Dosar 10002/320/2019 din 07.08.2019

încuviinţare executare silită


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10002/320/2019
Data dosar:
07.08.2019
Instanta:
Judecătoria Târgu Mureș
Departament:
civil
Obiect:
încuviinţare executare silită
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 09.08.2019 la ora 08:30

    Complet: CC 8
  • Admite in parte cererea

    Admite în parte cererea de încuviin?are a executării silite formulată de petentul BEJ COTFAS TUDOR, ..cu sediul în .., privind pe: Creditorul urmăritor: ROCREDIT IFN S.A. cu sediul în .. Debitor garant ipotecar: H.T. V. CNP .., cu domiciliul în .., B. L. C. CNP .., cu domiciliul în .., N. G. CNP .., cu domiciliul în . Debitor garant fidejusor: N. R. C. CNP .., cu domiciliul în ., ÎN CONSECIN?Ă, Încuviin?ează cererea de executare silită a titlului executoriu constând în contract de credit nr. RQ18050330034396/24.05.2018 împotriva debitorilor H. T.V., B. L. C., N. Gyorgy Şi A Fidejusorului N. R. C.. Încuviin?ează cererea de executare silită a titlului executoriu constând în contract de fideiusiune nr. 968A din data de 24.05.2018 împotriva fideiusorului N. R. C.. Va respinge ca neîntemeiată cererea de încuviin?are a executării silite pentru contract de fideiusiune nr. 968A din data de 24.05.2018 faţă de debitorii H. T. V., B. L. C. şi N. G. Încuviin?ează cererea de executare silită a titlului executoriu constând în contract de ipotecă imobiliară nr. 968E din 24.05.2018 împotriva debitorilor H. T. V. şi B. L.C. Va respinge ca neîntemeiată cererea de încuviin?are a executării silite pentru contract de ipotecă imobiliară nr. 968E din 24.05.2018 faţă de N. G. şi N.R. C. Încuviin?ează cererea de executare silită a titlului executoriu constând în contract de ipotecă mobiliară nr. 968G din 24.05.2018 împotriva debitoarei N.G. Va respinge ca neîntemeiată cererea de încuviin?are a executării silite pentru contract de ipotecă mobiliară nr. 968G din 24.05.2018 faţă de H. T.V. B. L. C. şi N. R. C. Încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra sumelor prevăzute în titlurile executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate, inclusiv cu privire la cheltuielile de executare, dobânzile, penalităţile ?i celelalte accesorii calculate potrivit art. 670 ?i art. 628 Cod Procedură Civilă. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obliga?iilor cuprinse în titlul executoriu, în toate modalităţile de executare prevăzute de lege. Cu drept de apel pentru creditor în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Judecătoria Târgu Mureş. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, azi, 09.08.2019.

    Incheiere de executare silita 5770/2019 din 09.08.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD