Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 17.12.2019

Rezoluțiune contract de vânzare cumpărare imobil casă pentru vicii ascunse

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Decizie - 13.06.2019

Rezoluţiunea unilaterală a unui contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 13.05.2019

Achiziţii publice

Decizie - 10.05.2019

Recurs. Acţiune lipsită de interes, cât timp reclamanta are deja un titlu executoriu cu privire la creanţele pretinse

Decizie - 07.05.2019

Apel. Litigii cu profesionişti. Acţiunea în constatare clauze abuzive

Decizie - 12.03.2019

Litigii cu profesionişti. Admisibilitatea cererii în constatarea nulităţii absolute a actului de adjudecare, formulată de părţile din dosarul de executare silită, dacă pe calea acestei acţiuni se invocă motive de nulitate absolută sau relativă

Decizie - 01.03.2019

Recurs. Procedura de achiziţie publică în procedura simplificată proprie. Clarificări privind justificarea sustenabilităţii tarifului ofertant/oră/agent de pază, respectiv valoarea cheltuielilor legate de cazare, transport şi dotări

Decizie - 25.02.2019

Recurs. Litigiu privind achiziţiile publice

Decizie - 29.01.2019

Acţiune în constatarea nulităţii absolute parţiale, în principal, iar în subsidiar a nulităţii relative parţiale, a mai multor contracte de vânzare - cumpărare terenuri

Decizie - 25.01.2019

Libertatea de apreciere rezervată organelor administrative. Oportunitatea actelor administrative

Decizie - 15.01.2019

Pretenţii. Răspunderea pentru pierderea mărfii în situaţia în care pârâta are calitatea de casă de expediţii, transportul fiind organizat de pârâtă şi efectuat de chemata în garanţie. Calitatea de transportator a acesteia din urmă

Decizie - 04.12.2018

Cerere de chemare în judecată, formulată de o societate în insolvenţă, împotriva administratorului său special

Decizie - 12.10.2018

Contract de închiriere a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ

Decizie - 01.03.2018

DREPT PROCESUAL CIVIL. Casare parţială cu trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului

Decizie - 15.06.2017

Anulare convenţie matrimonială încheiată între soţi, urmare a violenţei exercitate de una dintre părţile contractante asupra celeilalte

Decizie - 19.12.2016

Pretenţii. Contract de prestare servicii de proiectare şi inginerie încheiat în baza O.U.G. nr. 34 din 2006. Penalităţi de întârziere

Decizie - 05.05.2016

Rezoluţiune promisiune de vânzare-cumpărare pentru imposibilitatea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare, neoperarea prescripţiei extinctive, transmiterea obligaţiei la moştenitor. Clauza penală

Decizie - 24.11.2015

Recurs. PROCEDURA INSOLVENTEI. Vânzarea licentei de exploatare miniera a societatii în reorganizare de catre administratorul judiciar si administratorul special, catre unul din creditorii societatii, fara aprobarea prealabila a adunarii creditorilor. Acti