Dosar 724/111/2020 din 11.03.2020

omorul (art.188 NCP) art.199 alin.1 rap. la art. 188 alin.1 C.p.


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 724/111/2020
Data dosar:
11.03.2020
Instanta:
Tribunalul Bihor
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
omorul (art.188 NCP) art.199 alin.1 rap. la art. 188 alin.1 C.p.
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 04.06.2020 la ora 09:00

  Complet: PI 4
 • Condamnare fără acord de recunoaştere

  În baza art. 199 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 32 raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal , cu reţinerea art. 75 al. 1 lit a) şi art. 76 al. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. pr. Pen. condamnă pe inculpatul HUSZAR CAROL – ROBERT, , pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, la pedeapsa de: 4 ani închisoare În baza art. 67 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului HUSZAR CAROL – ROBERT pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autoritarii de stat, pe o perioada de 4 ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului HUSZAR CAROL – ROBERT pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a), b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autoritarii de stat. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 C. pen. Conform art. 93 C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bihor la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin (2) lit. a C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul va executa obligaţia de a urma un curs de calificare profesională derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin (2) lit. b C. pen. pe durata termenului de supraveghere inculpatul va executa obligaţia de a frecventa 2 programe de reintegrare socială, din care unul vizând teme psihologice adecvate situaţiei inculpatului, derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin (3) C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul HUSZAR CAROL-ROBERT va presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 120 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Primăria Oradea şi Mănăstirea Sfintei Cruci. Supravegherea executării măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor impuse inculpatului se va realiza de către Serviciul de Probaţiune Bihor. În baza art. 404 alin (2) C.pr.pen, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. penal, potrivit cărora Al. (1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credin?ă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obliga?iile impuse ori stabilite de lege, instan?a revocă suspendarea ?i dispune executarea pedepsei. Al.2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndepline?te integral obliga?iile civile stabilite prin hotărâre, instan?a revocă suspendarea ?i dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovede?te că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Al.(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvâr?it o nouă infrac?iune, descoperită până la împlinirea termenului ?i pentru care s-a pronun?at o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instan?a revocă suspendarea ?i dispune executarea pedepsei. În baza art. 68 al.1 lit b) Cod Penal pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autoritarii de stat pe o perioada de 4 ani, se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Constată suspendată executarea pedeapsei accesorii a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a) şi b) Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autoritarii, aceasta urmând a se executa doar în cazul executării pedepsei principale, în conformitate cu art. 65 al. 3 Cod penal. În baza art.19, art.397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S. C. J. de U. O. – U. P. U., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor şi obligă inculpatul, în favoarea acesteia, la plata sumei de 3.589,68 lei reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate părţii vătămate HUSZAR CAROL, internat în perioada 11.02.2020-13.02.2020 în secţia Chirurgie generală I, precum şi la dobânda legală calculată de la data scadenţei 13.03.2020 şi până la data plăţii efective, cu titlu de despăgubiri materiale. În baza art.72 al.1 Cod penal, scade din pedeapsa de 3 ani închisoare, durata măsurii reţinerii şi durata măsurii arestului preventiv, din data de 19.02.2020 până la data de 04.06.2020. În baza art.399 alin.2 lit. b Cod procedură penală dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului HUSZAR CAROL – ROBERT, de sub efectul măsurii arestului preventiv, măsură dispusă prin Încheierea penală nr. 9/DL/2020 pronunţată de Tribunalul Bihor la data de 20.02.2020, în dosar nr.496/111/2020, dacă acesta nu este reţinut sau arestat în altă cauză, prezenta dispoziţie fiind executorie conform art 399 al.4 Cpp. În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul HUSZAR CAROL-ROBERT, în vederea introducerii profilului genetic al inculpatului în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. În baza art. 5 alin. (5) din Legea nr. 76/2008 informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. În baza art. 275 alin.6 cu referire la art. 272 alin. 1 C.pr.pen. onorariul apărătorului din oficiu Mărginean Alexandru, conform delegaţiei nr.1296/11.03.2020 (fila 40 dosar isntanţă), în cuantum de 868 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Bihor. În baza art. 273 alin. 4 şi 5 Cod de procedură penală dispune decontarea serviciilor traducătorului autorizat de limbă maghiară Allaga Andreea, din Fondurile Ministerului Justiţiei, care a efectuat traducere din limba maghiară în limba română şi din limba română în limba maghiară, la termenul de judecată din data de 19.05.2020, timp de 2 ore. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 1200 lei (suma de 600 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat aferente fazei de urmărire penală şi suma de 600 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat aferente procedurii de cameră preliminară ?i faza de judecată). Cu drept de apel la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 04.06.2020.

  Hotarare 90/2020 din 04.06.2020
 • Sedinta din data de 04.06.2020 la ora 09:00

  Complet: PI 4
 • Încheiere

  În baza art. 278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale intervenite în cuprinsul minutei sentinţei penale nr.90/P/2020, pronunţată la data de 04.06.2020 în dosar nr.724/111/2020 al Tribunalului Bihor, în sensul că în loc de dispoziţia de „În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 C. pen.’’aşa cum greşit a fost consemnat, se va reţine „În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani, stabilit conform art. 92 C. pen.’’, aşa cum este corect, respectiv în loc de dispoziţia ,, În baza art.72 al.1 Cod penal, scade din pedeapsa de 3 ani închisoare, durata măsurii reţinerii şi durata măsurii arestului preventiv, din data de 19.02.2020 până la data de 04.06.2020.’’ aşa cum greşit a fost consemnat, se va reţine ,, În baza art.72 al.1 Cod penal, scade din pedeapsa de 4 ani închisoare, durata măsurii reţinerii şi durata măsurii arestului preventiv, din data de 19.02.2020 până la data de 04.06.2020.’’ Prezenta face parte integrantă din cuprinsul minutei sentinţei penale nr.90/P/2020, pronunţată la data de 04.06.2020 în dosar nr.724/111/2020 al Tribunalului Bihor. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 04.06.2020, ora 16.25.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 04.06.2020
 • Sedinta din data de 03.06.2020 la ora 09:00

  Complet: PI 4
 • Amână cauza

  Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 04.06.2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.06.2020
 • Sedinta din data de 29.05.2020 la ora 09:00

  Complet: PI 4
 • Amână cauza

  Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 03.06.2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.05.2020
 • Sedinta din data de 26.05.2020 la ora 09:00

  Complet: PI 4
 • Amână cauza

  Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 29.05.2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.05.2020
 • Sedinta din data de 19.05.2020 la ora 12:00

  Complet: PI 4
 • Amână cauza

  Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen de pronunţare la data de 26.05.2020.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.05.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD