Dosar 4315/2/2018 din 25.05.2018

suspendare executare act administrativ DEC. 50/03.05.2018


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 4315/2/2018
Data dosar:
25.05.2018
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
veche - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
suspendare executare act administrativ DEC. 50/03.05.2018
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 10.04.2019 la ora 9:00

  Complet: S8 Camera de consiliu Complet 19 fond
 • Alte soluţii

  Dispune îndreptarea erorii materiale din preambulul sentinţei civile nr. 3423/31.07.2018, în sensul că se va insera nr. sentinţei şi a erorii materiale din cuprinsul aceleiaşi sentinţe în sensul că părţile UPFR şi CREDIDAM sunt intervenienţi accesorii în interesul pârâtei ORDA, iar nu al reclamantei ProTV. Respinge cererea de lămurire a aceleiaşi sentinţe ca fiind neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 10.04.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

  Hotarare 1408/2019 din 10.04.2019
 • Sedinta din data de 03.04.2019 la ora 9:00

  Complet: S8 Camera de consiliu Complet 19 fond
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 10.04.2019.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.04.2019
 • Sedinta din data de 20.03.2019 la ora 9:00

  Complet: S8 Camera de consiliu Complet 19 fond
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 03.04.2019.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.03.2019
 • Sedinta din data de 31.07.2018 la ora 9:00

  Complet: S8 Completul 19 fond
 • Respinge cererea de suspendare

  Constată ca nefiind aplicabile, în cauză, dispoziţiile art. 78 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă. Respinge ca neîntemeiată excepţia rămânerii fără obiect al cererii. Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 50/03.05.2018 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 414 din 15 mai 2018, precum şi a tuturor actelor subsecvente acesteia, până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a cheltuielilor de judecată solicitate de intervenienţii accesorii. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 31.07.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

  Hotarare 3423/2018 din 31.07.2018
 • Sedinta din data de 26.07.2018 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 19 fond
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 31.07.2018.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.07.2018
 • Sedinta din data de 19.07.2018 la ora 12:00

  Complet: S8 Completul 19 fond
 • Amână cauza

  Efectuarea procedurii de citare cu pârâtul OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR prin agent procedural, urmând a se scurta termenul de îndeplinire a procedurii de citare la 2 zile. În vederea comunicării unui exemplar al cererii de intervenţie principală către pârâtul OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR, pentru a acorda posibilitatea acestuia să depună întâmpinare, amână cauza şi acordă termen la data de 26 iulie 2018, Complet 19 Fond, ora 12:00, sala E23 – Paul Negulescu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.07.2018.

  Incheiere de sedinta din 19.07.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD