Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.02.2021

Cale de atac dosar achiziții publice. Limitele judecării unei căi de atac determinate de ceea ce s-a judecat la prima instanță. Formulare împotriva aceleiași sentințe și a căii de atac a apelului și a căii de atac a recursului.

Decizie - 27.02.2020

T.V.A. Drept de deducere. Principiul prevalenţei fondului asupra formei.

Hotărâre - 27.06.2019

Recurs. Acţiune în contencios fiscal – în anularea deciziei privind înregistrarea din oficiu în scop de TVA, a codului de înregistrare în scop de TVA şi a certificatului de înregistrare în scop de TVA

Hotărâre - 22.05.2019

Consecințele nedepunerii declarației fiscale în condiţiile art. 495 alin. (1) lit. a) C.fisc.

Hotărâre - 25.04.2019

Spălare de bani. Lipsa tipicităţii faptei. Achitare

Hotărâre - 19.04.2019

Recurs. Acţiune în contencios administrativ –termenul de contestare a unui act administrativ de către un terţ în anularea licitaţiei derulată pentru închirierea unui spaţiu.

Decizie - 06.03.2019

Achiziții publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Decizie - 05.02.2019

Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 3236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombusti

Decizie - 30.01.2019

1) suspendarea executării Ordinului nr. 3236 din 27 decembrie 2018 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse

Decizie - 02.07.2018

Contencios administrativ și fiscal. Suspendare executare act administrativ. Notă de constatare nereguli la achiziția unor lucrări finanțate din fonduri europene nerambursabile. Condițiile cazului bine justificat și a pagubei iminente.

Decizie - 20.09.2017

Domeniu. Drept fiscal Anulare decizie de impunere

Decizie - 27.01.2017

Contencios administrativ și fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garanţiei dispuse a fi constituită pentru antre

Decizie - 26.11.2014

Litigiu de asigurări sociale. Nelegalitatea luării în considerare la calculul drepturilor de pensie a adeverinţelor emise de angajator în care se menţionează venituri salariale brute fără a se indica ce sporuri sunt incluse şi temeiul în baza cărora au fo

Sentinţă comercială - 26.07.2012

Termenul de gratie acordat institutiilor publice debitoare.

Decizie - 07.06.2012

Achiziţie publică.

Decizie - 07.03.2012

Activitati economice (infractiuni privind regimul lor).

Decizie - 30.11.2011

Actiune în raspundere patrimoniala intentata de catre angajator. Nelegalitatea acordarii de premii salariatilor prin decizie emisa doar de catre conducatorul operativ al unitatii, fara aprobarea organelor de conducere colectiva ale angajatorului. Obl...

Decizie - 11.04.2011

Principiul disponibilităţii.

Decizie - 14.02.2011

Convocarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara.

Decizie - 26.04.2010

Achizitii publice. Dreptul autoritatii contractante de a organiza o procedura de achizitie publica trebuie sa se subsumeze scopului prevazut de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, respectiv asigurarea utilizarii eficiente a f...