Spete jurisprudenta

Decizie - 19.09.2011

Drept procesual civil. Cereri accesorii. Admiterea cererii de atac

Decizie - 11.08.2011

Acţiune formulată la instanţa de fond în temeiul art. 581 Cod procedură civilă – obligarea pârâtului de a permite exploatarea de prundiş şi nisip de pe suprafaţa de 1100m.p. – admitere. Recurs declarat de pârâţi. Admiterea recursului şi respingerea a...

Decizie - 29.04.2010

Ordonanţa de plată reglementată de dispoziţiile O.u.g. nr. 119/2007. Admisibilitatea căii de atac a recursului în situaţia respingerii cererii. Efectele hotărârii pronunţate. Incidenţa dispoziţiilor art. 13 din convenţia europeană pentru apărarea dre...

Decizie - 24.02.2010

Cerere de creanţă. Nerespectarea termenului de depunere la instanţă, conform prevederilor Legii 85/2006 - constatarea tardivităţii cererii. Invocarea în recurs a lipsei notificării prin nelegala citare - Probe contrare susţinerii recurentei.

Decizie - 07.12.2009

Drept de procedură civilă. Dreptul la apărare. Respingerea de către instanţă a unei cereri de amânare a judecăţii cauzei în temeiul art. 156 cod pr. civilă formulată de apărător.

Decizie - 23.11.2009

Cerere de repunere în termenul de depunere a notificării prevăzute de Legea 10/2001 - împrejurare mai presus de voinţa părţii.

Decizie - 11.11.2009

Recurs. Căile de atac prevăzute de lege pentru cererile având ca obiect obligarea la daune interese a debitorului obligaţiei de a face conform art. 580/3 C.pr.civ. Ordinea soluţionării excepţiilor procesuale privind netimbrarea şi compunerea neadecva...

Decizie - 03.03.2009

Cerere formulată de societatea comercială - creditoare pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Contestaţia depusă de societatea comercială debitoare privind suma de bani datorată.

Decizie - 10.12.2008

Cerere de repunere în termen - necesitatea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.103 alin.2 Cod procedură civilă, pentru încuviinţarea cererii.

Decizie - 24.10.2008

Cerere întemeiată pe Legea 64/1995 Neretroactivitatea Legii 85/2006

Decizie - 13.10.2008

Cerere de repunere a părţii în termenul de formulare a notificării la legea 10/2001. Noţiunea de împrejurare mai presus de voinţa părţii.