Dosar 9347/279/2019 din 04.09.2019

luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 9347/279/2019
Data dosar:
04.09.2019
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Penală
Obiect:
luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 04.09.2019 la ora 15:45

    Complet: DL
  • Soluţionare

    Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţfaţă de inculpatul Iosub Lauren?iu Florin, ...,aflat în stare de reţinere în Arestul IPJ Neamţ, cercetat în dosarul penal nr. 3947/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, pentru comiterea unei tentative la infracţiunea de viol, faptă prev. ?i ped. de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat art. 218 alin. 1 Cod penal. În temeiul art. 227 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală raportat la art. 202 alin.1 lit. d) Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală dispune luarea faţă de inculpatul Iosub Lauren?iu Florin, a măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o perioadă de pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 04.09.2019 şi până la data 03.10.2019, inclusiv. În temeiul art. 221 alin.1 Cod procedură penală pe durata măsurii preventive a arestului la domiciliu se interzice inculpatului Iosub Lauren?iu Florinsă părăsească imobilul din sat Rediu, str. Rediului nr. 42, com. Rediu, jud. Neamţ. În temeiul art. 221 alin.2 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şilibertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice în niciun mod cu persoana vătămată A.D.G. În temeiul art. 221 alin. 4 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În temeiul art. 221 alin.5 Cod procedură penală, pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul din sat Rediu, str. Rediului nr. 42, com. Rediu, jud. Neamţ, pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora. În temeiul art. 221 alin.6 Cod procedură penală, la cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şilibertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate permite acestuia părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului. În temeiul art. 221 alin.7 Cod procedură penală, în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de drepturi şilibertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza. În temeiul art. 221 alin.8 Cod procedură penală, copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpatului şiinstituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu supravegherea sa, organului de poliţie în a cărei circumscripţielocuieşte acesta, respectiv Postului de Poliţie al com. Rediu, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Iosub Laurenţiu Florin dacă nu este arestat în altă cauză sau nu se află în executarea unei pedepse privative de libertate. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 313 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ (pentru avocat Musteaţă Luminiţa – Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 18042 din data de 04.09.2019). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.09.2019, ora 17:20.

    Incheiere masuri preventive faza de UP 46/2019 din 04.09.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD