Spete jurisprudenta

Decizie - 20.01.2016

Săvârsirea infractiunii de vătămare corporală din culpă. Stabilirea cuantumului daunelor morale. Obligarea asigurătorului la repararea prejudiciului cauzat părtilor civile prin fapta culpabilă a inculpatului.

Decizie - 19.05.2015

Accident de circulaţie. Părăsirea locului producerii accidentului. Aplicarea unor pedepse corespunzătoare gradului de pericol social concret al infracţiunii şi persoanei inculpatei. Imposibilitatea obligării asigurătorului la plata unor despăgubiri civile

Sentinţă civilă - 04.05.2015

Anulare adresă emisă de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Calitatea de subiect plătitor al taxei clawback. Nerespectarea principiilor neutralitătii fiscale si certitudinii impunerii.

Decizie - 27.03.2015

Accident de circulatie. Calitatea asiguratorului în procesul penal.

Decizie - 21.12.2011

Culpa concurenta a partii civile cu cea a inculpatului în producerea accidentului. Reducerea cuantumului despagubirilor civile acordate partilor civile raportat la culpa inculpatului de 50% în producerea accidentului.

Decizie - 04.10.2011

Solutionarea actiunii civile. Act notarial din care rezulta ca partea civila a primit de la asigurator suma de 50.000 Euro, renuntând la toate pretentiile civile.

Decizie - 27.04.2010

Retinerea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate de catre un cetatean român stabilit in strainatate si care a renuntat la cetatenia româna.

Decizie - 24.07.2005

Societatea de asigurare are calitatea de asigurator si nu cea de parte responsabila civilmente.