Dosare procese Curtea de Apel Craiova - 2016

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 2197/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

litigiu privind achiziţiile publice restituirea sumei de 32860 lei, încasată nelegal de către pârât în baza contractului de servicii nr. 23391 din 20.10.2009, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, etc.;

Dosar 2208/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii plata sumei de 422 lei reprez. dobânzi pt. suma de 1289 lei (taxa de poluare) achitată la data de 17.10.2012, până la data de 03.04.2013, etc.;

Dosar 2210/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii plata sumei de 309 lei reprez. dobânzi pt. suma de 1324 lei (taxa de poluare) achitată la data de 20.11.2012, până la data restituirii, etc.;

Dosar 2215/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii plata sumei de 1094 lei reprez. dobânzi pt. suma de 4750 lei (taxa de poluare) achitată la data de 23.08.2012, până la data restituirii 12.03.2013.;

Dosar 2278/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii plata sumei de 2867 lei: 1701 lei reprez. taxa de emisii poluante achitată la data de 16.01.2012 şi 1166 lei reprez. dobânzi, de la data achitării până la data restituirii.;

Dosar 2279/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii plata sumei de 350 lei reprez. dobânzi pt. suma de 1774 lei (taxa de poluare) achitată la data de 21.12.2012, până la data restituirii, etc.;

Dosar 2290/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii plata sumei de 468 lei reprez. dobânzi pt. suma de 1289 lei (taxa de poluare) achitată la data de 18.04.2012, până la data restituirii, 03.10.2013, etc.;

Dosar 2406/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii suma de 1849 lei reprez. dobândă pentru suma de 3136 lei.;

Dosar 2780/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii restituirea sumei de 5412,00 lei plătită cu titlu de timbru de mediu prin chitanţa seria TS 8 nr. 6508883 din 19.03.2013, cât şi a dobânzilor legale aferente;

Dosar 2841/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

anulare act administrativ nr. 1729/17.06.2016;

Dosar 2861/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii restituirea sumei de 9480 lei sumă ce reprez. taxa timbru de mediu precum şi plata dobânzilor legale aferente.;

Dosar 2875/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii restituirea sumei de 2381 lei timbru de mediu.;

Dosar 3078/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

măsuri asigurătorii anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. AFGJ 11954 din data de 03.08.2016;

Dosar 3138/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii suma de 7933 lei reprez. timbru de mediu plătită cu chitanţa TS8 nr. 6429356 din 20.03.2013;

Dosar 3227/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii plata sumei de 3779,40 lei reprez. dobânda legală pt. suma d3e 3266,00 lei (taxa de poluare) achitată cu chitanţa nr. 3946281 din 17.04.2008, de la 17.04.2008 până la 06.11.2012;

Dosar 3609/101/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii suma de 16008 lei plătită cu titlu timbru de mediu şi a dobânzilor legale aferente.;

Dosar 4901/63/2016 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

contestaţie decizie de pensionare;

Dosar 5282/101/2014* din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii suma de 5.210, 00 lei, plata sumei de 100,00 daune cominatorii, etc.;

Dosar 545/225/2015 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

contestaţie la executare;

Dosar 5667/225/2015/a1 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

reexaminare anulare cerere propus pentru perimare;

Dosar 5809/101/2015 din 15.12.2016

Curtea de Apel Craiova

pretentii obligarea pârâtelor la restituirea către subsemnatul, de la bugetul de stat a sumei de 4570 lei achitată prin chitanţa seria TS8 nr. 2083408 şi dobânda etc.;