Violare de domiciliu şi abuz în serviciu. Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale.

Dosar Nr. 70 (19.06.2008)

Pe rol solutionarea plângerii formulata de petenta S.E. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr.28/P/2008 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi si rezolutiei de respingere a plângerii nr. 87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat intimatul G.C.D., lipsa fiind petenta S.E.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Intimatul G.C.D. si reprezentantul Parchetului, având cuvântul, pe rând, au aratat ca nu mai au alte cereri de formulat, solicitând acordarea cuvântului pentru sustineri în fond.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecata, acorda cuvântul pentru sustineri în fond.

Intimatul G.C.D., având cuvântul, solicita respingerea plângerii si mentinerea rezolutiilor de neîncepere a urmaririi penale întrucât nu se face vinovat de savârsirea infractiunilor de abuz în serviciu si violare de domiciliu, deoarece a intrat în imobilul proprietatea petentei cu acordul acesteia.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, pune concluzii de respingere a plângerii întrucât intimatul a patruns în domiciliu cu acceptul proprietarului.

T R I B U N A L U L

Asupra actiunii penale de fata;

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta la data de 30.05.2008 sub nr.1184/116/2008, petenta S.E. a formulat plângere împotriva rezolutiei de neîncepere a urmarii penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr.28/P/2008 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi si rezolutiei de respingere a plângerii nr.87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi.

În motivarea plângerii arata petenta ca la data de 24.10.2007 intimatul G.C.D. (la acea data agent principal la Politia Lehliu Gara, judetul Calarasi) a intrat în curtea imobilului proprietate a petentei fara acordul locatarilor, dar si în cladirea în care locuia nora petentei (la ora la care persoana respectiva dormea), situatie repetându-se de doua ori în interval de 40-50 minute.

Nu s-au solicitat si administrat probe în fata instantei.

S-au solicitat si atasat la dosarul cauzei dosarul nr.28/P/2008, respectiv dosarul nr.93/II/2/2008 ale Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi.

Analizând actele si lucrarile dosarelor de urmarire penala, în raport de motivele plângerii, tribunalul constata urmatoarele:

La data de 07.11.2007 petenta a formulat si depus la Parchetul de pe lânga Judecatoria Lehliu Gara plângere penala împotriva numitului G.C.D., politist la Politia Lehliu Gara, pentru savârsirea de catre acesta a infractiunilor de violare de domiciliu si abuz în serviciu.

Se arata în plângere ca la data de 24.10.2007 acesta a venit la imobilul proprietatea petentei în care locuiesc fiica sa N.R. si nora sa D.R. si, sub pretextul ca în ziua anterioara, cu ocazia efectuarii unei perchezitii în acelasi imobil si-a uitat lanterna din dotare, a început sa caute în imobilul locuit de nora, dar si în curtea locuintei, fara a avea acordul locatarilor.

La 15.02.2008 cauza a fost declinata în favoarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi si la data de 07.04.2008 s-a dispus neînceperea urmaririi penale pentru infractiunea prevazuta de art.192 al.1 Cp, în temeiul art.10 lit.d Cpp, motivat de faptul ca nu se poate retine, pe latura obiectiva, comiterea unui act material de «patrundere fara drept» în imobilul respectiv, procurorul stabilind si faptul ca fapta de abuz în serviciu, asa cum a fost reclamata, intra în sfera de incidenta a art.192 al.1 Cp, nefiind o cauza de încalcare a unei atributii de serviciu.

Prin rezolutia din 12.05.2008 (dosarul nr.93/II/2/2008) primul procuror al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi a respins plângerea petentei împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale.

Din actele dosarului rezulta ca, în ziua precedenta celei în care s-au petrecut evenimentele reclamate, la imobilul situat în oras Lehliu Gara, jud. Calarasi s-a efectuat o perchezitie domiciliara, autorizata de Judecatoria Lehliu Gara cu autorizatia 10/22.10.2007, perchezitie efectuata de 4 lucratori de politie (printre care si intimatul G.C.D.

Mai rezulta ca, la 09.01.2008 s-a încheiat de catre comisia de cercetare administrativa din cadrul IPJ Calarasi, proces verbal privind paguba produsa ca urmare a pierderii unei lanterne din inventarul complet al autospecialei Dacia Logan nr.B-51-HCR în ziua de 24.10.2007; prin acest act rezulta ca de producerea pagubei (611,54 RON) se face vinovat intimatul care este de acord sa acopere acest prejudiciu (procesul verbal nr.27832/09.01.2008).

Se mai constata ca, dintre cei 3 locatari ai imobilului din Lehliu Gara, niciunul nu a formulat plângere penala împotriva intimatului pentru savârsirea infractiunii prevazute de art.192 al.1 Cp si ca petenta (proprietara imobilului) domiciliaza în alt imobil decât cel amintit anterior.

Obiectul juridic special al infractiunii prevazute de art.192 Cp este constituit din relatiile sociale referitoare la libertatea persoanei de a avea un domiciliu unde sa-si desfasoare viata personala la adapost de amestecul nedorit al altora.

Definitia infractiunii prevazute de art.192 Cp stabileste ca violarea de domiciliu este patrunderea fara drept, în orice mod, într-o locuinta, încapere, dependinte sau loc împrejmuit tinând de aceasta, fara consimtamântul persoanei care le foloseste sau refuzul de a le parasi, la cererea acesteia.

În speta, titularii dreptului pentru apararea caruia s-a formulat incriminarea analizata (respectiv N.R., N.M. si D.R.) nu au formulat plângere penala si din declaratiile date, nu rezulta ca ar fi perceput vizita politistului ca pe o atingere adusa valorilor sociale ocrotite de legea penala.

Cei patru au discutat despre obiectul pierdut, mai mult, intimatul a anuntat-o telefonic pe petenta despre cele întâmplate si s-a stabilit ca, în cazul gasirii obiectului, intimatul va fi anuntat.

Exista si un martor ocular (altul decât superiorul politistului) care a descris discutiile dintre parti ca amiabile si, de altfel, nici locatarii imobilului nu au sustinut în declaratii ca discutiile au avut caracter contradictoriu sau ca au spus politistului sa paraseasca locuinta sau ca nu îi permit prezenta în spatiul respectiv.

Mai mult decât atât, martorul N.M. a aratat ca sotia sa nu s-a plâns, dupa plecarea politistului, ca agentul de politie ar fi patruns în locuinta fara permisiune.

Pentru considerentele de mai sus si tribunalul îsi însuseste aprecierea procurorului, în sensul ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art.192 al.1 Cp, neputându-se retine în sarcina intimatului savârsirea actelor materiale (alternative) ce caracterizeaza latura obiectiva a acestei infractiuni.

Urmeaza, în baza art.2781 al.8 lit.a Cpp, a respinge plângerea formulata de petenta S.E. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr. 28/P/2008 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi si rezolutiei de respingere a plângerii nr.87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi.

Urmeaza a obliga petenta la 100 lei, cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art.2781 al.8 lit.a Cod procedura penala,

Respinge plângerea formulata de petenta S.E. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale emise la 07.04.2008 în dosarul nr. 28/P/2008 al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi si rezolutiei de respingere a plângerii nr.87/II/2/2008 din 12.05.2008 a primului-procuror al Parchetului de pe lânga Tribunalul Calarasi.

Obliga petenta la 100 lei, cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si intimat si de la comunicare pentru petenta.