Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 12.12.2017

Interpretarea dispoziţiilor H.G. nr. 1886/21.12.2006: obligaţia utilizatorului imobilului de a încheia contractul de închiriere cu persoana în favoarea căreia s-a restituit imobilul

Decizie - 24.10.2017

Inaplicabilitatea teoriei impreviziunii, producerea efectelor pentru viitor în cazul constatării îndeplinirii condiţiilor

Decizie - 23.10.2017

Acțiunea pauliană (revocatorie). Condiții de exercitare. Art. 975 din Codul civil de la 1864 și art. 1562 din Noul cod civil

Decizie - 09.05.2012

Acţiune în obligaţia de a face. Racordare la reţeaua de energie electrică. Despăgubiri

Decizie - 01.02.2012

Încuviintarea executarii în România a hotarârii judecatoresti pronuntate într-un stat membru al Uniunii Europene, în materia raspunderii parintesti

Decizie - 26.10.2011

Calitate procesuală activă. Acţiune în obligaţie de a face, a desfiinţării lucrărilor edificare pe o cale de acces

Decizie - 19.10.2011

Acţiune în obligaţia de a face, a desfiinţa construcţiile executate fără autorizaţie. Regula unanimităţii

Decizie - 25.05.2011

Acţiune oblică. Calitatea de creditor – art. 974 C.civ.

Decizie - 06.05.2011

Acţiune în constatarea caracterului politic al condamnării

Decizie - 17.02.2010

Acţiune în evacuare. Admisibilitate. Parte titulară a dreptului de abitaţie

Decizie - 09.12.2009

Acţiune în revendicare. Admisibilitate. Cerere formulată ulterior adoptării Legii nr. 10/2001

Decizie - 18.11.2009

Acţiune în regres. Exercitarea atribuţiilor de serviciu în limitele legii

Decizie - 18.03.2009

Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea nulităţii absolute

Decizie - 09.07.2008

Acţiune în constatare. Admisibilitate (C.pr.civ. art. 111)

Decizie - 05.09.2007

Acţiune pauliană. Calitate procesuală pasivă (art.975 C.civ., art.41 C.pr.civ.)

Decizie - 16.11.2006

Promovarea acţiunii în anularea actelor încheiate în 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenţei, cu intenţia sustragerii bunurilor de la urmărire. Calitatea procesuală activă

Decizie - 19.11.2004

Acţiunea în evacuare

Decizie - 03.11.2004

Contract de folosinţă.

Decizie - 01.10.2004

Acţiune în nulitate. Contract de vânzare – cumpărare

Decizie - 29.09.2004

Regia Naţională a Pădurilor