Dosar 1003/294/2019 din 01.10.2019

încuviinţare executare silită


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1003/294/2019
Data dosar:
01.10.2019
Instanta:
Judecătoria Săliște
Departament:
Sectia Generala
Obiect:
încuviinţare executare silită
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 08.10.2019 la ora 09:30

    Complet: C3 Civil Camera de Consiliu
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de executor judecătoresc Baba Teodor Nicolae, cu sediul în Alba Iulia, str. Regina Maria, nr2, et.1, camera 9, jud. Alba. Încuviinţează executarea silită la cererea creditorului M.IFN SA, cu sediul în ----, împotriva debitorului P. I., C.N.P. xxxx, cu domiciliul în ----, în oricare din modalităţile prevăzute lege, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de linie credit nr. xxxx/xxx, pentru recuperarea sumei de 25.084,50 lei, din care: 14.814,29 lei reprezentând debit, 5210 lei reprezentând cost al creditului şi 5040,21 lei reprezentând dobândă penalizatoare, precum şi pentru cheltuielile de executare silită care ar putea rezulta în cursul executării silite. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obliga?iilor cuprinse în titlul executoriu. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.10.2019.

    Hotararecameraconsiliu446/2019 din 08.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD