Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.04.2016

INFRACŢIUNEA DE INFLUENŢARE A DECLARAŢIILOR. RĂZBUNAREA PENTRU AJUTORUL DAT JUSTIȚIEI. DIFERENŢE. SCOPUL EXERCITĂRII DE AMENINŢĂRI.

Decizie - 08.06.2015

Procedura în cazul recunoaşterii vinovăţiei

Decizie - 02.06.2015

Infractiunea de influenţare a declaraţiilor prev. de art. 272 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală - 12.03.2015

infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri)

Decizie - 26.06.2014

Sancţiune disciplinară pentru faptă care întruneşte în acelaşi timp elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Hotărâre - 13.06.2013

Încadrare juridică. Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 289/2005.

Decizie - 13.06.2013

Încadrare juridică. Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 289/2005.

Hotărâre - 07.06.2013

Procedura prevăzută de art. 320 ind.1 Cpp. Condiţii de aplicare în căile de atac.

Decizie - 31.05.2012

Purtare abuzivă. Elemente constitutive

Decizie - 29.05.2012

Vătămare corporală din culpă. Accident de circulaţie.

Decizie - 08.05.2012

Faptă care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Sentinţă penală - 15.02.2012

Exercitarea atribuţiilor de serviciu de către executorul judecătoresc.

Sentinţă penală - 08.02.2012

Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri judecătoreşti străine prin care s-a aplicat o sancţiune pecuniară.

Sentinţă penală - 30.01.2012

Exercitarea profesiei de avocat.

Sentinţă penală - 27.01.2012

Contract de asistenţă juridică.

Sentinţă penală - 26.01.2012

Plângere întemeiată pe dispoziţiile art.2781 C. pr. pen.

Sentinţă penală - 16.01.2012

Plângere întemeiată pe dispoziţiile art.2781 C. pr. pen

Sentinţă penală - 10.01.2012

Netemeinicie.

Decizie - 09.01.2012

Plângere întemeiată pe dispoziţiile art.2781 C. pr. pen.

Decizie - 03.06.2010

Anulare marca. Înregistrarea cu rea-credinta. Notorietate. Regim probatoriu.