Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2017

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1062/33/2017 din 20.12.2017

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind funcţionarii publici statutari acordarea ajutorului prevăzut de Anexa VII la Legea nr. 284/2010;

Dosar 1063/33/2017 din 20.12.2017

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Decizia nr. 538/5/07/2012 de soluţionare a contestaţiei împotriva Decizia de impunere G-CJ 22/16.01.2012;

Dosar 1064/33/2017 din 20.12.2017

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ Decizia de impunere F-MM 693/02.11.2017 şi a RIF 563/30.10.2017 (art. 14 din Legea nr. 554/2004);

Dosar 1058/33/2017 din 19.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare acte emise de autorităţile de reglementare Hotărârea nr. 1367/25.08.2017 de retragere a certificatului de atestare seria C nr. 1009/18.05.2017;

Dosar 1059/33/2017 din 19.12.2017

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ Decizia de impunere F-CJ 336/29.05.2015 (art. 14 din Legea nr. 554/2004);

Dosar 1060/33/2017 din 19.12.2017

Curtea de Apel Cluj

contract administrativ;

Dosar 56/33/2015* din 19.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ decizia nr.304041/01.10.2013;

Dosar 1055/33/2017 din 18.12.2017

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind achiziţiile publice Decizia CNSC nr. 3203/C8/3303, 3387, 3758, 3876 din data de 04.12.2017 (Legea nr. 101/2016);

Dosar 1057/33/2017 din 18.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act emis de autorităţi publice locale - HCL Călineşti nr. 16/30.06.2014, nr. 10/27.04.2015 şi nr. 14/11.06.2015 şi a actelor subsecvente;

Dosar 2420/100/2016 din 18.12.2017

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 791/100/2017 din 18.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 1051/33/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 19086/211/2015/a1 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 2622/100/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act administrativ Decizia nr. 169991/31.07.2017, adresa 105997/21.06.2017 , Deciziile de impunere pentru anul 2017 nr. 370 şi 371/21.06.2017 şi a actelor subsecvente + cerere suspendare;

Dosar 3327/117/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 3520/117/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 3527/117/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 4457/117/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 4636/117/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 5138/117/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;

Dosar 5204/117/2017 din 15.12.2017

Curtea de Apel Cluj

anulare act de control taxe şi impozite;