Spete jurisprudenta

Decizie - 28.09.2018

Înregistrări în registrul comerţului. Plângere rezoluţie. Reducere capital social în condiţiile existenţei unui sechestru asigurator penal asupra acţiunilor. Art. 15324 Legea nr. 31/1990.

Decizie - 06.08.2018

Măsuri de siguranţă. Confiscarea specială. Restituirea lucrurilor.

Decizie - 10.05.2016

Cerere de înfiinţare a sechestrului asigurător formulată în temeiul articolului 141 din Legea nr. 85/2006. Calitate procesuală activă.

Decizie - 30.04.2015

Sechestru asigurator. Lipsa unor bunuri mobile sau imobile asupra cărora să se instituie, în concret respectiva măsură asiguratorie

Decizie - 04.12.2012

Sechestru asigurător. Necercetarea cererii modificatoare.

Decizie - 29.05.2012

Confiscare specială. Bunuri care nu se găsesc.

Decizie - 07.05.2012

Plângere împotriva măsurii sechestrului asigurator luată de procuror.

Decizie - 18.10.2011

Sechestru asigurator. Invocarea de catre creditor a unei creante nescadente.

Decizie - 26.05.2011

Instituirea sechestrului asigurator este condi?ionata de exigibilitatea crean?ei.

Decizie - 21.03.2011

Sechestru asigurător. Existenţa unor creanţe certe şi exigibile.

Decizie - 12.11.2010

Sechestru asigurator.

Decizie - 30.09.2010

Sechestru asigurator. Conditiile instituite de art.591 Cod Proc.Civ. Situatia respingerii prin hotarâre judecatoreasca definitiva a pretentiilor creditorului, anterior solutionarii irevocabile a cererii de sechestru asigurator.

Decizie - 05.02.2009

Sechestru asigurător. Condiţia existenţei unei acţiuni de fond. Existenţa pe rol a unei cereri întemeiate pe dispoziţiile O.G. nr.5/2001.Admisibilitate.

Decizie - 20.02.2007

Sechestru asigurător. Solicitarea instituirii măsurii asigurătorii în baza dispoziţiilor art.139 din Legea nr.64/1995republicată. Condiţii. Legea privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului nr.64/1995 republicată - articolul 139

Decizie - 08.06.2006

Ridicare sechestru. Constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare