Dosare procese Tribunalul Comercial Cluj - 2020

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 2291/99/2007/a130 din 01.10.2020

Tribunalul Comercial Cluj

contestaţie 2291/99/2007/A130 AAAS;

Dosar 3267/99/2019 din 13.08.2020

Tribunalul Comercial Cluj

alte cereri anulare act notarial;

Dosar 435/1285/2017/A4/a1 din 24.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

cerere de ajutor public judiciar 435/1285/2017/A4/A1 - DAN ALIN SABIN;

Dosar 504/1285/2020 din 24.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

Certificarea titlurilor executorii europene;

Dosar 506/1285/2020 din 24.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 507/1285/2020 din 24.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 508/1285/2020 din 24.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 509/1285/2020 din 24.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014;

Dosar 1115/1285/2019/a1 din 23.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) 1115/1285/2019/a1- cerere de antrenare a răspunderii personale formulată de lichidatorul judiciar C.I.I DAVID DAN CRISTIAN;

Dosar 243/1285/2020/a2 din 22.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

contestaţie 243/1285/2020/A2- contestaţie împotriva tabelului preliminar formulată de SC FIA CONSULTING & DISTRIBUTION SRL;

Dosar 41/1285/2020/a1 din 22.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

contestaţie 41/1285/2020/a1 TURCU LAURA GENOVEVA ( fostă HOSSU) - împotriva Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei.;

Dosar 41/1285/2020/a2 din 22.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

contestaţie 41/1285/2020/a2 -TURCU ILIE şi TURUC GENOVEVA - împotriva Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei.;

Dosar 499/1285/2020 din 22.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 500/1285/2020 din 22.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 267/1285/2020/a1 din 21.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) 267/1285/2020/a1- formulată de lichidatorul judiciar CARPAT INSOLV IPURL;

Dosar 491/1285/2020 din 21.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 494/1285/2020 din 21.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014;

Dosar 495/1285/2020 din 21.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 496/1285/2020 din 21.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 498/1285/2020 din 21.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată;

Dosar 1037/1285/2019/a1 din 20.07.2020

Tribunalul Comercial Cluj

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) 1037/11285/2019- CONSORŢIUL format din CII RĂDULESCU ELENA;