Dosar 10022/302/2019 din 22.04.2019

încuviinţare executare silită


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10022/302/2019
Data dosar:
22.04.2019
Instanta:
Judecătoria Sectorul 5 București
Departament:
.....
Obiect:
încuviinţare executare silită
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 20.06.2019 la ora 09:00

  Complet: C 25 civil 2019 încuviinţări
 • Încheiere

  Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de BEJ Păun Cătălin ?tefan, (date). Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul încheierii din data de 25.04.2019, pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 în dosarul nr. 10022/302/2019, în sensul că se va menţiona că obliga?ia a cărei executare silită a fost încuviin?ată este obliga?ia de a face constând în calcularea, corespunzător perioadei lucrate de creditoare în cadrul debitoarei Opera Na?ională Bucure?ti, a drepturilor salariale aferente încadrării ?i func?iei ocupate, ca urmare a aplicării dispozi?iilor legale men?ionate în cuprinsul titlului executoriu, precum ?i obliga?ia de a plăti creditoarei diferen?ele dintre drepturile salariale astfel calculate ?i cele efectiv încasate pentru perioada 10.04.2015 până la intervenirea unei noi modificări legislative, sume ce vor fi actualizate cu rata infla?iei la data plă?ii efective ?i la care se va plăti dobânda legală calculată de la data scaden?ei fiecărui drept salarial până la data plă?ii efective, în loc de obliga?ia de calculare şi efectuare a plăţii drepturilor salariale de care a beneficiat creditorul aferente încadrării şi funcţiei ocupate de acesta , pentru perioada 10.04.2015 până la intervenirea unei noi modificări legislative, astfel cum în mod greşit s-a consemnat. Prezenta încheiere face parte integrantă din cuprinsul încheierii din şedinţa de cameră de consiliu din data de 25.04.2019. Îndreptarea se va efectua în toate exemplarele încheierii. Prezenta încheiere, care se comunică, în copie, biroului executorului judecătoresc ?i creditoarei, nu este supusă niciunei căi de atac, legalitatea acesteia putând face obiectul contestaţiei la executare, conform art. 666 alin. 6 Cod procedură civilă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 20.06.2019.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 20.06.2019
 • Sedinta din data de 25.04.2019 la ora 09:00

  Complet: C 25 civil 2019 încuviinţări
 • Amână cauza

  Admite cererea formulată de BEJ Păun Cătălin ?tefan. Încuviin?ează executarea silită a titlului executoriu constând în sentin?a civilă nr. 2736/13.04.2017 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – sec?ia a VIII a conflicte de muncă ?i asigurări sociale în dosar nr. 44088/3/2016, modificată prin decizia civilă nr. 439/31.01.2018 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – sec?ia a VII-a conflicte de muncă ?i asigurări sociale în dosar nr. 44088/3/2016. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.04.2019.

  Incheiere finala dezinvestire din 25.04.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD