptul ca uzucapiunea ,ca mod de dobândire a proprietatii ,poate fi de doua feluri: uzucapiunea de 30 de ani si uzucapiunea de 10 pâna la 20 de ani,aceasta din urma fiind reglementata de prevederile art.1895 C. civil , potrivit caruia: ” Cel ce câstiga cu buna-credinta si printr-o justa cauza un nemiscator determinat va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, daca adevaratul proprietar locuieste în circumscriptia tribunalului judetean unde se afla nemiscatorul, si prin douazeci de ani daca locuieste afara din acea circumscriptie.”

Din analiza textului de lege rezulta ca pentru a opera aceasta uzucapiune trebuie sa fie îndeplinite cumulativ,urmatoarele conditii: sa existe o posesie utila asupra lucrului ,posesia utila sa se întemeieze pe just titlu,posesia sa dureze de la 10 pâna la 20 de ani, posesia sa fie de buna credinta.

Prin just titlu se întelege potrivit prevederilor art. 1847 C. civil un act translativ de proprietate ,care provine de la altcineva decât proprietarul ,deci de la un non dominus .Just titlu este un act juridic translativ de proprietate ,adica o operatiune juridica, un negotium ,care are ca scop sa transfere proprietatea.

În speta dedusa judecatii ,reclamantii solicita a se constata dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 10 ani asupra suprafetei suplimentare de 177 mp, teren pe care acestia o detin în realitate apreciind ca just titlul îl reprezinta actul de vânzare cumparare cu clauza de întretinere autentificat sub nr.4883/14.04.1993 la Notariatul de Stat Judetean Calarasi .

Actul prin care pârâtii,în calitate de proprietari,conform actului de vânzare cumparare autentificat sub numarul 14/1968 si transcris sub numarul 7/1968 la Notariatul de Stat Calarasi,act de vânzare –cumparare, au înstrainat reclamantilor P Ghsi Vâlcea Constanta suprafata de 800 mp teren loc de casa împreuna cu casa aflatoare pe acest teren construita din chirpici,învelita cu tabla ,formata din 6 camere si o veranda totul situat între vecinii E- str. Crângului,V - D V,S- A M si N- C Gh,constituie prin el însusi un act valabil pentru transmiterea proprietatii ,fiind suficient el însusi sa duca la dobândirea proprietatii ,fara sa fie nevoie de trecerea timpului si neputând fi asimilat unui just titlu ,în acceptiunea art. 1847 C. civil,întrucât provine de la adevaratii proprietari.

Pentru suprafata suplimentara de 177 mp pe care acestia o detin în realitate conform raportului de expertiza topografica realizat în cauza si declaratiilor martorilor audiati ,reclamantii nu detin just titlu,asupra acestei suprafete exercitând o posesie fara titlu,motiv pentru care pentru a se constatat dobândirea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra acestei suprafete de teren este necesar sa se fi exercitat de reclamanti o posesie utila de 30 de ani.

Or,în cauza acestia nu stapânesc terenul decât de 10 ani de zile ,perioada în care au posedat nefiind suficienta pentru constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

De subliniat faptul ca asa cum reiese din analiza documentelor depuse la dosarul cauzei ,pârâtii au înteles sa transfere reclamantilor Plesa Gheorghe si Vâlcea Constanta prin act de întretinere numai suprafata de 800 mp din totalul de 1000 mp (din masuratori 977 mp) ,pe care îl detineau conform actului de vânzare-cumparare autentificat sub numarul 14/1968 si transcris sub numarul 7/1968 la Notariatul de Stat Calarasi, pastrând pentru ei suprafata de 177 mp asupra careia reclamantii solicita a li se constata un drept de proprietate prin uzucapiune.

Nefiind îndeplinite una din conditiile cumulative cerute de lege pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 10 ani,instanta nu va mai proceda la analiza îndeplinirii sau nu în cauza a celorlalte conditii, si va respinge actiunea reclamantilor ca neîntemeiata.