Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 14.12.2016

Hotărâre pronunţată de tribunal ca instanţă de apel. Recurs. Valoarea obiectului cererii. Admisibilitate

Decizie - 23.11.2016

Acţiune oblică. Efecte

Decizie - 14.09.2016

Acţiune în constatarea nulităţii clauzelor abuzive. Neinformarea consumatorului de către instituţia financiară creditoare asupra posibilităţii de negociere a componentelor valorii totale a creditului. Lipsa negocierii clauzelor contractuale referitoare

Decizie - 07.06.2016

Hotărâre judecătoreasca de anulare a unui act administrativ normativ. Efecte. Obligație fiscală. Titlu de creanță. Contestație administrativa prealabilă. Excepție de inadmisibilitate ca urmare a nerespectării procedurii administrative prealabile

Decizie - 24.05.2016

Sfera subiectelor de drept ce pot fi supuse controlului Curţii de conturi. Entitate auditată. Raport de control emis cu încălcarea dispoziţiilor art. 23 lit. d) din Legea nr. 94/1992, respectiv cu încălcarea competenţei personale a Curţii de Conturi

Sentinţă civilă - 18.05.2016

Acţiune în nulitate. Clauze abuzive cuprinse în contractul de credit bancar. Instanţa competentă material. Criteriul valoric al obiectului cererii pentru delimitarea competenţei între judecătorie şi tribunal

Decizie - 13.03.2014

Carte funciară. Acţiuni supuse notării

Decizie - 19.02.2014

Acţiune în evacuare. Aplicarea legii procesuale civile

Decizie - 23.01.2014

Acţiune în anulare a hotărârii arbitrale. Invocarea caducităţii arbitrajului. Condiţii. Regim juridic

Decizie - 11.12.2013

Apartament vândut în baza Legii nr. 112/1995. Cerere în nulitatea contractului de vânzare-cumpărare. Incidenţa legii speciale

Decizie - 20.11.2013

Acţiune succesorală. Calitate procesuală pasivă. Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice

Decizie - 14.11.2013

Acţiune în constatare. Condiţie de admisibilitate

Decizie - 06.11.2013

Cerere de anulare a dispoziţiei emise în baza Legii nr. 10/2001. Calitate procesuală activă

Decizie - 15.10.2013

Acţiunea pauliană. Condiţii

Decizie - 15.01.2013

Lipsa dreptului vătămat. Acţiune neîntemeiată pe prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004

Decizie - 13.05.2009

Acţiune civilă. Condiţii de admisibilitate. Interes

Decizie - 28.01.2009

Acţiune în evacuare. Invocarea unui titlu de către pârâţi. Admisibilitate

Sentinţă comercială - 09.09.2008

Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Condiţii

Decizie - 08.09.2008

Acţiune în constatarea existenţei dreptului la scutirea de la plata taxelor vamale de import, întemeiată pe dispoziţiile art. 111 din Codul de procedură civilă. Inadmisibilitate

Decizie - 09.05.2007

Legea nr. 318/2003 (abrogată prin Legea nr. 13/2007) a energiei electrice. Condiţii de aplicabilitate.