Dosare procese Curtea de Apel București - 2013

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 8336/2/2013 din 19.12.2013

Curtea de Apel București

litigiu privind achiziţiile publice hot.civ.4895/11.11.2013 ds. 6245/2/2013;

Dosar 8338/2/2013 din 19.12.2013

Curtea de Apel București

pretenţii CONTESTAŢIE ÎN ANULARE;

Dosar 1718/122/2013 din 18.12.2013

Curtea de Apel București

plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.) contestaţie în anularea deciziei penale nr. 459/06.10.2011;

Dosar 8257/2/2013 din 18.12.2013

Curtea de Apel București

partaj judiciar împ.dc.235R/05.02.2013 din ds.CAB 4 nr.17685/299/2008;

Dosar 8258/2/2013 din 18.12.2013

Curtea de Apel București

revendicare imobiliară împ.dc.2164/13.12.2013 din ds.CAB 4-nr.54539/3/2012;

Dosar 8271/2/2013 din 18.12.2013

Curtea de Apel București

acţiune în anulare a hotarârii AGA contestaţie în anulare decizie recurs;

Dosar 1252/1/2013 din 17.12.2013

Curtea de Apel București

uzucapiune împ.dc.2094R/21.11.2006 din ds.CAB 4-nr.22966/3/2005-declinată de la ÎCCJ;

Dosar 8199/2/2013 din 17.12.2013

Curtea de Apel București

obligare emitere act administrativ dec.5726/12.12.2013 Dos.10428/2/2011*;

Dosar 8212/2/2013 din 17.12.2013

Curtea de Apel București

stabilire a valorii lucrului (574 C.p.c.) form. împotriva dec. civ. nr.1625/R/07.10.2013, pron. în ds. nr. 24870/300/2011, conf. art.318 cpc;

Dosar 8214/2/2013 din 17.12.2013

Curtea de Apel București

evacuare împotriva DC nr 2043/11.12.2013 pronunţată de CAB3 în dosarul nr. 6353/2/2013 (1773/2013);

Dosar 8215/2/2013 din 17.12.2013

Curtea de Apel București

obligaţie de a face împotriva Dc nr 2046/11.12.2013 pronunţată de CAB 3 în dosarul nr. 13228/302/2010 (2105/2013);

Dosar 8230/2/2013 din 17.12.2013

Curtea de Apel București

acţiune în răspundere patrimonială contestaţie în anulare;

Dosar 8234/2/2013 din 17.12.2013

Curtea de Apel București

contestaţie decizie de pensionare contestaţie în anulare;

Dosar 8162/2/2013 din 16.12.2013

Curtea de Apel București

anulare act hotărâre adunare generală - împotriva DC nr. 2017/09.12.2013 pronunţată de CAB3 în dosarul nr. 18734/299/2011( 1737/2013);

Dosar 8175/2/2013 din 16.12.2013

Curtea de Apel București

obligaţie de a face contestaţie în anulare;

Dosar 8131/2/2013 din 13.12.2013

Curtea de Apel București

plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) form. împotriva dec. civ. nr.1904R/11.11.2013, pron de CAB4 ÎM DS. NR.21397/303/2010*;

Dosar 8132/2/2013 din 13.12.2013

Curtea de Apel București

contestaţie indemnizaţie şomaj contestaţie în anulare;

Dosar 8139/2/2013 din 13.12.2013

Curtea de Apel București

pensie întreţinere împotriva DC nr. 1927/27.11.2013 pronunţată de CAB3 în dosarul nr. 13864/299/2012 (2118/2013);

Dosar 8120/2/2013 din 12.12.2013

Curtea de Apel București

partaj judiciar împ.dc.din 11.12.2013 din ds.CAB 4-nr.6285/2/2013;

Dosar 8122/2/2013 din 12.12.2013

Curtea de Apel București

partaj judiciar împ.dc.din 11.12.2013 din ds.CAB 4-nr.6285/2/2013;

Dosar 8045/2/2013 din 11.12.2013

Curtea de Apel București

partaj judiciar împotriva DC nr. 1824/12.11.2013 pron. de CAB.S3 în dosarul nr. 3829/1748/2008*;