Dosar 10006/245/2018/a1.10 din 29.08.2018

verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10006/245/2018/a1.10
Data dosar:
29.08.2018
Instanta:
Judecătoria Iași
Departament:
NCPP Sectia Penala
Obiect:
verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 03.09.2018 la ora 08:30

  Complet: P 08 CP
 • admite cererea

  I. În temeiul art.348, raportat la art.207, alin.6 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul Stănculea Eduardo-Titel, prin încheierea din 10.08.2018, a Judecătoriei Iaşi, pronunţată în dosarul nr.10006/245/2018/a1.9, rămasă definitivă prin necontestare la 12.08.2018. În temeiul 221, alin.1 C.pr.pen., modifică locul executării măsurii preventive a arestului la domiciliu. Stabileşte ca organ desemnat cu supravegherea inculpatului Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Iaşi. Menţine celelalte obligaţii impuse inculpatului prin încheierea din 10.08.2018, pronunţată în dosarul nr.10006/245/2018/a1.8. În temeiul art.207, alin.3, raportat la art.218, 221 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpat. Copia încheierii se comunică de îndată, inculpatului, IPJ Vrancea - Biroul de Supravegheri Judiciare, Poliţiei municipiului Vrancea, IPJ Iaşi-Biroul de Supravegheri Judiciare-ca organ desemnat cu supravegherea inculpatului, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care le revin inculpatului în baza prezentei încheieri. II. În temeiul 348, raportat la art. 207, alin. 6 Cod procedură penală, constată legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată prin încheierea din 22.06.2018, pronunţată în dosarul nr.10006/245/2018/a1.6, rămasă definitivă prin necontestare la 24.06.2018, faţă de inculpata Todică Maria Elena. În temeiul art.242, alin.2 C.pr.pen., raportat la art.211 C.pr.pen., înlocuieşte măsura arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. În baza dispozi?iilor art.215, alin.1,2 din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar impune inculpatei Todică Maria Elena următoarele obligaţii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b ) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Iaşi, ca organ desemnat cu supravegherea de către judecătorul de cameră preliminară, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie si ori de câte ori este chemată; d) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Iaşi decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; e) să nu se deplaseze în baruri, restaurante sau alte localuri în care se consumă alcool; f) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii Stănculea Eduardo Titel, Scutelnicu Traian-Paul, Piţai Alexandru, Colac Florian-Alex, Piţai Alin Bogdan, Cărare Denis Ionuţ, Gheorghiu Ioana Petronela, precum şi cu martorii din lucrări Dumitras Claudia, Sandu Daniel, Sandu Octavian, Andrei Olivis Denis,Obrijanu Marius-Petronel, Toma Beniamin, Todica Darius Ionut, Luciu Benone Constantin, Duhanica Alexa Mihaela, Gorea Georgiana Claudia, Burca Claudia Andreea, Cozma Constantin, Geosanu Robert, Suculiuc Nicusor Vasile, Todica David, Stangaciu Valeriu, Munteanu Cristian, Florea Paul, Lungu Antonio şi Vieru Stefan Nicolae. g) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În temeiul art. 215 alin.3 Cod de procedură penală şi atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art.215 alin.5 din Codul de procedură penală, copie de pe prezenta încheiere se va comunica de îndată inculpatei, IPJ Iaşi, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin inculpatei în baza prezentei încheieri. În baza art.215 alin.6 din Codul de procedură penală, atrage atenţia organului de poliţie desemnat cu supravegherea inculpatei, de a verifica periodic respectarea de către inculpată a măsurii şi a obligaţiilor impuse acestora prin prezenta încheiere, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora să sesizeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată. III.În temeiul 348, raportat la art. 207, alin. 6 Cod procedură penală, constată legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată prin încheierea din 22.06.2018, pronunţată în dosarul nr.10006/245/2018/a1.6, rămasă definitivă prin necontestare la 24.06.2018, faţă de inculpata Todică Nicoleta Paraschiva. În temeiul art.242, alin.2 C.pr.pen., raportat la art.211 C.pr.pen., înlocuieşte măsura arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. În baza dispozi?iilor art.215, alin.1,2 din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar impune inculpatei Todică Nicoleta Paraschiva următoarele obligaţii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b ) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Iaşi, ca organ desemnat cu supravegherea de către judecătorul de cameră preliminară, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie si ori de câte ori este chemată; d) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Iaşi decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; e) să nu se deplaseze în baruri, restaurante sau alte localuri în care se consumă alcool; f) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii Stănculea Eduardo Titel, Scutelnicu Traian-Paul, Piţai Alexandru, Colac Florian-Alex, Piţai Alin Bogdan, Cărare Denis-Ionuţ, Gheorghiu Ioana Petronela, precum şi cu martorii din lucrări Dumitras Claudia, Sandu Daniel, Sandu Octavian, Andrei Olivis Denis, Obrijanu Marius-Petronel, Toma Beniamin, Todica Darius Ionut, Luciu Benone Constantin, Duhanica Alexa Mihaela, Gorea Georgiana Claudia, Burca Claudia Andreea, Cozma Constantin, Geosanu Robert, Suculiuc Nicusor Vasile, Todica David, Stangaciu Valeriu, Munteanu Cristian, Florea Paul, Lungu Antonio şi Vieru Stefan Nicolae. g) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În temeiul art. 215 alin.3 Cod de procedură penală şi atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art.215 alin.5 din Codul de procedură penală, copie de pe prezenta încheiere se va comunica de îndată inculpatei, IPJ Iaşi, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin inculpatei în baza prezentei încheieri. În baza art.215 alin.6 din Codul de procedură penală, atrage atenţia organului de poliţie desemnat cu supravegherea inculpatei, de a verifica periodic respectarea de către inculpată a măsurii şi a obligaţiilor impuse acestora prin prezenta încheiere, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora să sesizeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată. IV.În temeiul 348, raportat la art. 207, alin. 6 Cod procedură penală, constată legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată prin încheierea din 22.06.2018, pronunţată în dosarul nr.10006/245/2018/a1.6, rămasă definitivă prin necontestare la 24.06.2018, faţă de inculpata Todică Iuliana. În temeiul art.242, alin.2 C.pr.pen., raportat la art.211 C.pr.pen., înlocuieşte măsura arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile În baza dispozi?iilor art.215, alin.1,2 din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar impune inculpatei următoarele obligaţii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b ) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Iaşi, ca organ desemnat cu supravegherea de către judecătorul de cameră preliminară, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie si ori de câte ori este chemată; d) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Iaşi decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; e) să nu se deplaseze în baruri, restaurante sau alte localuri în care se consumă alcool; f) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii Stănculea Eduardo Titel, Scutelnicu Traian-Paul, Piţai Alexandru, Colac Florian-Alex, Piţai Alin Bogdan, Cărare Denis Ionuţ, Gheorghiu Ioana Petronela, precum şi cu martorii din lucrări Dumitras Claudia,Sandu Daniel, Sandu Octavian, Andrei Olivis Denis, Obrijanu Marius-Petronel, Toma Beniamin,Todica Darius Ionut, Luciu Benone Constantin, Duhanica Alexa Mihaela, Gorea Georgiana Claudia, Burca Claudia Andreea, Cozma Constantin, Geosanu Robert, Suculiuc Nicusor Vasile, Todica David, Munteanu Cristian, Florea Paul, Lungu Antonio şi Vieru Stefan Nicolae g) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În temeiul art. 215 alin.3 Cod de procedură penală şi atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art.215 alin.5 din Codul de procedură penală, copie de pe prezenta încheiere se va comunica de îndată inculpatei, IPJ Iaşi, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin inculpatei în baza prezentei încheieri. În baza art.215 alin.6 din Codul de procedură penală, atrage atenţia organului de poliţie desemnat cu supravegherea inculpatei, de a verifica periodic respectarea de către inculpată a măsurii şi a obligaţiilor impuse acestora prin prezenta încheiere, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora să sesizeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată. V. În temeiul 348, raportat la art. 207, alin. 7 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar, luată prin încheierea din 10.08.2018, pronunţată în dosarul nr.10006/245/2018/a1.9, rămasă definitivă prin necontestare la 12.08.2018, faţă de inculpata Gheorghiu Ioana Petronela. În temeiul art.207, alin.3, raportat la art.211, 215 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpată prin încheierea anterior menţionată. VI. În temeiul 348, raportat la art.207, alin.6, raportat la art.218 C.pr.pen., constată legalitatea măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul Cărare Denis Ionuţ prin încheierea nr.85 MPP din 03.04.2018, a Judecătoriei Iaşi, pronunţată în dosarul nr.9246/245/2018, rămasă definitivă prin necontestare la 05.04.2018. În temeiul art.242, alin.2 C.pr.pen., raportat la art.211 C.pr.pen., înlocuieşte măsura arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile În baza dispozi?iilor art.215, alin.1,2 din Codul de procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar impune inculpatului Cărare Denis Ionuţ următoarele obligaţii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b ) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Biroul de Supravegheri Judiciare din cadrul IPJ Iaşi, ca organ desemnat cu supravegherea de către judecătorul de cameră preliminară, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie si ori de câte ori este chemată; d) să nu depăşească limita teritorială a judeţului Iaşi decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; e) să nu se deplaseze în baruri, restaurante sau alte localuri în care se consumă alcool; f) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii Stănculea Eduardo Titel, Scutelnicu Traian-Paul, Piţai Alexandru, Colac Florian-Alex, Piţai Alin Bogdan, Todică Iuliana, Todică Nicoleta Paraschiva, Todică Maria-Elena, Gheorghiu Ioana Petronela, precum şi cu martorii din lucrări Dumitras Claudia, Sandu Daniel, Sandu Octavian, Andrei Olivis Denis, Obrijanu Marius-Petronel, Toma Beniamin, Todica Darius Ionut, Luciu Benone Constantin, Duhanica Alexa Mihaela, Gorea Georgiana Claudia, Burca Claudia Andreea, Cozma Constantin, Geosanu Robert, Suculiuc Nicusor Vasile, Todica David, Stangaciu Valeriu,Munteanu Cristian, Florea Paul, Lungu Antonio şi Vieru Stefan Nicolae. g) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. În temeiul art. 215 alin.3 Cod de procedură penală şi atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art.215 alin.5 din Codul de procedură penală, copie de pe prezenta încheiere se va comunica de îndată inculpatei, IPJ Iaşi, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Iaşi, Poliţiei de Frontieră Române, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care le revin inculpatului în baza prezentei încheieri. În baza art.215 alin.6 din Codul de procedură penală, atrage atenţia organului de poliţie desemnat cu supravegherea inculpatului, de a verifica periodic respectarea de către inculpat a măsurii şi a obligaţiilor impuse acestora prin prezenta încheiere, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora să sesizeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată. VII. În temeiul 348, raportat la art.207, alin.6, raportat la art.218 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul Piţai Alexandru prin încheierea din 06.08.2018, pronunţată în dosarul nr.10006/245/2018/a1.8, rămasă definitivă prin necontestare la 09.08.2018. În temeiul art.207, alin.4 C.pr.pen., raportat la art.218, 221 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul Piţai Alexandru prin încheierea anterior menţionată. VIII. În temeiul 348, raportat la art.207, alin.7, raportat la art.215 C.pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Colac Florian Alex, prin încheierea nr.106 C MP CP din 22.05.2018, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iaşi în dosarul nr.10006/245/2018/a1.2 În temeiul art.207, alin.7 C.pr.pen., raportat la art.215, alin.1,2 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpatul Colac Florian Alex. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la comunicare pentru procuror şi pentru inculpaţi. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 03.09.2018.

  Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata din 03.09.2018
 • Sedinta din data de 31.08.2018 la ora 14:00

  Complet: P 08 CP
 • Amână pronunţarea

  Stabileste termen pentru pronunţare la data de 03.09.2018

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.08.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD