Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 17.05.2016

Potrivit art. 59 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, măsurile de protecţie specială a copilului sunt: plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă şi supravegherea specializată. Art. 133 din Legea nr.272/2004 stabi

Decizie - 18.12.2012

Minor. Stabilirea încadrării copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap. Contestaţie împotriva hotărârii Comisei pentru protecţia copilului . Competenţă.

Decizie - 04.09.2012

Minor. Persoană cu handicap. Plasament la asistentul maternal profesionist. Respingerea cererii de a se dispune exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti de către asistentul maternal profesionist. Nelegalitate.

Decizie - 26.06.2012

Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti. Excepţii. Convenţia părţilor. Posibilitatea cenzurării convenţiei de către instanţă. Interesul superior al copilului.

Decizie - 19.06.2012

Dreptul părintelui căruia nu i-a fost încredinţat copilul de a păstra legături personale cu acesta. Verificarea stării de sănătate a minorului şi a condiţiilor morale şi materiale ale părintelui. Interesul minorului.

Decizie - 24.01.2012

Inculpat minor. Rejudecare după casarea cu trimitere la instanţa de fond. Aplicarea unei pedepse cu închisoarea. Încălcarea principiului ,, non reformatio in pejus’’ . Nelegalitate.

Decizie - 24.01.2012

Inculpat minor. Aplicarea măsurii educative a libertăţii supravegheate pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie în formă calificată. Nelegalitate şi neteminicie.

Decizie - 24.10.2011

Omisiunea efectuării referatului de evaluare în cauzele cu inculpaţi minori. Consecinţe. Incidenţa cazului de casare prev. de art. 385 ind. 9 pct. 7 Cod procedură penală.

Decizie - 05.09.2011

Minor. Alocaţie de plasament pentru copilul cu dizabilităţi. Acordarea din oficiu a dreptului la alocaţia de plasament majorată.

Decizie - 02.05.2011

Minor.Măsura educativă a libertăţii supravegheate. Netemeinicie.

Decizie - 02.05.2011

Divorţ cu copii. Hotărâre judecătorească definitivă de separare a soţilor şi de încredinţare minor pronunţată de o instanţă străină. Consecinţe.

Decizie - 21.03.2011

Inculpaţi minori. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală. Pedeapsă în alte limite decât cele legale. Consecinţe.

Decizie - 21.03.2011

Act sexual cu un minor. Viol. Distincţii.

Decizie - 07.02.2011

Legea nr. 272/2004. Plasament. Modificarea parţială a condiţiilor care au dus la instituirea măsurii. Principiul interesului superior al copilului. Menţinerea măsurii de protecţie specială. Legalitate.

Decizie - 13.12.2010

Competenţă. Contestaţie împotriva hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

Decizie - 11.11.2010

Minor. Plasament. Schimbarea doar parţială a situaţiei care a stat la baza instituiri măsurii. Încetarea măsurii. Nelegalitate.

Decizie - 04.10.2010

Încredinţarea copiilor minori spre creştere şi educare. Copil în vârstă de 10 ani. Obligativitatea cunoaşterii opiniei acestuia. Neefectuarea anchetei sociale la domiciliul părintelui căreia i s-a încredinţat minorii. Consecinţe.

Decizie - 07.06.2010

Minor. Plasament. Menţinerea măsurii de protecţie specială a plasamentului.

Decizie - 10.05.2010

Inculpat minor. Pericol social. Aplicarea art. 18/1 din Codul penal. Criterii de apreciere a existenţei pericolului social. Aplicarea unei pedepse cu închisoare.

Decizie - 06.05.2010

Greşita aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 274/2004.