Dosar 1000/297/2018 din 14.05.2018

fond funciar


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1000/297/2018
Data dosar:
14.05.2018
Instanta:
Judecătoria Săveni
Departament:
Saveni
Obiect:
fond funciar
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 27.03.2019 la ora 8:30

  Complet: Cc2
 • Sedinta din data de 30.01.2019 la ora 8:30

  Complet: Cc2
 • Amână cauza

  Amână cauza faţă de lipsa raportului de expertiză.

  Incheiere de sedinta din 30.01.2019
 • Sedinta din data de 28.11.2018 la ora 8:30

  Complet: Cc2
 • Amână cauza

  Amână cauza în vederea administrării probatoriului încuviinţat.

  Incheiere de sedinta din 28.11.2018
 • Sedinta din data de 10.10.2018 la ora 8:30

  Complet: Cc2
 • Amână cauza

  Admite în principiu plângerea formulată în baza legii fondului funciar şi cererea de partaj judiciar formulate de reclamantul STROESCU GEORGEL, în contradictoriu cu COMISIA LOCALĂ PENTRU APLICAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR RIPICENI, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR, STROESCU ANICA, REPEDE IOAN, REPEDE MITICĂ, REPEDE ŞTEFĂNICA, REPEDE DOINIŢA, REPEDE DAN, MOLOCI COSTICĂ, GORBĂNESCU MARIA, STROESCU FLORIN, STROESCU DORU, STROESCU CARMEN, STROESCU GABRIELA şi STROESCU MITICĂ. Dispune modificarea TP nr. 128288/11.08.2003 în sensul că în locul titularului Stroescu Gheorghe, decedat la 29.04.1989, vor figura în calitate de reclamanţi Stroescu Georgel şi pârâta Stroescu Aurica. Constată că părţile se află în indiviziune cu privire la suprafaţa de 35800mp teren situat pe raza com. Ripiceni, jud. Botoşani, din care 32500mp teren extravilan şi 3300mp teren intravilan, conform TP nr. 128288/11.08.2003, ai cărui titulari sunt REPEDE LEONTINA, MOLOCEA PAULA, STROESCU VASILE, STROESCU ANTONETA, STROESCU PETRU, STROESCU GEORGEL şi STROESCU AURICA, ultimii doi ca efect al modificării titlului de proprietate. Constată că titularul REPEDE LEONTINA a decedat la data de 2.12.2007, fiind succedată de soţul supravieţuitor Repede Ioan, cu o cotă de 2/8 şi copiii REPEDE MITICĂ, REPEDE ŞTEFĂNICA, REPEDE DOINIŢA, REPEDE DAN, fiecare cu câte o cotă de 1 din diferenţa de 6/8. Constată că titularul MOLOCEA PAULA – corect MOLOCI PAULICA – a decedat la 19.08.2010, fiind succedat de soţul supravieţuitor MOLOCI COSTICĂ cu o cotă de 1/1. Constată că titularul STROESCU ANTONETA a decedat la 1.06.2002, fără descendenţi. Constată că titularul STROESCU PETRU este în prezent decedat, fiind succedat de soţia supravieţuitoare GORBĂNESCU MARIA, cu o cotă de 1 şi copiii STROESCU FLORIN, STROESCU DORU, STROESCU CARMEN, STROESCU GABRIELA, fiecare cu o cotă de 1/4 din diferenţa de 3. Constată că reclamantul STROESCU GEORGEL şi pârâta STROESCU ANICA culeg moştenirea defunctului STROESCU GHEORGHE, reclamantul ca fiu cu o cotă de 3, iar pârâta ca soţie supraveţuitoare cu o cotă de 1. Constată că, urmare a cumulării cotei indivize de 1/5 pentru titlul de proprietate cu cotele succesorale ale fiecărei părţi care vin la succesiune în locul titularilor decedaţi, cotele finale sunt următoarele: - Reclamantul STROESCU GEORGEL – 12/80; - Pârâta STROESCU ANICA – 4/80; - Pârâtul REPEDE IOAN – 4/80; - Pârâţii REPEDE MITICĂ, REPEDE ŞTEFĂNICA, REPEDE DOINIŢA, REPEDE DAN, STROESCU FLORIN, STROESCU DORU, STROESCU CARMEN, STROESCU GABRIELA – câte 3/80; - Pârâtul MOLOCI COSTICĂ – 16/80; - Pârâtul STROESCU MITICĂ – 16/80; - Pârâta GORBĂNESCU MARIA – 4/80. Pune în discuţia părţilor necesitatea efectuării unei expertize tehnice cadastrale pentru identificarea loturilor de teren, evaluarea acestora şi întocmirea de propuneri de partajare. Fixează termen pentru judecata pe fond la 28.11.2018. Cu drept de apel cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10.10.2018.

  Incheiereadmitereinprincipiu din 10.10.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD