Dosar 1164/207/2020/a3 din 24.03.2020

verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1164/207/2020/a3
Data dosar:
24.03.2020
Instanta:
Judecătoria Caracal
Departament:
Penal
Obiect:
verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 01.04.2020 la ora 09:00

    Complet: CCP-CJF 11
  • Încheiere

    În baza art.348 Cod.pr.pen. coroborat cu art.207 alin. 4 Cod pr.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar şi menţine controlul judiciar dispus prin ordonanţa din data de 02.10.2019, emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în dosarul 319/P/2019, prelungită prin ordonanţa din data de 21.11.2019 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în dosarul 319/P/2019 ?i prin ordonan?a din 20.01.2020 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt în dosarul 319/P/2019 menţinută prin încheierea nr.19/06.02.2020 pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul 1164/207/2019/a2, faţă de inculpatul Miloş Marius Adelin, trimis în judecată pentru savarsirea a două infracţiuni, respectiv: - o infracţiune de vătămare corporală faptă prev. şi ped de art. 194 alin.1 lit.a,e C.p., cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, săvâr?ită împotriva persoanei vătămate Nica Ionuţ Cătălin; - o infracţiune de lovire sau alte violenţe faptă prev. şi ped art. 193 alin.2 C.p., cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal, săvâr?ită împotriva persoanei vătămate Mitrică Marius Alexandru. Pe perioada controlului judiciar inculpatul Miloş Marius Adelin va respecta următoarele obliga?ii: - de a se prezenta la Judecătoria Caracal, ori de câte ori este chemat; - de a informa Judecătoria Caracal, cu privire la schimbarea locuin?ei; - de a se prezenta la IPJ OLT conform programului de supraveghere întocmit de organele de poli?ie sau ori de câte ori este chemat; - de a nu depă?i limita teritorială a Jude?ului Olt decât cu încuviin?area prealabilă a Judecătorului de cameră preliminară; - de a nu participa la manife?tări sportive sau culturale ori la alte adunări publice. Supravegherea respectării măsurii controlului judiciar şi a obligaţiilor impuse inculpatului se va face de către Politia mun. Caracal, jud. Olt. Atrage aten?ia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii controlului judiciar sau a obliga?iilor ce le revin potrivit celor de mai sus, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive sau cu măsura arestului la domiciliu. Solu?ia se va comunica potrivit art. 215 alin. 5 C.p.p.. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la pronun?are. Pronun?ată, azi, 01.04.2020 ora 10:00.

    Incheierefinalamasuripreventivefazadejudecata41/2020 din 01.04.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD