Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 19.06.2013

Tipuri de acţiuni în contencios administrativ. Actul atacat în justiţie poate fi atât actul administrativ tipic, ca manifestare unilaterală de voinţă, cât şi actl administrativ atipic, adică tăcerea, respectiv refuzul nejustificat, ca acte asimilate actlu

Decizie - 04.04.2013

Acţiune în instanţă pentru constatarea rezilierii unui contract de concesiune. Hotărârea instanţei de judecată bazată pe probe. Aplicarea prevederilor O.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice la încheierea contractului de concesiune şi a prevederilor

Decizie - 23.03.2013

Insolvenţă. Contestaţie la creanţă. Garanţie mobiliară pe soldul contului. Lipsa actuală a disponibilităţilor băneşti din cont nu anulează caracterul de garanţie a contractelor de gaj asupra soldului creditor al conturilor curente ale debitoarei deschise

Decizie - 13.03.2013

CARACTZERIZAREA UNUI CONTRACT CA AVAND NATURA UNUI CONTRACT DE MUNCĂ. DEOSEBIREA DE CONTRACTUL DE PRESTĂRI DE SERVICII.

Decizie - 24.01.2013

Raportul de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate. Consecinţele încălcării dispoziţiilor art. 90 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare.

Decizie - 16.01.2013

INSOLVENŢĂ PERSOANĂ FIZICĂ. INTERPRETAREA NOŢIUNII DE COMERCIANT DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A NOULUI COD CIVIL

Decizie - 11.01.2013

Conţinutul raportului de atribuire în procedura de atribuire a unui contract de achiziţie publică potrivit art. 213 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. Desemnarea unui expert cooptat conform art. 73 alin. 1 şi 2 din HG nr. 925/2006.

Decizie - 16.03.2012

Dobânda contractuală prevăzută în contractul de împrumut care constituie obiectul infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal pentru care este trimis în judecată inculpatul, încheiat prin inducerea în eroare a reprezentanţilo...

Decizie - 23.11.2011

Contracte bancare. Contract de credit . Modificarea unilaterală a contractului de credit în ceea ce priveşte înlocuirea comisionului de risc cu cel de administrare şi a dobânzii fixe în dobână variabilă contravine art. 969 cod civil şi dispoziţiilor ...

Decizie - 22.04.2011

Contract de asigurare. Conform condiţiilor de asigurare în caz de furt al mărfurilor în timpul staţionării vehiculului, asigurătorul acordă despăgubiri numai dacă bunurile au fost sustrase într-o parcare amenajată şi păzită, două condiţii cumulative....

Decizie - 06.04.2011

Răspunderea Statului în cazul acţiunilor în evicţiune

Decizie - 01.03.2011

Autorizare convocare adunare generala a acţionarilor dată prin hotărâre judecătorească. Autorizarea dată de instanţa judecătorească se referă la convocarea unei adunări în legătură cu aspecte ce ţin de modificarea actului constitutiv al societăţii. O...

Decizie - 18.11.2009

Interpretarea contractului de vânzare-cumpărare , determinarea şi calificarea conţinutului acestuia, a clauzelor sale în scopul stabilirii drepturilor şi obligaţiilor născute în temeiul său. Efectele antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat ant...

Decizie - 15.06.2009

Verificarea îndeplinirii dispoziţiilor legale privind încheierea contractului de achiziţie publică.

Decizie - 18.02.2009

Prime şi adaosuri la salarii. Interpretarea acestora ca şi drepturi salariale. Prescrierea dreptului material la acţiune în cazul neexecutării contracftului colectiv de muncă. Interpretarea clauzelor contractelor colective de muncă la nivel de ramură

Decizie - 10.02.2009

Acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare pentru fraudă la lege, consecinţă a vânzării bunului altuia şi pentru lipsa consimţământului la vânzare.

Decizie - 27.01.2009

Taxa de primă înmatriculare pentru autovehiculele înmatriculate anterior în state membre ale Uniunii Europene. Nelegalitatea perceperii. Restituirea acestor taxe achitate cu dobânda legală la data cererii.

Decizie - 30.10.2008

Contracte comerciale. Contract de exclusivitate a intermedierii vânzării – cumpărării. Încheierea unui antecontract de vânzare în perioada de exclusivitate nu încalcă obligaţiile contractuale ale beneficiarului contractului de intermediere. Neîn...

Decizie - 12.06.2008

Contracte comerciale. Contract de asociere în participaţiune. Reziliere de drept. Neplata chiriei timp de 3 luni. Pact comisoriu de gradul IV. Nu constituie clauză leonină clauza prin care s-a prevăzut pentru reclamantă un procent din încasările re...

Decizie - 01.04.2008

Nulitatea operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii insolvenţei de un creditor ce nu a fost notificat.