Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 04.09.2017

Legea nr. 272/2004. Interesul superior al copilului. Aplicarea art. 29 alineat (4) și art. 65 alineat (2)

Decizie - 10.11.2014

Infractiunea de coruptie sexuala prevazuta de art. 202 alin.1 cod penal din 1969. Infractiunea de corupere sexuala a minorilor prevazuta de art. 221 alin. 4 cod penal

Decizie - 14.03.2014

Răspunderea civilă delictuală pentru fapta inculpatului minor aflat sub măsura de protecţie specială a plasamentului într-un serviciu de tip rezidenţial, prevăzută de art. 55 lit. a) şi art. 58 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 272/2004

Decizie - 23.01.2013

Exercitarea autorității părintești după divorț, de un părinte. Motive întemeiate

Decizie - 01.02.2012

Încuviintarea executarii în România a hotarârii judecatoresti pronuntate într-un stat membru al Uniunii Europene, în materia raspunderii parintesti

Sentinţă civilă - 05.10.2011

Competenţa referitoare la soluţionarea cererii de decădere din drepturile părinteşti, în raport de Legea nr. 272/2004, revine judecătoriei şi nu tribunalului

Decizie - 04.02.2011

Pensie de întreţinere. Cuantum. Cauze de exonerare

Decizie - 28.10.2009

Divorţ. Încredinţarea minorilor. Interesul superior al copilului

Decizie - 14.10.2009

Obligaţia de întreţinere a copiilor. Data de la care se datorează pensia de întreţinere pentru minor

Decizie - 12.02.2009

Reîncredinţare minor spre creştere şi educare. Modificarea împrejurărilor avute iniţial în vedere. Aprecierea interesului superior al copilului în cadrul aplicării art.44 Cod familie

Decizie - 05.02.2009

Încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului. Condiţia să fi încetat riscul de abuz ori neglijare în domiciliul părinţilor – art.68 alineat 2 din Legea nr.272/2004

Decizie - 18.12.2008

Interpretarea şi aplicarea art.14 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Noţiunea de „persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament”

Decizie - 10.11.2008

Atribuţiile Direcţiei de Asistenţă Comunitară în aplicarea legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Distincţia între atribuţiile Direcţiei de Asistenţă Comunitară şi acelea stabilite pentru Direcţia Generală de Asistenţă Soc...

Decizie - 03.11.2008

Încuviinţarea executării în România a unei hotărâri judecătoreşti privind încredinţarea unui minor, pronunţată într-un stat membru al Uniunii Europene. Dispoziţii legale aplicabile

Decizie - 30.10.2008

Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu măsura de protecţie specială a plasamentului. Condiţia ca minorul să fie „neglijat”, în sensul art. 56 lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Decizie - 30.10.2008

Dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii. Alegerea modalităţilor de desfăşurare a relaţiilor personale

Decizie - 23.10.2008

Dreptul copilului de a-şi exprima opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte. Corelaţia art.24 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu art.42 din Codul familiei. Aplicarea art.144 ind.1 din Codul de proced...

Decizie - 18.09.2008

Aplicarea dispoziţiilor art. 56 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Decizie - 15.05.2008

Interpretarea dispoziţiilor art.56 lit.c) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Decizie - 08.05.2008

Încredinţarea copilului la pronunţarea divorţului părinţilor. Evaluarea interesului superior al copilului