Dosar 1036/294/2019 din 08.10.2019

înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1036/294/2019
Data dosar:
08.10.2019
Instanta:
Judecătoria Săliște
Departament:
Sectia Generala
Obiect:
înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 07.11.2019 la ora 09:30

    Complet: C4 Civil
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de petenta COMUNA JINA PRIN PRIMAR, cu sediul în xxx, în contradictoriu cu intimatul F:I.F.cu domiciliul xxx CNP xxx , şi în consecinţă: Dispune înlocuirea amenzii contravenţionale în cuantum de 8500 lei aplicată intimatului prin procesul verbal de contravenţie, PA NR.00553120/15,08.2015, la suma de 300,00 lei, prin procesul verbal PA NR.1159881/04.11.2015 la suma de 400,00 lei, prin procesul verbal PA NR.1361214/15,11.2015 la suma de 500,00 lei, prin procesul verbal PA NR.1159956/06.01.2016 la suma de 400,00 lei, prin procesul verbal CP NR.7004404/02.04.2016 la suma de 200,00 lei, prin procesul verbal PA NR.1159927/15.03.2016 la suma de 1000,00 lei, prin procesul verbal PA NR.1159973/21.04.2016 la suma de 250,00 lei, prin procesul verbal PA NR. 1159928/24.04.2016 la suma de 1000.00 lei, prin procesul verbal PA NR.0155474/21.04.2016 la suma de 1000,00 lei, prin procesul verbal CP NR.700408/15.04.2016 la suma de 150.00 lei, prin procesul verbal PSBY NR.000954/07.10.2016 la suma de 400,00 lei, prin procesul verbal JO NR.1659115/27.02.2018 la suma de 200,00 lei, prin procesul verbal PSBY NR.008162/01.03.2018 la suma de 500,00 lei, prin procesul verbal PSBY NR.007186/27.11.2018 la suma de 400,00 lei, prin procesul verbal PSBY NR.007196/19.02.2019 la suma de 400,00 lei, prin procesul verbal PSBY NR.015847/18.02.2019 la suma de 500,00 lei, prin procesul verbal PSBY NR.015784/09.03.2019 la suma de 900,00 lei, cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, pe o durată de 300 ore, în următoarele domenii: efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în parcuri, cimitire, zone verzi; asigurarea curăţeniei pe drumurile publice precum şi pe aleile de acces pietonal şi auto; acţiuni de deszăpezire pe trotuare; întreţinerea locurilor de agrement; activităţi în folosul grădiniţelor şi al şcolilor; alte activităţi considerate utile în funcţie de necesităţi şi de potenţialul contravenientului. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri. În caz de formulare a căii de atac cererea se depune la Judecătoria Sălişte. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.11.2019..

    Hotarare 495/2019 din 07.11.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD