Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 14.04.2020

Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv

Hotărâre - 06.04.2020

Vătămare corporală din culpă. Culpă concurentă a victimei în producerea accidentului si a consecinţelor accidentului. Împrejurări care nu afectează lanţul cauzal

Hotărâre - 23.03.2020

Individualizarea judiciară a pedepsei

Hotărâre - 20.03.2020

Confiscare specială

Hotărâre - 12.03.2020

Eroarea asupra normei extrapenale

Hotărâre - 27.02.2020

Contestaţie cameră preliminară. Încălcarea dreptului la apărare prin audierea suspecţilor după un an de la momentul începerii urmăririi penale. Nulitatea absolută

Hotărâre - 27.02.2020

Contestaţie cameră preliminară. Nelegalitatea sesizării derivând din omisiunea organului de urmărire penală de a sursa autosesizării

Hotărâre - 24.02.2020

Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă la care s-a achiesat104

Hotărâre - 03.02.2020

Schimbare încadrare juridică. Pluralitate de infracțiuni

Hotărâre - 30.12.2019

Abuz de încredere. Abuz în serviciu

Hotărâre - 04.12.2019

. Cerere de acordare avans compensaţie financiară. Condiţiile pentru admiterea unei atare cereri, în raport de condiţiile pentru admiterea cererii de acordare a compensaţiei financiare

Hotărâre - 14.01.2019

Cerere de extrădare. Condiția dublei incriminări a faptei

Hotărâre - 17.12.2018

Cauză de reducere a pedepsei. Cerere de anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere formulată în apel. Confiscare specială

Hotărâre - 24.10.2018

Tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier național. Nelegalitate. Crearea unei lex tertia, corecta aplicare a deciziei nr. 265/2014 a CCR; încadrările juridice ale infracțiunilor de tăiere ilegală și furt de arbori din fondul forestier naționa

Hotărâre - 05.07.2018

Rele tratamente aplicate minorului. Procedura privind recunoașterea învinuirii

Hotărâre - 22.06.2018

Neîndeplinirea condițiilor de existenţă a provocării - circumstanţă atenuantă legală prev. de art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal

Decizie - 23.10.2017

Apel. Abuz în serviciu. Dare și luare de mită. Fals intelectual. Omisiunea analizării probelor - încălcarea obligațiilor impuse prin art. 103 C.proc.pen.. Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016. Aplicabilitate. Fals intelectual. Licitație publică. An

Decizie - 09.10.2017

Schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, respectiv din infracţiunea de omor prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 199 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de omor calificat săvârşit prin cru

Decizie - 20.06.2017

Trimiterea cauzei spre rejudecare. Nepronunţarea asupra faptei imputate inculpatului. Persoană vătămată aflată în imposibilitate de a îşi exercita drepturile şi faţă de care nu s-au luat măsuri de ocrotire de drept civil

Sentinţă penală - 31.03.2017

Abuz în serviciu. Notar public