Dosar 10014/302/2019 din 22.04.2019

acordare personalitate juridică


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10014/302/2019
Data dosar:
22.04.2019
Instanta:
Judecătoria Sectorul 5 București
Departament:
.....
Obiect:
acordare personalitate juridică
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 30.05.2019 la ora 14:00

  Complet: CAMERA DE CONSILIU PJ
 • Respinge cererea

  Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu apel care se depune la Judecătoria sector 5 Bucureşti în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.05.2019.

  Incheiere finala dezinvestire din 30.05.2019
 • Sedinta din data de 16.05.2019 la ora 14:00

  Complet: CAMERA DE CONSILIU PJ
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 30.05.2019, pentru când se emite adresă către Asociaţia de Proprietari pentru a remedia neregularităţile constatate, astfel: -să precizeze numărul de scări ce se află în alcătuirea blocului S7; -să precizeze dacă asociaţia de proprietari pentru care se solicită acordarea personalităţii juridice priveşte Blocul S7 scara 1, astfel cum rezultă din alineatul 3 al actului constitutiv, iar în caz afirmativ: a) să depună cererea de acordare a personalităţii juridice, statutul asociaţiei, actul constitutiv, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire a asociaţiei de proprietari rectificate cu privire la denumirea asociaţiei, b) să depună declaraţie de delimitare a părţilor comune din condominiu şi proces-verbal de gestionare a serviciilor comune semnate de către reprezentanţii tuturor scărilor ce se află în alcătuirea Blocului S7, c) să depună avizele de principiu de la furnizorii de servicii: ENGIE, RADET, APA NOVA, ENEL, REBU; -să depună actul constitutiv semnat de către membrii asociaţiei de proprietari care şi-au dat acordul cu privire la înfiinţarea asociaţiei de proprietari; -să rectifice acordul de asociere în raport de disp. art.17 alin.3 lit.c) din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, în sensul de a menţiona numărul topo/cadastral şi numărul de carte funciară pentru condominiul pentru care se solicită acordarea personalităţii juridice, conform cărţii funciare colective din evidenţele OCPI – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 5; -să remedieze neconcordanţele constatate în cuprinsul procesului-verbal al adunării de constituire nr.1/19.03.2019 în raport de disp. art.46 alin.1 teza a II-a din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu privire la numărul voturilor exprimate pentru alegerea fiecărui membru din Comitetul Executiv. Pune în vedere petentei să depună la dosar înscrisurile modificatoare/modificate într-un exemplar original.

  Incheiere de sedinta din 16.05.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD