Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 13.06.2012

Completare hotărâre. Solicitare de constatare a uzucapiunii, formulată de pârâtă cu titlu de apărare. Inadmisibilitateî

Decizie - 08.12.2011

Restituirea cauzei la procuror. Nelegalitate.

Decizie - 16.11.2011

Recurs. Critici formulate omisso medio. Inadmisibilitate

Decizie - 01.11.2011

Regimul aplicării dispoziţiilor art. 3201 C.pr.pen. Inculpat trimis în judecată şi condamnat în primă instanţă pentru vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 alin.(1) C.pen. Împrejurări noi ivite după condamnarea la fond – număr mult mai mare de ...

Decizie - 31.10.2011

Perimare. Cauză suspendată în baza art. 155-1 C.pr.civ.

Decizie - 12.10.2011

Recurs declarat împotriva încheierii de atribuire provizorie a unui bun. Inadmisibilitate

Decizie - 28.09.2011

Cereri noi în recurs. Inadmisibilitate

Decizie - 28.09.2011

Cereri noi în recurs. Inadmisibilitate

Decizie - 22.09.2011

Aplicarea art. 3201 C.pr.pen. înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. consecinţe. Neefectuarea cercetării judecătoreşti. Încălcarea principiilor oralităţii şi contradictorialităţii. Apreciere greşită a probelor

Decizie - 05.09.2011

Recurs declarat de avocat în numele părţii, fără împuternicire avocaţială. Nulitate

Decizie - 01.06.2011

Calea de atac împotriva sentinţei. Acţiune în rezoluţiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la un teren pentru preţul de 4.500 lei. Recursul, iar nu şi apelul

Decizie - 19.05.2011

Acţiune având ca obiect obligarea Ministerului Finanţelor Publice la plata daunelor morale în temeiul Legii nr. 221/2009. Soluţionare fără participarea procurorului. Casare cu trimitere

Decizie - 13.05.2011

Sentinţă care nu este supusă apelului. Acţiune al cărei obiect are valoarea sub 100.000 lei

Decizie - 11.05.2011

Nulitatea cererii de recurs. Nesemnarea ei de către recurent

Decizie - 10.05.2011

Recurs lipsit de interes. Acţiune intentată împotriva mai multor pârâţi. Renunţarea reclamantului la judecată faţă de unui dintre pârâţi. Admiterea acţiunii în contradictoriu cu ceilalţi pârâţi, mai puţin cel faţă de care s-a renunţat la judecată. Ata

Decizie - 30.03.2011

Cheltuieli de judecată. Plângere împotriva primarului pentru obligarea la emiterea dispoziţiei de restituire. Emiterea dispoziţiei după 3 ani de la data înregistrării acţiunii. Neînlăturarea culpei procesuale

Decizie - 03.03.2011

Procedura prevazuta de art. 320/1 C.proc.pen. Obligatia instantei de ascultare a inculpatului. Limite

Decizie - 25.02.2011

Calitate procesuală. Recurs declarat de o persoană care nu a fost parte la judecata în fond. Lipsa calităţii de reprezentant

Decizie - 25.02.2011

Hotărâre nemotivată în fapt şi în drept. Imposibilitatea efectuării controlului judiciar. Casare cu trimitere

Decizie - 23.02.2011

Completare dispozitiv. Hotărâre care a fost supusă controlului judiciar