Dosar 1008/252/2019 din 13.03.2019

încuviinţare executare silită


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1008/252/2019
Data dosar:
13.03.2019
Instanta:
Judecătoria Lugoj
Departament:
JUDECĂTORIA LUGOJ
Obiect:
încuviinţare executare silită
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 14.03.2019 la ora 9:00

    Complet: Cameră consiliu C2
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de petentul BEJ Bociort Crina Dorina. Încuviinţează executarea silită ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 346/2019, în baza titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 200/19.11.2006, pentru recuperarea creanţei în valoare de 1.193,36 lei, precum ?i a cheltuielilor de executare, împotriva debitorului Ion Zoia, la cererea creditorului Kruk SA, prin toate modalităţile prevăzute de lege. Prezenta încuviinţare a executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 14.03.2019, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

    Incheiere de executare silita 855/2019 din 14.03.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD