Dosar 1006/294/2019 din 01.10.2019

încuviinţare executare silită


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1006/294/2019
Data dosar:
01.10.2019
Instanta:
Judecătoria Săliște
Departament:
Sectia Generala
Obiect:
încuviinţare executare silită
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 08.10.2019 la ora 09:30

    Complet: C3 Civil Camera de Consiliu
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de S.C.P.E.J.A. „Herlea Romulus Nicolae şi Prodea Ioan Adrian”, prin executor judecătoresc Herlea Romulus Nicolae, cu sediul în mun.Sibiu, str.Someşului, nr.11, jud.Sibiu. Încuviinţează executarea silită la cererea creditorului K. SA, cu sediul social în ---, cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură la K. R. S.R.L., cu sediul în ---, împotriva debitorului S. A., C.N.P. xxx, cu domiciliul în ---, în oricare din modalităţile prevăzute lege, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. xxx/xxx încheiat cu R. B., pentru recuperarea sumei de 566,07 lei din care 356,77 lei debit principal, 24,99 lei dobânzi şi 184,31 lei penalităţi restante, precum şi pentru cheltuielile de executare silită care ar putea rezulta în cursul executării silite. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obliga?iilor cuprinse în titlul executoriu. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.10.2019.

    Hotararecameraconsiliu449/2019 din 08.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD