Dosar 1005/218/2018 din 10.04.2018

plângere contravenţională SERIA PSMX NR 100587


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1005/218/2018
Data dosar:
10.04.2018
Instanta:
Judecătoria Carei
Departament:
-
Obiect:
plângere contravenţională SERIA PSMX NR 100587
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 26.06.2018 la ora 10:00

  Complet: C 2 CMF
 • Admite plângerea

  Admite plângerea contravenţională formulată de petentul L.C.I. în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI SATU MARE, cu sediul în mun. Satu Mare, str. Al. I. Cuza, nr. 5A, judeţ Satu Mare, împotriva Procesului verbal de contravenţie seria PSMX nr. 100587 din data de 28.03.2018, ca întemeiată, şi în consecinţă: Anulează procesul-verbal de contravenţie seria PSMX nr. 100587 din data de 28.03.2018 ca netemeinic încheiat şi exonerează petentul de sancţiunile şi măsurile dispuse în sarcina sa prin acesta. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de a declara apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Carei. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26 Iunie 2018.

  Hotarare 921/2018 din 26.06.2018
 • Sedinta din data de 19.06.2018 la ora 10:00

  Complet: C 2 CMF
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea hotărârii la data de 26 Iunie 2018, Complet 2CMF, Sala 1, ora 10:00, în condiţiile art. 396 alin. 2 C.pr.civilă

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD