Dosar 21510/245/2018 din 22.03.2019

infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 21510/245/2018
Data dosar:
22.03.2019
Instanta:
Curtea de Apel Iași
Departament:
NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Obiect:
infracţiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 11.06.2019 la ora 09:00

  Complet: NCPP-Penal-Apel_8
 • Schimbat total

  Curtea de Apel Iasi Dosar nr. 21510/245/2018 - Minuta – ÎN NUMELE LEGII, DECIDE: În baza art. 421 pct. 2 lit. b Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi si Directia Generală Regională a Finantelor Publice Iasi împotriva sentintei penale nr. 397 din 19.02.2019 a Judecătoriei Iasi, pronuntată în dosarul nr. 21510/245/2018, sentintă pe care o desfiintează integral. Rejudecând cauza: Condamnă pe inculpata DEGERATU IULIANA (…) pentru săvârsirea, în data de 12 ianuarie 2018, a infractiunii de „contrabandă”, prevăzută de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 (Codul vamal), cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, retinerea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, raportat la art. 76 alin. 3 si art. 79 alin. 1 Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an închisoare. La pedeapsa principală stabilită se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal pe o durată de 1 (un) an, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a si b Cod penal, pe durata si în conditiile prevăzute de art. 65 Cod penal. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozitiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probatiune Iasi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunte, în prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depăseste 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informatii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existentă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) Cod penal impune inculpatei să execute următoarea obligatie: să urmeze un curs de calificare profesională. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii în folosul comunitătii pe o perioadă de 80 de zile, fie la o institutie din cadrul Consiliului Local Iasi, fie în cadrul Primăriei comunei Valea Adâncă, institutie ce va fi stabilită de către consilierul de probatiune ca urmare a evaluării efectuate conform art. 51 alin. 1 din Legea nr. 253/2013, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal, constată că executarea pedepsei complementare stabilite va începe la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, iar potrivit art. 65 alin. 3 Cod penal, pedeapsa accesorie stabilită va deveni executabilă doar în ipoteza revocării suspendării sub supraveghere si executării pedepsei principale a închisorii în regim de detentie. În baza dispozitiilor art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal atrage atentia inculpatei asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune dacă va mai comite infractiuni, nu-si îndeplineste obligatiile civile stabilite prin hotărâre până la expirarea termenului de supraveghere sau nu va respecta măsurile de supraveghere si obligatiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, în sensul revocării suspendării executării pedepsei închisorii ce i-a fost stabilită prin prezenta sentintă penală si a dispunerii, în consecintă, a executării acesteia în regim de detentie. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal dispune confiscarea de la inculpată, în folosul statului, a bunurilor detinute contra dispozitiilor legale, respectiv a cantitătii de 17 pachete tigări, ridicate si depuse la Camera de Corpuri Delicte conform dovezii seria IS-H-754218 (f.9, d.u.p.). Conform art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 19 si 23 alin. 2 Cod procedură penală, respinge, ca rămasă fără obiect, actiunea civilă formulată de Directia Generală Regională a Finantelor Publice Iasi, care a preluat, ca urmare a fuziunii prin absorbtie, Directia regională pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi, (…) întrucât prejudiciul cu care acestia s-au constituit parte civilă a fost integral achitat de inculpată. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 520 lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat la fond, conform delegatiei nr. 5429 din 02.08.2018, emisă de Baroul Iasi, va fi avansată din fondurile Ministerului Justitiei si va rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 700 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de solutionarea la fond a cauzei. Potrivit art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 230 lei, reprezentând onorariul partial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpată în apel, până la prezentarea apărătorului ales, va fi avansată din fondurile Ministerului Justitiei si va rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de solutionarea prezentelor apeluri, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronuntată în sedintă publică azi, 11.06.2019. ------------------------------- Cu opinie separată în sensul respingerii, ca nefondat, al apelului formulat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iasi si a mentinerii sentintei atacate.

  Opinieseparata 484/2019 din 11.06.2019
 • Sedinta din data de 04.06.2019 la ora 09:00

  Complet: NCPP-Penal-Apel_8
 • Amână pronunţarea

  În temeiul art. 123 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti amână pronuntarea la data de 11.06.2019.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.06.2019
 • Sedinta din data de 20.05.2019 la ora 09:00

  Complet: NCPP-Penal-Apel_8
 • Amână pronunţarea

  Amână pronuntarea la data de 04.06.2019.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.05.2019
 • Sedinta din data de 13.05.2019 la ora 09:00

  Complet: NCPP-Penal-Apel_8
 • Amână pronunţarea

  Stabileste pronuntarea la data de 20.05.2019.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.05.2019
 • Sedinta din data de 15.04.2019 la ora 09:00

  Complet: NCPP-Penal-Apel_8
 • Amână cauza

  Amână judecarea cauzei la data de 13 mai 2019, ora 09:00, fată de lipsa de apărare a inculpatei. Va fi contactat telefonic apărătorul inculpatei, cu mentiunea de a depune, în scris, motivele lipsei de la termenul de judecată din data de 15.04.2019.

  Incheiere de sedinta din 15.04.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD