Dosar 5/739/2021 din 05.02.2021

conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 5/739/2021
Data dosar:
05.02.2021
Instanta:
Tribunalul Militar Iași
Departament:
-
Obiect:
conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art.336 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 10.02.2021 la ora 9:00

    Complet: C2
  • Urmare a acordului de recunoaştere

    În temeiul dispozi?iilor art. 485 alin. 1 lit. a C.pr.pen. admite acordul de recunoa?tere a vinovă?iei încheiat între inculpat şi Ministerul Public - Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Ia?i şi în consecin?ă: În temeiul disp. art. 396 alin.4 C.pr.pen., pentru inculpatul Sold. S A, stabile?te pedeapsa de: - 1 (unu) an ?i 6 (?ase) luni închisoare, pentru infrac?iunea de „conducerea unui vehicul sub influen?a alcoolului sau a altor substan?e” prev. ?i ped. de art. 336 alin. 1 Cod Penal. În temeiul dispozi?iilor art. 74 C.pen. amână aplicarea pedepsei, în condi?iile prevăzute de art. 83 Cod Penal, fiind întrunite condi?iile prevăzute de art. 83 alin. (1) lit. a) – lit. d), art. 83 alin. (2) C.pen., în condi?iile art. 84 Cod Penal, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, în condi?iile art. 85 alin. (1) lit. a) - lit. e) Cod penal, care prevăd următoarele: a) Să se prezinte la serviciul de proba?iune la datele fixate de acesta; b) Să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) Să anun?e în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile, precum ?i întoarcerea; d) Să comunice schimbarea locului de muncă; e) Să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În temeiul disp. art. 85 alin. (2) lit. h Cod Penal, interzice inculpatului sold. S A dreptul de a conduce un autoturism pe o perioadă de 2 ani. În temeiul disp. art. 85 alin. (2) lit. b Cod Penal, obligă inculpatul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunită?ii pe o durată de 50 zile, în condi?iile art. 86 Cod penal, la una dintre următoarele institu?ii : Primăria comunei Guge?ti, jud. Vrancea (din lista Ministerului Justi?iei a institu?iilor din comunitate pentru jude?ul Vrancea) sau ?coala Gimnazială Al. I. Vlahu?ă Guge?ti, jud. Vrancea (din aceea?i listă). Aten?ionează inculpatul asupra dispozi?iilor art. 88 Cod Penal şi consecin?elor acestuia. Obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare, în cuantum de 389,35 lei cheltuieli judiciare, din care 189,35 lei cheltuieli judiciare la urmărire penală, în temeiul dispozi?iilor art. 274 alin. 1 C.pr.pen. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror şi inculpat. Pronun?ată în şedinţă publică, astăzi 10.02.2021.

    Hotarare 13/2021 din 10.02.2021

Flux dosar


Actualizare GRPD