Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 16.10.2019

Denunţarea unilaterală. Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor.

Decizie - 05.06.2018

Comision de acordare a creditului. Verificarea caracterului abuziv. Excluderea de la verificarea caracterului abuziv a clauzei privind restituirea împrumutului în moneda în care împrumutul a fost contractat dacă această clauză transpune o dispoziţie leg

Decizie - 14.02.2017

Contract de credit încheiat în moneda CHF. Acţiune prin care se solicită constatarea nulităţii unor clauze abuzive privind dobânda, comisionul de risc, comisionul de acordare, restructurare şi eşalonare credit şi comisionul de graţie totală şi îngheţarea

Decizie - 11.09.2014

Răspundere contractuală. Interpretarea clauzelor contractuale conform dispoziţiilor art. 1266 şi 1267 C. civ. Contract de închiriere utilaje şi nu contract de prestări servicii.

Decizie - 19.02.2014

Contracte

Decizie - 26.11.2013

Inexistenţa obligaţiei de garanţie a vânzătorului în cazul evicţiunii rezultând din fapta unui terţ ,în situaţia în care cauza evicţiunii a fost cunoscută de cumpărător.

Decizie - 12.09.2012

Clauze abuzive. Nulitate.

Decizie - 14.06.2012

Contract de împrumut. Dovada contractului. Aplicarea dispoziţiilor art. 1198 cod civil. Imposibilitate morală de preconstituire a contractului. Înţeles.

Decizie - 07.03.2012

Contract de ipotecă. Desfiinţare act constituitor. Efecte asupra contractului de ipotecă

Decizie - 07.03.2012

Desfacerea contractului de muncă. Nerespectare durată preaviz. Sancţiune

Decizie - 08.02.2012

Contract management in educatie.

Decizie - 12.01.2011

Răspundere civilă contractuală. Libertatea contractuală şi principiul forţei obligatorii a contractului.

Decizie - 24.11.2010

Contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere. Calificare. Rezoluţiune contract.

Decizie - 05.10.2010

Acţiune privind obligaţia unei societăţi comerciale din sectorul petrolului de a vinde imobilele cu destinaţia de locuinţă, titularilor contractelor de închiriere. Modalitate de stabilire a preţului locuinţei.

Decizie - 27.09.2010

Justificarea interesului reclamantului în promovarea unei acţiuni având ca obiect obligarea la prelungirea unui contract de închiriere cu termen. Refuzul pârâtei de a încasa chiria.

Decizie - 28.04.2010

Contract de împrumut ipotecar încheiat de o persoană sub identitate falsă, pe numele reclamantului. Poziţia reclamantului faţă de act. Admisibilitatea probării lipsei consimţământului, a lipsei ilicitării, şi imoralităţii cauzei prin orice mijloc de ...

Decizie - 12.11.2009

Contract de furnizare energie termică. Cabinete medicale – tarif datorat pentru energia termică.

Decizie - 12.11.2009

Acţiunea prin care se solicită încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent activului înstrăinat de o fostă societate comercială cu capital de stat. Interpretarea clauzei referitoare la preţul vânzării.

Decizie - 14.10.2009

Contract de ipotecă. Natura dobânzii datorate. Radiere ipotecă.

Hotărâre - 22.09.2009

Contract de închiriere încheiat între persoane fizice cu privire la un imobil, dobândit ulterior de un comerciant. Litigiu de natură civilă.