Spete jurisprudenta

Decizie - 08.06.2011

Contract de antrepriză. Clauză penală pentru neexecutarea obligaţiilor antreprenorului. Nulitate, invocarea acesteia pe cale de excepţie

Decizie - 02.02.2011

Apel - constatare nulitate contracte de vânzare-cumpărare imobile construcţii pentru care existau notificări de restituire în natură conform Legii 10/2001; aplicabilitatea interdicţiei prevăzute de legea specială. Limitele rejudecării după casarea cu...

Decizie - 13.05.2010

Aprecierea elementelor ce caracterizează contractul de achiziţie publică. Consecinţele produse de calificarea raporturilor juridice asupra cadrului procesual al cauzei. Modul de exercitare a atribuţiilor

Decizie - 12.02.2010

EXERCITAREA ACŢIUNII CIVILE ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL. ANULAREA ACTELOR SUBSECVENTE CA EFECT AL ANULĂRII ACTULUI PRINCIPAL. OCROTIREA BUNEI CREDINŢE ŞI ASIGURAREA SECURITĂŢII DINAMICE A CIRCUITULUI CIVIL.

Decizie - 14.01.2010

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ. REGIMURI SPECIALE. PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ. CONTRACT DE MANDAT. PRESTARE DE SERVICII.

Decizie - 10.12.2009

Contractul comercial. Clauze abuzive. Drept comercial. Proba încheierii contractului între părţi. Clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. Valorificarea drepturilor consumatorilor împotriva clauzelor abuzive.

Decizie - 26.05.2009

LEGEA 85/2006. CEREREA FORMULATĂ DE CREDITOR, PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABELUL CREDITORILOR SOCIETĂŢII COMERCIALE AFLATE ÎN DIZOLVARE. RESPINGEREA RECURSULUI CREDITORULUI FORMULAT ÎMPOTRIVA SENTINŢEI CIVILE PRIN CARE S-A RESPINS CEREREA. CONTRACT VÂNZARE...

Decizie - 28.04.2009

CASARE CU TRIMITERE PENTRU CONTINUAREA JUDECĂŢII

Decizie - 27.10.2008

Contract de vânzare cumpărare. Lipsă preţ. Preţ neserios. Lipsa hotărârii adunării generale a asociaţilor. Consecinţe.

Decizie - 27.06.2008

Antecontract de vânzare-cumpărare teren. Interpretarea contractului. Deschiderea procedurii insolvenţei vânzătorului. Acţiunea în perfectare a vânzătorului. Obligaţia instanţei.

Decizie - 22.01.2006

CONCILIERE DIRECTĂ. DOVADA. LIPSA CONCILIERII. CONSECINŢE

Decizie - 22.01.2006

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ. SUBANTREPRENOR. RĂSPUNDERE.

Decizie - 22.01.2006

CONTRACT ADMINISTRATIV. CĂI DE ATAC. PROCEDURA PREALABILĂ. NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE. CONSECINŢE.

Decizie - 29.11.2005

VÂNZĂRI ACŢIUNI. NEGOCIERE PRIN OFERTE DIRECTE. NEGOCIEREA CONTRA OFERTELOR. CONTESTAŢIE