Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 18.09.2018

Art. 148 alin. (1) şi (2) C.pr.civ. Cerere adresată instanţei prin înscris în formă electronică. Semnătura electronică. Semnătura fotocopiată. Excepţia nulităţii apelului pentru lipsa semnăturii.

Decizie - 06.09.2018

Trimiterea cauzei spre rejudecare. Readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în cazul lipsei inculpatului de la judecarea cauzei pentru a-și exprima opțiunea de recunoaștere sau nu a învinuirii

Decizie - 25.10.2017

Acţiune în anulare - Anulare act Legea nr.165/2013

Decizie - 03.10.2017

Raspundere civilă delictuală- Acţiune în răspundere delictuală

Decizie - 27.09.2017

Condițiile prevăzute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contestației administrative, justificarea condiţionalității ca infracţiunile sesizate să aibă o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie dată în proc

Decizie - 21.02.2017

Legea nr. 165/ 2013. Notiunea de dosar aprobat in contextul art. 41 alin. 1 din Legea nr. 165/2013.

Decizie - 31.01.2017

Anulare act – Legea nr. 165/2013. În lumina dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 165/2013, este evident că instanţa, învestită cu cenzurarea deciziei sau a dispoziţiei de restituire în natură sau de acordare de măsuri compensatorii, în virtutea dreptului s

Decizie - 09.01.2017

Sintagma "acte doveditoare ale dreptului de proprietate" are, prin urmare, în accepţiunea Legii nr. 10/2001, republicată, asemenea celorlalte acte normative cu un caracter asemănător, un conţinut mai larg decât cel al noţiunii similare corespunzătoare dre

Decizie - 23.06.2016

Cererea de chemare în garanţie. Condiţii de admisibilitate

Decizie - 21.06.2016

Anularea cererii de chemare în judecată ca netimbrată. Formularea de critici în calea de atac a apelului. Inadmisibilitate.

Decizie - 20.05.2016

Acţiunea în anulare sentinţă arbitrală. Existenţa convenţiei arbitrale.

Decizie - 12.05.2016

Condiția anteriorității creanței creditoarei constatate în raport de actul atacat, încheiat de către debitor pentru fraudarea sa

Decizie - 17.02.2016

Acţiune în anulare.

Decizie - 04.02.2016

Domeniu. Drept administrativ Aplicare de corecţii financiare

Decizie - 25.01.2016

Litigii cu profesioniştii. Acţiune în constatare drept de proprietate. Calitatea / legitimitatea procesuală pasivă a ONRC.

Decizie - 15.01.2016

Apel. Opoziţie.

Decizie - 15.01.2016

Investirea cu formulă executorie a sentinţei arbitrale. Apel.

Decizie - 01.10.2015

Litigiu de asigurări sociale având ca obiect acţiune în pretenţii.

Decizie - 08.05.2015

Acţiune în constatare

Decizie - 05.05.2015

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei.