Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 25.03.2020

Anulare hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanta privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta. Inexisten?a unor modalităti nediscriminatorii de percepere a taxei de poluare.

Hotărâre - 06.03.2019

Anulare hotărâre a consiliului local municipal prin care a fost aprobat un plan urbanistic zonal. Solicitare introducere in cauză a Prefectului judetului Constan?a. Inadmisibilitate. Existenta unei distinctii clare între două institutii – cont. si tutela

Decizie - 02.07.2018

Solicitare anulare hotărâri ale Consiliului local. Respingere. Scopul asociaţiei de proprietari este de administrare şi gestionare a proprietăţii comune şi nu protecţia drepturilor membrilor săi.

Hotărâre - 02.07.2018

Solicitare anulare hotărâri ale Consiliului local. Respingere. Scopul asociaţiei de proprietari este de administrare şi gestionare a proprietăţii comune şi nu protecţia drepturilor membrilor săi. Neinvocarea vătămării unui drept subiectiv propriu.

Hotărâre - 27.05.2018

Solicitare anulare hotărâre a consiliului local municipal prin care se aprobă un plan urbanistic zonal. Calificare gresită a actului administrativ contestat.

Decizie - 05.02.2018

Cerere de anulare a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată şi a raportului de inspecţie fiscală. Inadmisibilitate. Neatacarea deciziei de soluţionare a contestaţiei de către recurentul-reclamant.

Sentinţă civilă - 04.10.2017

Solicitare anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii. Aplicarea criteriului valoric in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 554/2004. Competenta materială a tribunalului.

Sentinţă civilă - 25.09.2017

Anulare acte administrative. Încălcarea prevederilor legale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale. Nematerializarea intentiei de retragere a UAT Mangalia din proiect

Decizie - 17.04.2014

Suspendare executare act administrativ. Indeplinirea cumulativă a condi?iilor cerute de Legea nr. 554/2004.

Decizie - 16.04.2014

Contestaţie acte administrative fiscale emise de Curtea de Conturi. Confundarea de către instan?a de fond a no?iunii de autoritate de lucru judecat cu puterea lucrului judecat.

Decizie - 27.03.2014

Suspendarea executării actului administrativ până la pronuntarea instantei de fond.

Decizie - 13.03.2014

Excepţie nelegalitate convenţie încheiată intre primar şi preşedintele consiliului judeţean.

Decizie - 22.01.2014

Anulare act administrativ. Încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului ca urmare a reorganizării unităţii. Mentiunile pe care trebuie să le contină actul de eliberare din functie. Lipsa preavizului.

Decizie - 21.03.2012

Contestaţie act administrativ fiscal. Aplicarea regulii valorii în vamă a bunului importat. Exonerare de la plata obligaţiilor suplimentare.

Decizie - 12.03.2012

Contestaţie act administrativ fiscal. Incheiere contract de comodat in vederea livrării de combustibil. Scutire de la plata accizelor.

Decizie - 15.02.2012

Cerere de anulare acte administrative. Control fiscal efectuat de Curtea de Conturi privind modul de stabilire, reţinere, declarare şi plată a impozitelor şi contribuţiilor aferente datorate bugetului de stat consolidat.

Decizie - 25.01.2012

Contestaţie împotriva unor acte administrative fiscale.

Decizie - 19.01.2012

Constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare. Excepţie de nelegalitate a actelor administrative emise de Consiliul Local. Respectarea principiului securităţii juridice.

Decizie - 30.03.2011

Actiune având ca obiect anularea actelor administrativ-fiscale emise de autoritatea publica. Audit financiar al contului de executie bugetara. Acordare sporuri, prime si drepturi speciale functionarilor publici si personalului contractual.

Decizie - 17.03.2011

Suspendare partiala executare act administrativ emis de autoritate. Conditii de admisibilitate.