Spete jurisprudenta

Decizie - 03.10.2017

Buna credinţă a asiguratului pe parcursul executării contractului în condiţiile agravării riscului asigurat

Hotărâre - 26.06.2017

Accident auto. Stabilirea cuantumului daunelor datorate în latura civilă, pe baza unei declarații notariale. Consecințe

Decizie - 26.06.2017

Accident auto. Stabilirea cuantumului daunelor datorate în latura civilă, pe baza unei declarații notariale. Consecințe

Decizie - 24.04.2017

Achiziţii publice. Plângerea împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor. Oferta inacceptabilă. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Distincţia şi consecinţele ce decurg din deţinerea calităţii de broker de asig

Decizie - 23.02.2017

Accident de circulaţie. Dovada întinderii prejudiciului moral şi a prejudiciului material

Hotărâre - 30.01.2017

Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe

Decizie - 30.01.2017

Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe

Decizie - 20.01.2017

Scopul măsurii asigurătorii în procesul penal. Răspunderea individuală, netemeinicia menținerii măsurii asiguratorii în limita valorică a prejudiciului total din dosar

Decizie - 14.03.2014

Limitele învestirii instanţei penale cu judecarea acţiunii civile în cadrul procesului penal, în raport de Decizia nr. I din 23.02.2004 a ÎCCJ

Decizie - 14.09.2011

Acţiune în despăgubiri pentru daune materiale şi morale. Persoane îndreptăţite. Cuantum

Decizie - 16.03.2004

Acţiunea civilă. Cheltuieli spitalizare. Calitatea procesuală a Casei de Asigurări de Sănătate. Greşita obligare a inculpatului către unităţile de spitalizare.